Smart energetika 2022

Energetika mobilizuje všetky alternatívne zdroje

 

Posledné dva roky otriasli energetikou. Najprv pandémia výrazne zredukovala spotrebu, no už pri prvých náznakom oživenia ekonomík vystrelili ceny všetkých energetických komodít do nevídaných výšok. A poslednou ranou bola ruská invázia na Ukrajinu, ktorá prebudila celú Európu a svet. Základnou strategickou prioritou sa stalo čo najrýchlejšie zníženie nákupu ruských energetických surovín a ich nahradenie inými zdrojmi.
Je slovenská energetika pripravená zvládať zložitú situáciu? Ako ovplyvní podpora Ukrajiny a ekonomické sankcie voči Rusku trh s energiami a ako sa s dôsledkami vyrovnať? Zostanú klimatické ciele len na papieri a budeme v novej situácii meniť rozvojové priority podporené európskym Plánom obnovy a odolnosti?

PROGRAM:

Nová realita po ruskej invázii
Trh s energiami sa rozkolísal už pred vojnou na Ukrajine. Nárast cien zlikvidoval viacerých dodávateľov a odberatelia, najmä firmy v energeticky náročných sektoroch, ohlásili obmedzenie výroby. Dnes s napätím sledujeme stav zásob zemného plynu i ropy, ich dodávky a hľadáme nové trasy i alternatívne zdroje.
Aké vyhliadky sú na energetickom trhu? Dôjde postupne k upokojeniu alebo sa treba pripraviť na ďalšie problémy, najmä v prípade, ak Európa pristúpi k ďalším sankciám voči Rusku?

Slovensko má šancu v elektrifikácii
Na rozdiel od plynu a ropy je Slovensko vo výrobe elektriny v dobrej kondícii. A potom, čo Európska komisia vzala na milosť jadro, sa dokonca môžeme stať bezuhlíkovým premiantom. V roku 2023 kompletne odstavíme výrobu elektriny z uhlia a po spustení Mochoviec 3 a 4 dosiahne jadro 70-percentný podiel.
Vojna na Ukrajine je ďalším impulzom pre rozvoj obnoviteľných zdrojov (OZE). Z Plánu obnovy je vyčlenených 226 miliónov eur, okrem iného na výstavbu nových obnoviteľných zdrojov a modernizáciu existujúcich (tzv. repowering). Bude to stačiť? Máme účinné stratégie na podporu OZE a čo treba urobiť, aby sme odstránili aj právne či administratívne prekážky, ktoré bránia ich rozvoju?

Kroky k decentralizácii energetiky
Slovenská energetika stojí na veľkých centralizovaných zdrojoch a na masívnejší nástup OZE treba pripraviť elektroenergetické siete. Ministerstvo hospodárstva pripravuje z Plánu obnovy výzvu na výstavbu zariadení na uskladnenie energie z OZE a na výrobu vodíka elektrolýzou a na jeho uskladnenie. Aké ďalšie riešenia pripravujú distribučné spoločnosti na zvýšenie flexibility sietí, aby boli schopné online riadiť výrobu i spotrebu prostredníctvom digitálnych dát? Existujú možnosti, aby aj na Slovensku vznikali energeticky nezávislé obce či menšie regióny?

Stane sa Slovensko vodíkovou veľmocou?
Ministerstvo hospodárstva chce zo Slovenska urobiť lídra vo vodíkových technológiách. Je pripravené podporiť ich vývoj miliardou eur z európskych zdrojov a ráta s tým, že pol miliardy pridá súkromný sektor. Ide o jeden z najväčších projektov na dosiahnutie klimatickej neutrality. Do roku 2030 majú po cestách jazdiť na vodíkový pohon tisíce osobných a stovky nákladných áut i autobusov a vo výrobe vodíkových vlakov chceme konkurovať Francúzsku. Nové technológie budú k dispozícii aj priemyselným podnikom, aby vybudovali vlastné elektrolyzéry a elektrárne na vodík.
Ako ovplyvní ruský vpád na Ukrajinu slovenskú vodíkovú stratégiu? Využijeme finančné zdroje na riešenie akútnych problémov alebo sa sústredíme na budúcnosť aj s rizikom, že nie všetko vyjde podľa predstáv?

Účasť v diskusiách potvrdili:
Vladimír Šucha, vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR
Karol Galek, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Karel Hirman, odborník na energetiku
Jozef Badida, konzultant a odborník na energetiku
Ján Karaba, predseda, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a obnoviteľnej energie
Ľubica Ragulová, Senior Consultant, Energy & Utilities, Ernst & Young
Richard Paksi, analytik platformy Budovy pre budúcnosť

Nestihli ste prvý ročník konferencie SMART ENERGETIKA 2021? Pozrite si záznam:

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu konferencie.


REGISTRÁCIA:

Účasť bez videozáznamu – 139 EUR bez DPH
Účasť s videozáznamom – 160 EUR bez DPH

 

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME