SMART energetika 2021

Udržateľná energetika je odvetvie budúcnosti

  • 10:00 - 15:30
  • 18.05.2021
  • Online, Slovensko

 

Slovenská energetika dnes zodpovedá za 51 percent našich emisií skleníkových plynov a krajina prijala záväzok do konca tejto dekády redukovať svoje emisie o vyše polovicu. Slovensko sa tiež prihlásilo k európskemu cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. V snahách o dekarbonizáciu ekonomiky bude hrať rozhodujúcu úlohu elektrifikácia. Ambiciózny plán je však nesplniteľný bez transformácie výroby elektriny na smart decentralizovaný systém, ktorý bude podstatne viac využívať obnoviteľné zdroje. Rovnako dôležitá bude digitalizácia prenosovej siete, aby dokázala tieto trendy podporiť.

V nasledujúcom desaťročí zároveň prídu na Slovensko miliardy eur z rôznych programov Európskej únie. Z fondu obnovy a odolnosti chce vláda použiť na dekarbonizáciu, modernizáciu energetiky, obnovu budov a výskum nových technológií 1,5 miliardy eur. V čase konania konferencie by mala byť známa stratégia využitia týchto zdrojov. Poskytne príležitosť diskutovať o hlavných smeroch modernizácie i konkrétnych riešeniach, ako ich naplniť.

Konferenciu bude možné sledovať bezplatne a bez nutnosti registrácie na Youtube kanále Denníka SME.

Energetický mix: Aký podiel jadra a aké obnoviteľné zdroje?

10.00 – 11.30 h

Dnes sú karty rozdané celkom jasne: jadrové elektrárne vyrábajú takmer 55 percent elektriny a po spustení Mochoviec 3 a 4 sa ich podiel ešte zvýši. Fosílne palivá končia a zostávajú vodné elektrárne s podielom takmer 15 percent a obnoviteľné zdroje s deviatimi percentami.
Napriek tomu dnes Slovensko stojí na rázcestí. Spotreba elektriny bude podľa všetkých analýz do roku 2050 naďalej rásť a otázkou je, aké zdroje dopyt uspokoja.

Postavíme dovtedy ďalšiu jadrovú elektráreň alebo začneme masovo využívať obnoviteľné zdroje? Rozhodnutie by malo padnúť v najbližšom čase, pretože rozvoj obnoviteľných zdrojov je dlhodobý a bude vyžadovať jasnú stratégiu i koordináciu reformných krokov. Súkromní investori nebudú ochotní investovať peniaze do chaotického a často meniaceho legislatívneho prostredia.

Ladislav Miko, najvyšší zástupca Európskej komisie na Slovensku
Karol Galek, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
Robert Hajšel, europoslanec (nezávislý)
Martin Hojsík, europoslanec (PS a Spolu – Občianska demokracia)
Juraj Zamkovský, výkonný riaditeľ, Priatelia Zeme-CEPA

Zelená transformácia energetiky

12.00 – 13.30 h

Obnoviteľné zdroje sú hlavným trendom zelenej transformácie energetiky. Aké prekážky bránia ich väčšiemu rozšíreniu? Paradoxne nejde o nedostatok financií, problémy majú skôr politický charakter – nedostatok dlhodobých štátnych stratégií, obmedzujúce právne predpisy i administratívne prekážky. Investori sa zhodujú, že štát o nich vie už dlho a je najvyšší čas to zmeniť. Obdobie obnovy po odznení pandémie ponúka ideálnu príležitosť, ako zapojiť do spolupráce všetkých dôležitých hráčov z verejnej i súkromnej sféry. Čo treba zmeniť, aby sme dokázali akcelerovať zelené investície?

Ján Karaba, predseda, Slovenská asociácia fotovoltaického priemyslu a obnoviteľnej energie
Liliana Rástocká, koordinátorka, Slovenská klimatická iniciatíva
Katarína Nikodémová, výkonná riaditeľka, Budovy pre budúcnosť

Vodík. No nielen ten

14.00 – 15.30 h

Transformácia energetiky nebude možná bez nových technológií a inovácií. To ponúka príležitosť aj pre Slovensko, aby využilo a rozšírilo svoj výskumno-vývojový potenciál. Modernizačné trendy sú jasné: digitalizácia, technológie pre skladovanie elektriny a nové prelomové riešenia, ktoré dnes možno pripomínajú skôr sci-fi, hoci prototypy mnohých technologických riešení už vo svete existujú. Jedným z nich je aj využitie vodíka.

Európska komisia v nedávno predstavenej vodíkovej stratégii predpokladá, že vodík by mohol v roku 2050 pokrývať 24 percent celkovej celosvetovej spotreby energie. Je to globálna príležitosť, tak prečo ju nevyužiť? V Košiciach už máme Centrum výskumu vodíkových technológií a naplno rozbieha svoje aktivity. Čo všetko treba urobiť, aby sa nová technológia stala významnou súčasťou vyspelého energetického mixu?

Prof. Juraj Sinay, Centrum výskumu vodíkových technológií
Robert Baumgartner, generálny riaditeľ, Hyundai Motor Slovakia
Prof. Jozef Gnap, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Generálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME