Zelená vízia pre Slovensko II. časť

Vízia efektívnej, konkurencieschopnej a pritom udržateľnej ekonomiky Slovenska

  • 10:00 - 11:30
  • 01.12.2021
  • online, Slovensko

 

 

Laik sa v politických vyhláseniach k Plánu obnovy môže stratiť. Čo sa týka Slovenska – vieme vlastne čo chceme dosiahnuť? Kam sa chceme dostať? Nechýba nám diskusia o tom, akú „novú“ ekonomiku to chceme budovať? Nechýba nám vízia toho finálneho stavu a jasný plán/konkrétne kroky ako ho dosiahnuť?

Klimatická zmena a energetika – to je jedna zo zásadných oblastí, ktoré už dnes prechádzajú transformáciou. Aký je dnešný stav? Aký je náš energetický mix z hľadiska ochrany klímy? Veľa sa hovorí o demografickej kríze ktorej bude Slovensko čeliť aký môže mať vplyv na „zelenú“ transformáciu našej ekonomiky?

Hlavným cieľom Zelenej vízie pre Slovensko je otvoriť širšiu odbornú diskusiu o našej – klimatickou zmenou poznačenej – budúcnosti naprieč sektormi.

Do diskusie prijali pozvanie:

Viliam Páleník, samostatný vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV, ktorý skúma makroekonomický vývoj, trh práce a inklúziu na Slovensku a v Európskej únii
Karel Hirman, podnikateľ, ktorý sa venuje poradenskej činnosť v oblasti energetiky
Ivan Mikloš, poznáme ho ako osobnosť ekonomickej transformácie na Slovensku. Podľa ankety časopisu Euromoney bol v roku 2004 ocenený ako „Najlepší minister financií“
Ivana Maleš, environmentalistka, spoluzakladateľka Inštitútu pre cirkulárnu ekonomiku (INCIEN), expertka na environmentálnu politiku a stratégie v obehovom hospodárstve
Moderátor: Viktor Vincze

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu diskusie.

Pozrite si diskusiu prvej časti série Zelená vízia pre Slovensko: Ako sa zmení Slovensko zmenou klímy

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Fotogaléria: Ako sa zmení Slovensko zmenou klímy

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME