SMART energetika 2021

Udržateľná energetika je odvetvie budúcnosti

 • 09:00 - 16:00
 • 18.05.2021
 • Hotel Saffron, Bratislava, Radlinského 27

O konferencii

Slovenská energetika dnes zodpovedá za 51 percent našich emisií skleníkových plynov a krajina prijala záväzok do konca tejto dekády redukovať svoje emisie o vyše polovicu. Slovensko sa tiež prihlásilo k európskeho cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. V snahách o dekarbonizáciu ekonomiky bude hrať rozhodujúcu úlohu elektrifikácia. Ambiciózny plán je však nesplniteľný bez transformácie výroby elektriny na smart decentralizovaný systém, ktorý bude podstatne viac využívať obnoviteľné zdroje. Rovnako dôležitá bude digitalizácia prenosovej siete, aby dokázala tieto trendy podporiť.

V nasledujúcom desaťročí zároveň prídu na Slovensko miliardy eur z rôznych programov Európskej únie. Z fondu obnovy a odolnosti chce vláda použiť na dekarbonizáciu, modernizáciu energetiky, obnovu budov a výskum nových technológií 1,5 miliardy eur. V čase konania konferencie by mala byť známa stratégia využitia týchto zdrojov. Poskytne príležitosť diskutovať o hlavných smeroch modernizácie i konkrétnych riešeniach, ako ich naplniť.

Spíkri:

 • Ladislav Miko, najvyšší zástupca Európskej komisie na Slovensku
 • Karol Galek, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Robert Hajšel, europoslanec (nezávislý)
 • Martin Hojsík, europoslanec (PS a Spolu – Občianska demokracia)
 • Ján Karaba, predseda, Slovenská asociácia fotovoltaického priemyslu a obnoviteľnej energie
 • Juraj Zamkovský, výkonný riaditeľ, Priatelia Zeme-CEPA
 • Liliana Rástocká, koordinátorka, Slovenská klimatická iniciatíva
 • Katarína Nikodémová, výkonná riaditeľka, Budovy pre budúcnosť
 • Prof. Juraj Sinay, Centrum výskumu vodíkových technológií

Energetický mix: Aký podiel jadra a aké obnoviteľné zdroje?

Dnes sú karty rozdané celkom jasne: jadrové elektrárne vyrábajú takmer 55 percent elektriny a po spustení Mochoviec 3 a 4 sa ich podiel ešte zvýši. Fosílne palivá končia a zostávajú vodné elektrárne s podielom takmer 15 percent a obnoviteľné zdroje s deviatimi percentami. Napriek tomu dnes Slovensko stojí na rázcestí. Spotreba elektriny bude podľa všetkých analýz do roku 2050 naďalej rásť a otázkou je, aké zdroje dopyt uspokoja.

Postavíme dovtedy ďalšiu jadrovú elektráreň alebo začneme masovo využívať obnoviteľné zdroje? Aká je budúcnosť plynu v energetickom mixe krajiny a prečo sa na Slovensku zatiaľ nezačala vo väčšom využívať geotermálna energia? Rozhodnutie by malo padnúť v najbližšom čase, pretože rozvoj obnoviteľných zdrojov je dlhodobý a bude vyžadovať jasnú stratégiu i koordináciu reformných krokov. Ani súkromní investori nebudú ochotní investovať peniaze do chaotického a často meniaceho legislatívneho prostredia.

Čakanie na inteligentné siete

Podiel obnoviteľných zdrojov energie bude v každom prípade narastať. Keďže závisia od počasia ako vietor a slnko, môžu destabilizovať prenosovú sieť. Energetikov na Slovensku preto čakajú náročné výzvy – digitalizovať prenosovú sieť, zvýšiť jej flexibilitu a schopnosť reagovať na dopyt, zlepšiť manažment pripájania decentralizovaných zdrojov a rozšíriť prepojenie siete so susednými krajinami. Osobitnou kapitolou bude skladovanie energie.

Riešenia pre energetickú efektívnosť 

Transformácia sa však nedotkne len energetiky. Niet pochýb, že najviac zelená energia je tá, ktorú sme nespotrebovali. Dekarbonizácia vyvolá zmeny aj u koncových užívateľoch a nové riešenia i biznis modely na znižovanie spotreby energie. Tým skôr, že nemožno vylúčiť postupný rast ceny elektriny, čo na druhej strane hrozí problémom energetickej chudoby aj na Slovensku.

Vodík. No nielen ten

Transformácia energetiky nebude možná bez nových technológií a inovácií. To ponúka príležitosť aj pre Slovensko, aby využilo a rozšírilo svoj výskumno-vývojový potenciál. Modernizačné trendy sú jasné: digitalizácia, technológie pre skladovanie elektriny a nové prelomové riešenia, ktoré dnes možno pripomínajú skôr sci-fi, hoci prototypy mnohých technologických riešení už vo svete existujú. Jedným z nich je aj využitie vodíka.

Európska komisia v nedávno predstavenej vodíkovej stratégii predpokladá, že vodík by mohol v roku 2050 pokrývať 24 percent celkovej celosvetovej spotreby energie. Je to globálna príležitosť, tak prečo ju nevyužiť? V Košiciach už máme Centrum výskumu vodíkových technológií a naplno rozbieha svoje aktivity. Čo všetko treba urobiť, aby sa nová technológia stala významnou súčasťou vyspelého energetického mixu?

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME