Verejné obstarávanie 2022

Čo môžu dodávatelia očakávať od novely zákona o verejnom obstarávaní?

 • 09:00 - 16:00
 • 11.11.2021
 • Hotel SOREA Regia , Bratislava, Kraľovske údolie 6

 

Prehľad tých najdôležitejších lehôt, úkonov a dokumentov, ktoré po 1. 4. 2022 úspešní uchádzači musia vedieť.

Cieľom školenia je prezentovať dodávateľom zúčastňujúcich sa verejného obstarávania všetky dôležité zmeny účinné od 1. 4. 2022 prichádzajúce s „reformnou“ novelou zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Patričná znalosť prichádzajúcich zmien zákona vám vytvorí neoceniteľnú konkurenčnú výhodu.

Nové lehoty, vyššia miera transparentnosti, rôzne nástroje na predkladanie ponúk i rozšírené dôvody na vylúčenie. Kvinteto najdôležitejších zmien uzatvárajú výrazne upravené revízne procesy, teda podávanie námietok a odvolaní.

Poznajte novelu, vaše pozmenené práva a nové povinnosti hneď od 1. apríla 2022.

Program:

Na školení si podrobne prejdeme všetky nadchádzajúce zmeny. Budeme sa venovať najmä týmto témam:

 • zmeny limitov
 • zmeny v elektronizácií a príchod platformy pre verejné obstarávanie
 • veľké zmeny v podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou
 • úprava dôvodov na vylúčenie ponúk
 • transparentnejšie oznamovanie výsledku vyhodnotenia ponúk
 • obmedzenia uzatvárania zmlúv
 • úprava námietkového konania, zavedenie správnych súdov, prechodné obdobie odvolacích konaní
 • prechodné ustanovenia: odkedy platia jednotlivé zmeny

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu akadémie.


Vstup na akadémiu bude umožnený len plne zaočkovaným osobám.

Nemôžete sa akadémie zúčastniť osobne? Pre nás to nie je prekážka. Akadémiu môžete sledovať online, klásť spíkrom otázky cez slido a neprídete tak o žiadne dôležité informácie


Cena účastníckeho poplatku je 95 € bez DPH a zahrňuje aj občerstvenie a pracovné materiály. Online účastníkom budú pracovné materiály poslané elektronicky.

Sociálne siete

Partneri

Usporiadatelia

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME