ŠKOLA BUDÚCNOSTI

Dosť bolo rečí. Ako sa pohnúť ďalej?

 

Na papieri to nevyzerá najhoršie. Hoci na zvyšovanie platov učiteľov v tomto roku zrejme nezvýšia financie, vláda pomerne dobre reaguje na kľúčové výzvy nášho školstva. Minister Tomáš Drucker s povesťou krízového manažéra neruší reformy pripravené predchodcami, ale sústreďuje sa na ich manažment a dôsledné zavedenie do praxe. Po zverejnení výsledkov medzinárodného testovania PISA burcuje celú spoločnosť, aby sa spamätala, pretože ak zlyháva základné školstvo, máme problém úplne všetci.

Sociálne siete

Program

08.30-9.30
Registrácia
09.30-10.30

Čo chýba dnešným školám?

Ak sú výsledky testovania PISA národnou tragédiou, potom základné školstvo musí byť najväčšou prioritou krajiny. Bez kvality na základom stupni nemáme šancu posúvať stredné i vysoké školy. Všeobecnú zhodu o príčinách súčasného stavu zrejme nedosiahneme, ale každému je jasné, čo školám chýba – dôraz na samostatnosť a tvorivosť žiakov, budovanie ich kreativity a individuálny prístup ku vzdelávaniu. Ako to zmeniť a dať šancu pre rozvoj každému dieťaťu?

Daniela Čorbová

Kvalitné školstvo

Ivana Šaturová

projekt Zmúdri

Juraj Lizák

riaditeľ, predseda

Rada mládeže Slovenska

Martin Bodis

riaditeľ

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

10.30-11.00
Prestávka
11.00-12.00

Prvý krok: nové kurikulum

Moderné a inovatívne vzdelávanie nemôže byť výsadou zopár inšpirujúcich škôl či pedagógov, ale systémovou črtou školstva. Aj preto sa všetky oči sústreďujú na kulikulárnu reformu, spustenú vlani v septembri v takmer štyroch desiatkach základných škôl. Má naučiť deti samostatne myslieť, konať a rozhodovať. Dôležité je, že skúsenosti sa budú priebežne vyhodnocovať a nový štátny program sa bude rozširovať do ďalších škôl. Aké máme skúsenosti z prvého ročníka?

Juraj Hipš

expert na vzdelávanie

Komenského inštitút

Denisa Šukolová

vedúca odd. manažmentu kurikulárnych zmien

NIVaM

Lenka Putalová

metodička globálneho vzdelávania

Človek v ohrození

12.00-13.00
Obed
13.00-14.15

Hľadá sa ideálny žiak

Slovenské deti patria podľa prieskumov PISA medzi najnešťastnejšie spomedzi detí zo 63 hodnotených krajín na svete. Prispieva k tomu aj zlá kultúra na školách. Pri memorovaní vedomostí sa stráca motivácia a ak má tretina detí problém s čítaním s porozumením, rýchlejšie vyhorí a o školu stratí záujem. Ideálny žiak je samostatný a tvorivý, lenže v prevažujúcej atmosfére direktívneho riadenia, stereotypov a konformity je malá šanca, že nám takýto vyrastú. Ako to zmeniť a rozvíjať v deťoch kreativitu, systematický prístup k učeniu a zohľadňovať i podporovať ich individuálny potenciál?

Janette Motlová

riaditeľka

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Miroslava Kiripolská

Súkromná ZŠ Edulienka

Peter Belan

zakladateľ

Inštitút jazykov a vzdelávania

Janka Leitnerová

zakladateľka a riaditeľka

Rodinná škola Banská Bystrica

Mikuláš Bartal

Projektový manažér pre oblasť vzdelávania

Slovnaft

14.15-14.45
Prestávka
14.45-16.00

Prečo je digital dôležitý?

Vo svete riešia otázky, či digitálne vzdelávanie nahradí analógové, umelá inteligencia bude kvalitnejšia ako klasický učiteľ a tablet vytlačí papierové knihy... Na Slovensku je diskusia o úroveň nižšie, sústreďujeme sa na digitálnu gramotnosť žiakoch, aby sa nestratili v záplave informácií a kriticky hodnotili ich obsah. Ale digitálne technológie už dnes ponúkajú oveľa viac – žiakov vedú k systematickej práci, kreativite a rozvíjajú ich individuálne schopnosti a talent. V blízkom čase môžu vyriešiť aj dilemu s domácim úlohami a deťom poskytnú viac rasu na všestranný rozvoj. To všetko za predpokladu, že školy sa pripravia nielen personálne, ale získajú aj potrebné technológie.

Róbert Chovanculiak

analytik

INES

Daniela Ďurkovská

riaditeľka

ZŠ Sokolíková, Bratislava

Peter Belan

zakladateľ

Inštitút jazykov a vzdelávania

PARTNERSTVO

BRANDING

Máte záujem podujatie podporiť a zapojiť sa do obsahu?

Partneri

Generálny partner

Hlavný partner

Partner

Odborný partner

Usporiadateľ

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME