Smart Industry 2021

Aké príležitosti ponúkla koronakríza priemyslu

 

Reštart priemyslu. Čo treba urobiť?

Priemysel sa po koronakríze ocitol vo fatálnom stave. Čo je nevyhnutné urobiť, aby sa dostal k štandardnej výkonnosti spred krízy? Čo dokáže zvládnuť vlastnými silami a kde potrebuje pomoc štátu? Aké mechanizmy pripravuje vláda, aby sa firmy – malé, stredné i veľké – dostali čo najskôr do predkrízovej kondície? Má vláda víziu pre naštartovanie priemyslu a čo by v nej nemalo chýbať?

Smart musí byť celá firma

Niet pochýb, že koronakríza urýchli rozvoj a nasadzovanie nových technológií. Digitalizácia a automatizácia sa už netýkajú len automobiliek a klasického strojárstva, preniká aj do ďalších priemyselných odvetví, od výrobkov z gumy až po potraviny. Navyše zasahuje aj podporné útvary, nielen logistiku, roboty sa objavujú v ekonomických oddeleniach, nákupe či predaji. Prínosom smart technológií je vyššia kvalita a efektívnosť, ale aj ďalšie doteraz netušené výhody.

  • Veľké podniky

Ako rozmýšľajú lídri digitalizácie? Museli kvôli koronakríze utlmiť svoje projekty? Ak áno, ktoré sa snažili zachovať? Aké východisko vidia zo súčasnej situácie a aké vízie majú na najbližšie roky?

Martin Hric, Director Automation ISC MEU, Mondelez

  • Malé a stredné podniky

Ako sa s dôsledkami krízy vyrovnali malé a stredné podniky? Aj v ich segmente ponúkajú inteligentné technológie výhodné riešenia a digitalizácia je len otázkou krátkeho času. Ako sú na tieto trendy pripravené a akú volia stratégiu? Možno netreba čakať na komplexné riešenia, stačí postupne začať všade tam, kde je nasadenie inteligentných technológií vhodné a dostupné.

Technológie pre reštart

Koronakríza otvorila dvere pre rýchlejší nástup automatizácie a nasadzovania robotov. Ak niektoré podniky doteraz vyčkávali, pretože automaty boli drahé, nastal čas zohľadniť pri finančných kalkuláciách aj ďalšie faktory. Napríklad straty z odstavenej výroby, ktoré by spôsobila nútená karanténa obsluhy výrobnej linky. Automatizácia si však vyžiada aj inú organizáciu výroby, ktorú treba dobre pripraviť a zvládnuť. Bude to ďalší výsledok krízy – zmeny v riadení výroby a viac robotov vo výrobných halách

Pre bezpečnosť ľudí

Učíme sa žiť s koronavírusom. Smart technológie sú pomocníkom aj pri zvyšovaní hygieny. Dokážu v reálnom čase monitorovať vnútorné priestory i pohyb ľudí v dielni, sledovať vzdialenosti medzi pracovníkmi a v prípade nákazy identifikovať okruh potenciálne ohrozených osôb. Možno to nie je každému príjemné a po chuti, ale v konečnom dôsledku je práca bezpečnejšia.

Flexibilita a odolnosť – pre veľkých aj menších

Koronakríza urýchlila proces digitalizácie a automatizácie v podnikoch – ide o nákladné procesy. Na túto transformáciu sa musia firmy pripraviť, na čo slúži lean, pomocou ktorého možno do podniku priniesť istotu a kontrolu nad nákladmi. Ide o dva dôležité atribúty v dnešnej dobe.

Vďaka klasickým nástrojom štíhlej výroby dokážu spoločnosti vyrobiť väčší počet produktov v požadovanej kvalite a cene. Čo však v prípade, ak firmu zavalí množstvo urgentných zákaziek, ktoré budú ohrozovať štandardnú výrobu? Alebo zákazník nebude chcieť štandardný produkt, ale produkt špeciálny a jedinečný? Aj vtedy môže byť výroba „štíhla“.

Karol Bak, tréner, QRM Inštitút, Poľsko

Ľudia pre Smart Industry

Ako sú pripravené univerzity, ktoré vychovávajú budúcich lídrov smart priemyslu? Čo sa musí zmeniť v príprave ľudí, aby bol slovenský priemysel aj personálne pripravený na razantný nástup digitalizácie?

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME