Smart City Summit 2020

Mestá chcú zosilnieť a zmúdrieť

O konferencii

Kríza vyvolaná epidémiou Covid-19 podčiarkla význam lokálnej demokracie pre mobilizáciu síl, potrebných na jej zvládnutie i pomoc ohrozeným spoluobčanom. Priniesla mnoho dobrých príkladov, ale ukázala aj prekážky, ktoré mestám a obciam bránili, aby mohli situáciu lepšie zvládnuť.

Slovensko totiž ani po tridsiatich rokoch nebolo schopné dokončiť komplexnú reformu verejnej správy a dôsledky nás dostihli nepripravených. Mestá i obce zostávajú v područí centrálnej vlády, závislé na jej rozhodnutiach, bez efektívnych nástrojov na samostatné rozhodovanie a autonómny rozvoj.

Kríza výrazne zasiahla aj do financovania miest. Je však zároveň príležitosťou, ako prestaviť právomoci a finančné toky tak, aby samospráva získala nástroje na prekonanie zložitého obdobia i ďalší rozvoj. Európa vníma mestské regióny ako motory prosperity a všade vo svete vznikajú rôzne riešenia, ako prehĺbiť lokálnu demokraciu a zefektívniť činnosť samosprávy.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v témach a programe konferencie.


Staráme sa o Vašu bezpečnosť – počas konferencie dodržiavame nariadenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a z našej iniciatívy sme zabezpečili bezkontaktné meranie teploty produktom spoločnosti CEIT. K dispozícii bude aj UVC Box na rýchlu dezinfekciu predmetov ( mobily, kľúče, tablety…)

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Generálny partner

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME