Smart City Summit 2021

Mestám v pandémii vzrástlo sebavedomie

  • 10:30 - 14:15
  • 01.06.2021
  • Online, Slovensko

 

Slovensko nebolo ani po tridsiatich rokoch schopné dokončiť komplexnú reformu verejnej správy a koronakríza obnažila všetky negatívne dôsledky – silný vládny centralizmus, hlboké regionálne rozdiely a chýbajúce nástroje pre rozvoj miest.

Samospráva napriek tomu zvládla svoje úlohy lepšie ako štát. Potvrdilo sa, že lokálna demokracia dokáže efektívne reagovať, a netýka sa to len aktuálnej starostlivosti o zdravie obyvateľov, ale aj ďalších ekonomických a sociálnych otázok. Nie náhodou považuje Európska únia mestské regióny za motor prosperity v každej členskej krajine.

Pandémia urýchlila mnohé spoločenské procesy a platí to aj pre verejnú správu. Je najvyšší čas, aby pokročila jej reforma s cieľom dať samospráve viac právomocí i zodpovednosti. Jej základom by mal byť presun kompetencií do centier územného rozvoja a podpora digitalizácie, ktoré zlepšujú služby obyvateľom.

Záznam celej konferencie si môžete pozrieť Youtube kanále Denníka SME.

PROGRAM

Zásadná reforma je v nedohľadne

10.30 – 12.00

V období po korone čaká vládu E. Hegera vážne rozhodnutie. Má na výber dve možnosti a jej rozhodnutie ovplyvní rozvoj Slovenska v najbližších desaťročiach. Môže sa sústrediť na kozmetické úpravy zastaranej a nevýkonnej centralistickej verejnej správy alebo bude stavať na modernizácii a inováciách, ktoré podporia rozvoj regiónov, a tým aj konkurencieschopnosť celej krajiny. Je takmer isté, že komplexnú reformu verejnej správy sa nepodarí uskutočniť ani v tomto volebnom období. Napriek tomu sa ponúka príležitosť pripraviť jej hlavné parametre – zreorganizovať centrálnu úroveň správy štátu a vrátiť právomoci, ale aj zodpovednosť občanom, ich obciam a regiónom. A prispôsobiť tomu finančné toky a prístup k eurofondom. Nevyhnutné bude aj posúdiť zmeny v územnosprávnom členení, jednoobvodovom volebnom systéme a takisto v regionálnej politike.

Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR
Miroslav Kollár, primátor Hlohovca a poslanec NR SR
Radomír Brtáň, starosta obce Košeca, 1. podpredseda ZMOS
Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Bratislava

Nová realita slovenských miest

12.45 – 14.15

Pandémia bola nečakanou reklamou konceptu Smart City – ukázala, že digitálne technológie sú pri riešení problémov veľmi efektívne. Pomáhajú pri testovaní a očkovaní a rovnako môžu byť účinné aj pri riešení problémov slovenských miest – zahltenej dopravy, kvality ovzdušia, znižovania spotreby energií, lepšieho nakladania s odpadmi… Hodnoverné dáta, digitálne modelovanie a ďalšie inteligentné nástroje ponúkajú lepšie a hlavne lacnejšie riešenia, čo v čase po pandémii každý ocení.

Kompetentnosť, nasadenie a empatia komunálnych lídrov počas koronakrízy posilnili dôveru obyvateľov v lokálnu politiku. Mestá môžu využiť tento potenciál a ďalej prehlbovať lokálnu demokraciu. Aj v tomto smere môžu byť digitálne technológie prínosom – zlepšujú komunikáciu s obyvateľmi a vytvárajú priestor pre demokratické rozhodovanie, kde si každý nájde možnosti pre rozvoj svojej komunity.

Ako by sa slovenské mestá mali pripraviť na pokoronovú realitu? Aké poučenie si z pandémie odnášajú úspešní regionálni lídri a čo je ich prioritou pre najbližšie roky?

Peter Fiabáne, primátor Žiliny
Igor Wzoš, predseda predstavenstva Smart City Cluster
Andrej Kóňa, projekt Smart City Index, Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
Milan Orlovský, konateľ a obchodný riaditeľ spoločnosti KOOR

Konferenciu moderuje Peter Vavro, riaditeľ obsahu a podpory predaja, divízia magazínov Petit Press

Sociálne siete

Fotogaléria z ročníka 2020

Partneri

Usporiadateľ

Partner

Odborný garant

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME