ŠKOLA BUDÚCNOSTI

Dosť bolo rečí. Ako sa pohnúť ďalej?

 

Na papieri to nevyzerá najhoršie. Hoci na zvyšovanie platov učiteľov v tomto roku zrejme nezvýšia financie, vláda pomerne dobre reaguje na kľúčové výzvy nášho školstva. Minister Tomáš Drucker s povesťou krízového manažéra neruší reformy pripravené predchodcami, ale sústreďuje sa na ich manažment a dôsledné zavedenie do praxe. Po zverejnení výsledkov medzinárodného testovania PISA burcuje celú spoločnosť, aby sa spamätala, pretože ak zlyháva základné školstvo, máme problém úplne všetci.

Sociálne siete

Program

08.30-9.30
Registrácia
09.30-11.00

Čo chýba dnešným školám?

Ak sú výsledky testovania PISA národnou tragédiou, potom základné školstvo musí byť najväčšou prioritou krajiny. Bez kvality na základom stupni nemáme šancu posúvať stredné i vysoké školy. Všeobecnú zhodu o príčinách súčasného stavu zrejme nedosiahneme, ale každému je jasné, čo školám chýba – dôraz na samostatnosť a tvorivosť žiakov, budovanie ich kreativity a individuálny prístup ku vzdelávaniu. Ako to zmeniť a dať šancu pre rozvoj každému dieťaťu?

Ivana Šaturová

projekt Zmúdri

Matej Stuška

spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ

OZ Rodičia.sk

Juraj Lizák

riaditeľ, predseda

Rada mládeže Slovenska

Marta Slováková

CEO

Junior Achievement Slovensko

Andrea Galádová

vedúca oddelenia medzinárodných meraní, odbor hodnotenia a monitorovania vzdelávania

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Ivana Gregorová

expert

FinQ Centrum

Viera Grohová

riaditeľka

Spojená škola na Letnej ulici v Poprade, Kvalitné školstvo

11.00-11.15
Prestávka
11.15-11.45

Sieň slávy SmartBooks – vyhodnotenie vedomostí žiakov ZŠ

11.45-13.00

Prvý krok: nové kurikulum

Moderné a inovatívne vzdelávanie nemôže byť výsadou zopár inšpirujúcich škôl či pedagógov, ale systémovou črtou školstva. Aj preto sa všetky oči sústreďujú na kulikulárnu reformu, spustenú vlani v septembri v takmer štyroch desiatkach základných škôl. Má naučiť deti samostatne myslieť, konať a rozhodovať. Dôležité je, že skúsenosti sa budú priebežne vyhodnocovať a nový štátny program sa bude rozširovať do ďalších škôl. Aké máme skúsenosti z prvého ročníka?

Denisa Šukolová

vedúca odd. manažmentu kurikulárnych zmien

NIVaM

Erika Fabiánová

riaditeľka

ZŠ Pionierov 1 v Rožňave

Lenka Putalová

metodička globálneho vzdelávania

Človek v ohrození

Viliam Kratochvíl

didaktik

13.00-14.00
Obed
14.00-15.30

Hľadá sa ideálny žiak

Slovenské deti patria podľa prieskumov PISA medzi najnešťastnejšie spomedzi detí zo 63 hodnotených krajín na svete. Prispieva k tomu aj zlá kultúra na školách. Pri memorovaní vedomostí sa stráca motivácia a ak má tretina detí problém s čítaním s porozumením, rýchlejšie vyhorí a o školu stratí záujem. Ideálny žiak je samostatný a tvorivý, lenže v prevažujúcej atmosfére direktívneho riadenia, stereotypov a konformity je malá šanca, že nám takýto vyrastú. Ako to zmeniť a rozvíjať v deťoch kreativitu, systematický prístup k učeniu a zohľadňovať i podporovať ich individuálny potenciál?

Janette Motlová

riaditeľka

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Miroslava Kiripolská

Súkromná ZŠ Edulienka

Janka Leitnerová

zakladateľka a riaditeľka

Rodinná škola Banská Bystrica

Mikuláš Bartal

Projektový manažér pre oblasť vzdelávania

Slovnaft

15.30-15:45
Prestávka
15.45-16.00

Trocha inak

Vizuálna technika učenia je inovatívna metóda vzdelávania, ktorá mení elementárny spôsob edukácie v primárnom vzdelávaní. Pri používaní vizuálnej techniky učenia dochádza počas vzdelávacieho procesu k simultánnemu prepájaniu viacerých zmyslov v dôsledku čoho sa eliminuje mechanické memorovanie počas výučby. Vizuálna technika učenia sa ukazuje ako významný prvok, ktorý pozitívne ovplyvňuje: fonematické a fonologické uvedomovanie, sluchové vnímanie iným fyziologickým zmyslom ako je sluch s schopnosť dieťaťa rozlišovať kvantitatívne hodnoty čísel

Mária Zimová

autorka Vizuálnej techniky učenia

Trochainak.sk

16:00-17.00

Prečo je digital dôležitý?

Vo svete riešia otázky, či digitálne vzdelávanie nahradí analógové, umelá inteligencia bude kvalitnejšia ako klasický učiteľ a tablet vytlačí papierové knihy... Na Slovensku je diskusia o úroveň nižšie, sústreďujeme sa na digitálnu gramotnosť žiakov, aby sa nestratili v záplave informácií a kriticky hodnotili ich obsah. Ale digitálne technológie už dnes ponúkajú oveľa viac – žiakov vedú k systematickej práci, kreativite a rozvíjajú ich individuálne schopnosti a talent. V blízkom čase môžu vyriešiť aj dilemu s domácim úlohami a deťom poskytnú viac času na všestranný rozvoj. To všetko za predpokladu, že školy sa pripravia nielen personálne, ale získajú aj potrebné technológie.

Róbert Chovanculiak

analytik

INES

Daniela Ďurkovská

riaditeľka

ZŠ Sokolíková, Bratislava

Peter Belan

zakladateľ

SmartBooks

Slavomír Pšenák

technologický riaditeľ

O2

Juraj Mazák

riaditeľ

Slobodná demokratická škola Košice

Andrea Tuchyňová

Manažér vzdelávania a riadenia talentov

Schaeffler Academy Slovensko, Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

PARTNERSTVO

BRANDING

Máte záujem podujatie podporiť a zapojiť sa do obsahu?

Partneri

Generálny partner

Hlavný partner

Partner

Odborný partner

Usporiadateľ

Produktový partner

RIO

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME