SMART CITY SUMMIT: SME na ceste k Smart Cities

Aj slovenské mestá môžu byť motorom inovácií

 

Smart Cities Klub a denník SME pripravujú prvý ročník spoločnej konferencie, ktorá je pokračovaním 7. ročníka konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities a 3. ročníka Smart City Summitu.

TÉZY:
Smart riešenia pre každé mesto
Mestá na Slovensku cítia nedostatok riešení pre Smart Cities. Jednou z príčin je aj slabší ekosystém inovácií a nedostatočná podpora samotných miest pri tvorbe trhu s inováciami. Práve mestá môžu čerpať z inovácií, s ktorými prichádzajú malé a stredné podniky, prípadne inovatívne startupy. Cieľom konferencie je ponúknuť námety, ako situáciu zlepšiť. Predstavíme firmy, ktoré už dnes mestám ponúkajú zaujímavé riešenia a zároveň mestá, ktoré už s inováciami začali aktívne pracovať. Ukážeme aj na osvedčené zahraničné prístupy a ich konkrétne skúsenosti vyspelých miest a regiónov.

Inteligentné mestské štvrte
Aké sú moderné trendy v mestskom developmente? Ako vytvoriť inteligentnú a kvalitnú mestskú štvrť s kvalitným verejným priestorom a dobrou kvalitou života pre obyvateľov? Na dobrých príkladoch spolupráce mesta a developera (v zahraničí aj na Slovensku) ukážeme, prečo je dôležitá spolupráca oboch partnerov. Smart mesto nie sú iba špičkové technológie, vyžaduje od mesta aj koncepčný prístup a profesionálny manažment, schopný zosúladiť rozvojové plány mesta s územným plánovaním.
Tvorba inteligentných mestských štvrtí je významným prvkom akcelerácie inovácií. Ponúka príležitosť pre projektové a stavebné inovácie, od znižovanie uhlíkovej stopy, cez energetickú efektívnosť, smart budovy a mobilitu až po kvalitný verejný priestor, inklúziu a podporu lokálnych komunít. Zároveň je priestorom pre uplatnenie digitalizácie a IoT.

Financie pre udržateľnosť
Inovácie a smart riešenia v mestách ponúkajú spôsoby, ako zlepšovať životné prostredie v mestách a znižovať ich uhlíkovú stopu. Integrované územné stratégie sú nástrojom pre udržateľný rozvoj miest i regiónov a sú základom pre efektívne čerpanie financií. Aké možnosti poskytujú európske štrukturálne a investičné fondy a Plánu obnovy? Ako efektívne obstarávať inovácie a ekoinovácie, aby mestá a regióny využili dostupné finančné zdroje?

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu konferencie.

Smart City Summit 2021 – archív:


Vstup na konferenciu bude umožnený osobám v režime základ.
Nemôžete sa konferencie zúčastniť osobne? Pre nás to nie je prekážka. Konferenciu môžete sledovať online, klásť spíkrom otázky cez slido a neprídete tak o žiadne dôležité informácie.


REGISTRÁCIA:
Účasť bez videozáznamu – 119 EUR bez DPH
Účasť s videozáznamom – 137 EUR bez DPH

Sociálne siete

Program

8.00 - 9.00
Registrácia účastníkov
9.00 - 10.30

Slávnostný podpis memoranda o spolupráci medzi SC Klub a Aspern Viedeň

Aspern Viedeň: Dobrý príklad spolupráce mesta a developera

Prezentácie inovatívnych riešení od slovenských firiem

Martin Mikuš, Projekt Manager, ArcGEO Information Systems – mapové služby

Martin Luknič, ITS Specialist, Orange Slovensko – internet vecí pre mesto

Ján Zuštiak, zakladateľ a CEO spoločnosti, AgeVolt – elektromobilita

10.30 - 11.00
Prestávka
11.00 - 13.00

Smart riešenia pre každé mesto

Ako sa orientovať na trhu s inováciami a využívať potenciál inovatívnych firiem? Panelová diskusia predstaviteľov slovenských miest, ktoré už smart riešenia aktívne využívajú. Ukážeme aj na osvedčené zahraničné prístupy a konkrétne skúsenosti z vyspelých miest a regiónov.

Koncept Happy Smart Cities v Holandsku (video)

Taiwan – najnovšie trendy v oblasti Smart Cities (video)

Panelová diskusia

13.00 - 14.00
Obed
14.00 - 15.15

Budúcnosť miest a mestá budúcnosti

Inteligentné mestské štvrte

Ako vytvoriť inteligentnú a kvalitnú mestskú štvrť s kvalitným verejným priestorom a dobrou kvalitou života pre obyvateľov? Na dobrých príkladoch spolupráce mesta a developera (v zahraničí aj na Slovensku) ukážeme, prečo je dôležitá spolupráca oboch partnerov. Tvorba inteligentných mestských štvrtí ponúka príležitosť pre projektové a stavebné inovácie, od znižovanie uhlíkovej stopy, cez energetickú efektívnosť, smart budovy a mobilitu až po kvalitný verejný priestor, inklúziu a podporu lokálnych komunít. Zároveň je priestorom pre uplatnenie digitalizácie a IoT.

15.15 . 15.30
Prestávka
15.30 - 16.15

Smart inšpirácie minicipalít z Veľkej Británie

Nigel Baker

veľvyslanec

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku

Financie pre udržateľnosť

Inovácie a smart riešenia v mestách ponúkajú spôsoby, ako zlepšovať životné prostredie v mestách a znižovať ich uhlíkovú stopu. Integrované územné stratégie sú nástrojom pre udržateľný rozvoj miest i regiónov a sú základom pre efektívne čerpanie financií. Aké možnosti poskytujú európske štrukturálne a investičné fondy a Plánu obnovy? Ako efektívne obstarávať inovácie a ekoinovácie, aby mestá a regióny využili dostupné finančné zdroje?

Partneri

Usporiadatelia

Partner

Odborná záštita

Odborný partner

Mediálni partneri

Spíkri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME