Smart Industry 2021

Aké príležitosti ponúkla koronakríza priemyslu

 

Reštart priemyslu. Čo treba urobiť?

Priemysel sa po koronakríze ocitol vo fatálnom stave. Čo je nevyhnutné urobiť, aby sa dostal k štandardnej výkonnosti spred krízy? Čo dokáže zvládnuť vlastnými silami a kde potrebuje pomoc štátu? Aké mechanizmy pripravuje vláda, aby sa firmy – malé, stredné i veľké – dostali čo najskôr do predkrízovej kondície? Má vláda víziu pre naštartovanie priemyslu a čo by v nej nemalo chýbať?

Smart musí byť celá firma

Niet pochýb, že koronakríza urýchli rozvoj a nasadzovanie nových technológií. Digitalizácia a automatizácia sa už netýkajú len automobiliek a klasického strojárstva, preniká aj do ďalších priemyselných odvetví, od výrobkov z gumy až po potraviny. Navyše zasahuje aj podporné útvary, nielen logistiku, roboty sa objavujú v ekonomických oddeleniach, nákupe či predaji. Prínosom smart technológií je vyššia kvalita a efektívnosť, ale aj ďalšie doteraz netušené výhody.

  • Veľké podniky

Ako rozmýšľajú lídri digitalizácie? Museli kvôli koronakríze utlmiť svoje projekty? Ak áno, ktoré sa snažili zachovať? Aké východisko vidia zo súčasnej situácie a aké vízie majú na najbližšie roky?

Martin Hric, Director Automation ISC MEU, Mondelez

  • Malé a stredné podniky

Ako sa s dôsledkami krízy vyrovnali malé a stredné podniky? Aj v ich segmente ponúkajú inteligentné technológie výhodné riešenia a digitalizácia je len otázkou krátkeho času. Ako sú na tieto trendy pripravené a akú volia stratégiu? Možno netreba čakať na komplexné riešenia, stačí postupne začať všade tam, kde je nasadenie inteligentných technológií vhodné a dostupné.

Technológie pre reštart

Koronakríza otvorila dvere pre rýchlejší nástup automatizácie a nasadzovania robotov. Ak niektoré podniky doteraz vyčkávali, pretože automaty boli drahé, nastal čas zohľadniť pri finančných kalkuláciách aj ďalšie faktory. Napríklad straty z odstavenej výroby, ktoré by spôsobila nútená karanténa obsluhy výrobnej linky. Automatizácia si však vyžiada aj inú organizáciu výroby, ktorú treba dobre pripraviť a zvládnuť. Bude to ďalší výsledok krízy – zmeny v riadení výroby a viac robotov vo výrobných halách

Pre bezpečnosť ľudí

Učíme sa žiť s koronavírusom. Smart technológie sú pomocníkom aj pri zvyšovaní hygieny. Dokážu v reálnom čase monitorovať vnútorné priestory i pohyb ľudí v dielni, sledovať vzdialenosti medzi pracovníkmi a v prípade nákazy identifikovať okruh potenciálne ohrozených osôb. Možno to nie je každému príjemné a po chuti, ale v konečnom dôsledku je práca bezpečnejšia.

Flexibilita a odolnosť – pre veľkých aj menších

Koronakríza urýchlila proces digitalizácie a automatizácie v podnikoch – ide o nákladné procesy. Na túto transformáciu sa musia firmy pripraviť, na čo slúži lean, pomocou ktorého možno do podniku priniesť istotu a kontrolu nad nákladmi. Ide o dva dôležité atribúty v dnešnej dobe.

Vďaka klasickým nástrojom štíhlej výroby dokážu spoločnosti vyrobiť väčší počet produktov v požadovanej kvalite a cene. Čo však v prípade, ak firmu zavalí množstvo urgentných zákaziek, ktoré budú ohrozovať štandardnú výrobu? Alebo zákazník nebude chcieť štandardný produkt, ale produkt špeciálny a jedinečný? Aj vtedy môže byť výroba „štíhla“.

Karol Bak, tréner, QRM Inštitút, Poľsko

Ľudia pre Smart Industry

Ako sú pripravené univerzity, ktoré vychovávajú budúcich lídrov smart priemyslu? Čo sa musí zmeniť v príprave ľudí, aby bol slovenský priemysel aj personálne pripravený na razantný nástup digitalizácie?


EARLY BIRD registrácia

Využite možnosť EARLY BIRD registrácie, počas ktorej si môžete zakúpiť lístok na konferenciu so zľavou. Zvýhodnená cena je platná do 13. septembra 2021. Môžete si zvoliť, či sa chcete zúčastniť diskusií priamo v hoteli alebo dáte prednosť online prenosu.

Účastnícky poplatok: (cena platná pri úhrade do 13.9.2021)
Fyzická účasť – 199,20 EUR bez DPH
Online účasť – 159,20 EUR bez DPH

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Mediálny partner

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME