Slovensko na ceste k Smart Cities

SMART CITY SUMMIT – Inteligentné mesto = inovatívny developer

 

Cieľom konferencie je nájsť porozumenie medzi samosprávami a developermi v otázkach rozvoja mesta,  ukázať pozície oboch partnerov a nadviazať produktívne vzťahy zamerané na spoluprácu.

Pomocou dobrých príkladov- úspešných  zahraničných aj domácich rozvojových projektov otvoriť diskusiu na tému efektívnej spolupráce mesta a developera. Ukázať výhody a možnosti spolupráce, ktorá môže posunúť developerský projekt na kvalitatívne vyššiu úroveň smerujúcu ku prospechu obyvateľov mesta. Spoločným plánovaním a realizáciou projektu dosiahnuť vyššiu pridanú hodnotu pre samosprávu a developera.

Na vybraných  príkladoch zo zahraničných miest ukázať, že projekt inteligentného mesta nie je založený iba na moderných technológiách, ale dôležité je dosiahnuť vyššiu kvalitu života a spokojnosť obyvateľov  založenú na dostupných službách, modernej doprave,  kvalitnom verejnom priestore a dobrých medziľudských vzťahoch. Spokojnosť obyvateľov je faktorom,  ktorý predurčuje  samosprávy a developerov ku spolupráci.

 

Sociálne siete

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME