Zelená vízia pre Slovensko VIII.

Úspory energií a obnoviteľné zdroje energie v čase krízy

  • 17:00 - 18:30
  • 28.09.2022
  • Einpark, Bratislava, Einsteinova 22

 

Témou dnešných dní sú – tak u nás, ako aj v celej Európe – rastúce ceny energií a tzv. energetická kríza. Všetci sa snažia nájsť riešenia, ktoré by nám pomohli znížiť našu energetickú závislosť na dovozoch energetických surovín z Ruska, zabezpečiť našu energetickú bezpečnosť a udržať ceny elektrickej energie a tepla v takých cenových pásmach, ktoré by boli akceptovateľné pre občanov aj náš priemysel. Akú rolu môžu hrať pri prekonaní krízy úspory energií a rozvoj obnoviteľných zdrojov?

Viacerí experti poukazujú na fakt, že návrat k reálnejším a sociálne únosnejším úrovniam cien energií je možné dosiahnuť iba trvalým znížením dopytu po energiách. Zo strašiaka obnoviteľných zdrojov, zvyšovania energetickej efektívnosti a úspor sa aj vďaka vysokým cenám a vojne podľa nej stáva reálna a ekonomicky realizovateľná alternatíva. Obnova a energetická efektívnosť budov, vrátane využitia obnoviteľných zdrojov energie, by mala byť súčasťou každého riešenia na trvalé zníženie cien energií. Nájdeme lídra pri presadzovaní tých najdôležitejších opatrení?

Diskutujúci odborníci:

Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)
Peter Robl, predseda Správnej rady, Budovy pre budúcnosť
Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ, SIEA
Andrej Juris, predseda, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

ModerátorkaEva Mihočkovášéfredaktorka, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku 

Sociálne siete

Partneri

Usporiadatľ

Odborní partneri

Mediálny partner

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME