Zelená vízia pre Slovensko

Ako sa zmení Slovensko zmenou klímy

  • 17:00 - 18:30
  • 10.11.2021
  • FACH, Bratislava, Ventúrska ulica 10, 811 01 Bratislava

 

Dnes si už asi všetci uvedomujeme realitu klimatickej krízy. Otázka však znie, čo teraz? Ako zareaguje Slovensko? Aký máme cieľ? Čo je náš plán na zaistenie zdravia a bezpečnosti pre občanov, zelenú transformáciu ekonomiky, či nové trvaloudržateľné poľnohospodárstvo, či energetiku? Ako chceme využiť financie z plánu obnovy, aby nám pomohli nielen plátať diery, ale naozaj naštartovať potrebné reformy?  

Hlavným cieľom Zelenej vízie pre Slovensko je otvoriť širšiu odbornú diskusiu o našej – klimatickou zmenou poznačenej – budúcnosti naprieč sektormi. Chceme dať slovo nielen expertom v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ale napríklad aj ekonómom, energetikom, politológom, sociológom, demografom, predstaviteľom biznisu aj občianskeho sektora.

Veríme, že úspešní v zvládnutí klimatickej krízy a jej následkov môže byť iba vtedy, keď budeme hľadať porozumenie naprieč sektormi i politickým spektrom, keď začneme širšie spolupracovať a keď budeme mať jasné a zrozumiteľne stanovené realistické ciele. Presne o týchto oblastiach a zásadných veciach chceme diskutovať

Ako sa zmení Slovensko do roku 2050?

Čo vyplýva z prieskumov verejnej mienky? Ako dnes občania pristupujú k téme klimatickej krízy? Ako v kontexte zmien vnímajú svoju budúcnosť? Ako sa mení zmení krajina, striedanie ročných období, či výskyt druhov? Aký dopad budú mať zmeny na naše zdravie, či našu ekonomiku? Aký efekt bude mať starnutie populácie? Koľko budeme mať obyvateľov?

Akú máme víziu pre Slovensko o 30 rokov?

Ako má vyzerať Slovensko v roku 2050? Aký máme cieľ pre krajinu, pre ľudí, pre ekonomiku? Čo je naša zelená rozvojová vízia? Ako chceme politicky zvládnuť realizáciu zásadných reforiem a systémových zmien?

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu diskusného fóra.


Vstup na diskusné fórum bude umožnený len registrovaným a plne zaočkovaným osobám.

Nemôžete sa zúčastniť osobne? Pre nás to nie je prekážka. Diskusné fórum môžete sledovať aj online cez YouTube kanál denníka SME, klásť spíkrom otázky cez slido a neprídete tak o žiadne dôležité informácie.

Sociálne siete

Partneri

Organizačný garant

Odborný garant

Mediálny partner

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME