Slovensko 2024

Aké bude Slovensko na konci budúceho volebného obdobia?

 

Aké bude Slovensko na konci budúceho volebného obdobia? Ťažko to predvídať, pretože veľa bude závisieť od vývoja v Európe i vo svete. Mnohé veci však máme vo vlastných rukách a sami rozhodujeme, kam krajinu nasmerujeme. Pripravili sme diskusie s lídrami a expertmi o témach, ktoré treba čo najskôr vyriešiť, aby Slovensko zvládlo vývoj v nasledujúcom období a stalo sa naozaj modernou krajinou. Viaceré presahujú jedno volebné obdobie, ale už ich nemožno odkladať.

Príďte sa zapojiť do diskusií a povedzte svoj názor, ako posunúť našu krajinu vpred. Aby sme v roku 2024 opäť nezostali zaskočení faktom, že sme premárnili ďalšie štyri roky.

Demokracia a spravodlivosť

Môžeme sa sporiť o liberálnych či konzervatívnych hodnotách, ale jedno je isté – štát musí garantovať každého občanovi rovnaké práva a spravodlivosť. Slovensko s tým má dlhodobý problém. Dôležité štátne inštitúcie uviazli v kríze a ich dôveryhodnosť je medzi občanmi na najnižších priečkach v Európskej únii. Aká je šanca, aby sme to zmenili, ako vybudovať rešpekt pred políciou, armádou, súdnictvom, sociálnym systémom…? Ako potlačiť korupciu, ktorá dlhodobo ničí krajinu morálne aj ekonomicky?

Ekonomika pred krízou?

Signály o možnej ekonomickej kríze sa hromadia, a keďže tú predchádzajúcu máme v živej pamäti, vnímame ich veľmi citlivo. Slovensko za posledné roky neprijalo žiadne hospodárske reformy a ani nedokázalo hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Aké teda máme predpoklady, že prípadnú recesiu zvládneme lepšie ako pred desaťročím? A ako vidia budúcnosť najdôležitejšie slovenské firmy? Pripravujú sa na horšie časy alebo, naopak, tešia sa na nové príležitosti?

Výkonná samospráva

Za dve desiatky rokov od prvej reformy samosprávy vyrástli v regiónoch noví lídri lokálnej politiky. Jasne hovoria o problémoch, ktoré bránia mestám i obciam, aby zlepšovali kvalitu života svojich obyvateľov. Rozdrobenosť samosprávy, nefunkčné mestské regióny, diskutabilné medzičlánky, nevhodné územné členenie… Dozrel čas na ďalšiu etapu komunálnej reformy, pretože regióny i celá krajina potrebujú nový impulz pre rozvoj demokracie i ekonomiky.

Zdravie pre 21. storočie

Zdravotníctvo sa dostalo do stavu, keď mu pomôže len čosi ako Marshallov plán, ktorý symbolizuje komplexnú rekonštrukciu a obnovu. Jedným z riešení môže byť reforma v podobe stratifikácie, a hoci narazila na politický odpor, odborníci sa zhodujú, že ide správnym smerom. V zdravotníctve vidno aj ďalší trend – motorom pozitívnych zmien sa stal privátny sektor. Nastavuje zrkadlo štátu a ukazuje, ako možno aj v súčasných podmienkach zlepšovať zdravotnú starostlivosť. Nie je náhoda, že prvá moderná nemocnica, postavená na Slovensku po dlhých tridsiatich rokoch, je súkromná.

Klíma: už nie zmena, ale kríza

Slovník sa pritvrdzuje: označenie klimatická zmena nahrádza naliehavejší výraz klimatická kríza. Pre mladých ľudí sa ochrana planéty stáva najdôležitejšou prioritou, ale zmena klímy postihne všetky generácie. Ako bude vyzerať Slovensko o niekoľko desaťročí? Staneme sa horúcou savanou s vyklčovanými lesmi a vysychajúcimi vodnými zdrojmi, zavalenou odpadom? Čo treba urobiť, aby sa kvalita života obyvateľov udržala a ako zvládneme dôsledky globálnych zmien, medzi inými aj permanentnú migračnú krízu?

Vzdelanosť a inovácie

Aký je reálny technologický a inovačný potenciál Slovenska? Analýzy OECD neveštia nič dobré: do dvoch desaťročí bude možné automatizovať až sedemdesiat percent dnešných pracovných miest. A hoci ekonomika nepotrebuje veľa superkvalifikovanej pracovnej sily, už teraz jej chýbajú ľudia s kognitívnymi schopnosťami, ako sú komunikatívnosť, kreativita a riešenie problémov. Zvládneme nástup nových, inteligentných technológií? Každý rok stratený pri rozvoji ľudského potenciálu sa v budúcnosti len znásobí.

Sociálne siete

Program

8.00 – 9.00
Registrácia účastníkov
10.45 – 11.15
Prestávka
12.30 – 13.30
OBED
13.30 – 16.15

Blok A

14.45 – 15.00
Prestávka
13.30 – 16.15

Blok B

14.45 – 15.00
Prestávka

Spíkri

Zvukové záznamy

Vypočujte si všetky diskusie z konferencie

Zobraziť výstup

Partneri

Usporiadateľ

Hlavný partner

Partner

Mediálny partner

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME