Zdravý podnik sa riadi zásadami ergonómie

Správne nastavené pracovné podmienky ako východisko optimálneho výkonu ľudí

 • 08:00 - 13:00
 • 15.06.2021
 • Asseco CEIT, Žilina

 

Optimálny výkon človeka a jeho pohodu výrazne ovplyvňujú aj pracovné podmienky. Pri ich správnom nastavení pomáha priemyselná ergonómia. Koncentruje v sebe poznatky z rôznych vedných odborov, od priemyselného inžinierstva cez antropológiu, biomechaniku a fyziológiu až po psychológiu. Výsledkom sú riešenia, ktoré zlepšujú organizáciu jednotlivých pracovísk a vzťahov medzi nimi, znižujú stresové faktory a fyzickú náročnosť i stereotypnosť práce.

Prostredníctvom prípadových štúdií vám na workshope predstavíme hlavné ergonomické zásady, ktoré je vhodné uplatniť pri projektovaní zdravých pracovísk. Zároveň sa zoznámite s nástrojmi pre meranie a hodnotenie fyzickej záťaže, aby spĺňala požiadavky legislatívy i technických noriem.

Získané poznatky vám umožnia aplikovať alebo inovovať ergonomické procesy na pracoviskách výroby, montáže, kontroly i balenia.

PROGRAM

 8.00 – 8.30  REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV A RANNÁ KÁVA

 8.30 – 10.30  

 • Ukážky referenčných riešení v podnikoch
 • Aplikácia CERAA a jej novinky
 • Prípadová štúdia na modelovom pracovisku.

Prípadová štúdia zameraná na hodnotenie:

 • funkčných a rozmerových požiadaviek na pracovisko
 • dosahových zón a zorného priestoru
 • podlahového priestoru
 • prechodových uličiek
 • pracovných polôh

10.30 – 11.00  Prestávka

11.00 – 13.00  Pokračovanie prípadovej štúdie s hodnotením:

 • pracovných polôh
 • ručnej manipulácie s bremenami
 • vynakladaných celotelových síl
 • vynakladaných akčných síl rúk aplikáciou CERAA Glove

Na záver prípadovej štúdie budeme riešiť nápravné opatrenia, zamerané na zníženie záťaže pracovníkov tam, kde boli identifikované prekročené limity. Prípadová štúdia bude realizovaná s využitím nástrojov rozšírenej reality, platných legislatívnych predpisov či európskych technických štandardov.

Po prvýkrát odprezentujeme výstupy z aktuálnej štúdie o vplyve pracovného sedenia v administratíve na držanie chrbtice a možnostiach, ako zlepšiť súčasný stav.

Workshop je určený pre:

 • podnikových ergonómov
 • priemyselných inžinierov
 • bezpečnostných technikov
 • stredný a nižší manažment
 • a všetkých výkonných pracovníkov poverených projektovaním pracovísk, plánovaním liniek a otázkami zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

Sociálne siete

Lektori

Martina Gašová

ergonóm a predseda

Slovenská ergonomická spoločnosť

Miroslava Kramárová

špecialista na ergonómiu

Asseco CEIT

Eleonóra Bigošová

konzultant v oblasti ergonómie

Asseco CEIT

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME