Smart energetika 2022

Energetika mobilizuje všetky alternatívne zdroje

 

Po vážnych otrasom v posledných dvoch rokoch sa energetika ocitla v kríze. Poslednou ranou bola ruská invázia na Ukrajinu, ktorá prebudila celú Európu a svet. Základnou strategickou prioritou sa stalo čo najrýchlejšie zníženie nákupu ruských energetických surovín a ich nahradenie inými zdrojmi. Neistota dokonca núti štáty Európskej únie začať drasticky šetriť plynom a zima zrejme preverí aj ich vzájomnú solidaritu.
Ako je slovenská energetika pripravená zvládať zložitú situáciu? Ako ďalej ovplyvnia napäté vzťahy s Ruskom trh s energiami a ako by sme mali reagovať? Zostanú klimatické ciele len na papieri alebo naopak posilní súčasná situácia šancu na zrýchlený prechod na bezuhlíkové technológie? Budeme v novej situácii meniť rozvojové priority podporené európskym Plánom obnovy a odolnosti?

PROGRAM:
Nová realita po ruskej invázii
Trh s energiami sa rozkolísal už pred vojnou na Ukrajine. Nárast cien zlikvidoval viacerých dodávateľov a firmy v energeticky náročných sektoroch ohlasujú obmedzenie a dokonca zastavenie výroby. S napätím sledujeme stav zásob zemného plynu i ropy, ich dodávky a hľadáme nové trasy i alternatívne zdroje.
Aké vyhliadky sú na energetickom trhu? Existuje šanca na upokojenie alebo sa treba pripraviť na ďalšie problémy?

Slovensko má šancu v elektrifikácii
Na rozdiel od plynu a ropy je Slovensko vo výrobe elektriny v dobrej kondícii. A potom, čo Európska komisia vzala na milosť jadro, sa dokonca môžeme stať bez uhlíkovým premiantom. Po spustení Mochoviec 3 a 4 dosiahne jadro 70-percentný podiel, všetko ale závisí od úspechu pri hľadaní neruského dodávateľa paliva. Možno po vzore ďalších krajín aj prehodnotíme plán na kompletné odstavenie výroby elektriny z uhlia do roku 2023. Je takýto vývoj reálny?

Pomôžu nás obnoviteľné zdroje?
Vojna na Ukrajine môže byť impulzom pre rozvoj obnoviteľných zdrojov (OZE). Z Plánu obnovy je vyčlenených 226 miliónov eur, okrem iného na výstavbu nových obnoviteľných zdrojov a modernizáciu existujúcich (tzv. repowering). Bude to stačiť? Máme účinné stratégie na podporu OZE a prispôsobujú sa na zmenenú situáciu?
Na masívnejší nástup OZE treba pripraviť aj elektroenergetické siete. MH pripravuje výzvy na výstavbu zariadení na uskladnenie energie z OZE a na výrobu vodíka elektrolýzou. Aké ďalšie riešenia pripravujú distribučné spoločnosti na zvýšenie flexibility sietí? Existujú možnosti, aby aj na Slovensku vznikali energeticky nezávislé obce či menšie regióny?

Čo sa stane s vodíkom?
Prežije vodíková stratégia vládnu krízu a podporí štát vývoj vodíkových technológií miliardou eur z európskych zdrojov? Ide síce o dlhodobý projekt, ale má šancu významne prispeť k dosiahnutiu klimatickej neutrality Slovenska do roku 2050. Ráta s rozšírením vodíkového pohonu a cestách a železnici a nové technológie budú k dispozícii aj priemyselným podnikom, aby vybudovali vlastné elektrolyzéry

Účasť v diskusiách potvrdili:
Vladimír Šucha, vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR
Karol Galek, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Karel Hirman, odborník na energetiku
Jozef Badida, konzultant a odborník na energetiku
Ján Karaba, predseda, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a obnoviteľnej energie
Ľubica Ragulová, Senior Consultant, Energy & Utilities, Ernst & Young
Richard Paksi, analytik platformy Budovy pre budúcnosť

Nestihli ste prvý ročník konferencie SMART ENERGETIKA 2021? Pozrite si záznam:

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu konferencie.


REGISTRÁCIA:

Účasť bez videozáznamu – 139 EUR bez DPH
Účasť s videozáznamom – 160 EUR bez DPH

Storno podmienky:
21 – 15 dní pred podujatím = 50 % účastníckeho poplatku
14 – 7 dní pred podujatím = 80% účastníckeho poplatku
6 dní – den podujatia = 100% účastníckeho poplatku

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Partner

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME