Rodinný biznis

Výchovu nových lídrov nesmú zastaviť ani náročnejšie časy v biznise

  • 09:00 - 13:00
  • 14.06.2023
  • NH Bratislava Gate One, Bratislava, Ambrušova 7

 

S náročnejšou kombináciu hneď dvoch kríz za sebou v podobe covidu a dopadov vojny na Ukrajinu sa slovenské firmy asi ešte ani nestretli. Podniky sa musia orientovať na holé prežitie a tak myslieť na dlhodobejšie perspektívy, je o to náročnejšie. Prechod firiem na novú generáciu vlastných detí, či dobre vychovaných manažérov, ktorí ju budú pre rodinu spravovať aj po odchode pôvodného zakladateľa, však rozhodne netreba ignorovať.

Nezvládnutie tohto procesu nielen po riadiacej ale aj právno-majetkovej podobe nemusí byť totiž kritické len pre samotnú rodinnú firmu, ale pri systémovom zlyhávaní aj pre celú ekonomiku. Rodinné firmy sú totiž chrbtovou kosťou každej ekonomiky. Nič neviaže k podnikaniu v domovine totiž viac ako rodinné vzťahy.

Ako zvládnuť nástupníctvo a ako tomu môže napomôcť aj vláda
– ako pritiahnuť deti do rodinnej firmy a ako im správne odovzdať skúsenosti i kontakty?
– ako zaviesť vo firme novú firemnú kultúru, ktorú prinesú deti?
– ako určiť nového lídra a ako rozdeliť právomoci vo firme?
– kedy je správny čas na odchod zakladateľa
– ako končiaca vláda nastavila štatút rodinného podniku i koncept slovenského rodinného holdingu
– čo najviac chýba zo strany štátu samotným rodinným firmám

Rozhodujúce mechanizmy pre udržanie celistvosti rodinného majetku
– ako právne pripraviť firmu na medzigeneračný presun? Akú formu podnikania zvoliť a koľko času celý proces zaberie
– ako zavádzať v rodinnej firme kontrolné mechanizmy a ako predísť tomu, aby jeden člen rodiny nepodviedol ďalších?
– ako rozdeliť firmu medzi viacero detí, prípadne, čo robiť, keď majú o pokračovanie v rodinnom podnikaní záujem iba niektoré, prípadne žiadne?
– ako rozdeliť ostatný rodinný majetok? Čo s úsporami či nehnuteľnosťami?
– aké základné pravidlá pri dedení majetku treba dodržať? Koho nemožno vydediť, ako pristupovať k priženeným a privydatým členom rodiny?
– ako zabrániť tomu, aby sa majetok neštiepil príliš, ak má majiteľ viacerých potomkov?
– aké najčastejšie právne chyby rodinné firmy pri odovzdávaní nástupníctva robia?

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.
Počas diskusného fóra je zastrešený catering formou coffee-breakov, bez obeda.

REGISTRÁCIA:
Účasť na diskusnom fóre je bezplatná, ale podmienená registráciou.
Registrovať sa môžete cez formulár alebo na adrese: [email protected]

Na spracovanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov. Dôkladne sa, prosím, oboznámte s týmto dokumentom. Odoslaním formulára potvrdzujete, že máte viac ako 16 rokov a oboznámili ste sa s dokumentom Zásady ochrany osobných údajov. Všeobecné obchodné podmienky nájdete: VOP.

Sociálne siete

Program

8.00 - 9.00
Registrácia účastníkov
9.00 - 9.30

Ako zvláda generačnú výmenu konkrétna podnikateľská rodina

Katarína Lapková

Vice President for Legal Affairs

MATADOR Group

9.30 - 9.40
Prestávka
9.40 - 11.10

Rozhodujúce mechanizmy pre udržanie celistvosti rodinného majetku

Katarína Lapková

Vice President for Legal Affairs

MATADOR Group

Samuel Waldner ml.

obchodný riaditeľ

Vinárske závody Topoľčianky

11.10 - 11.30
Prestávka
11.30 - 13.00

Ako zvládnuť nástupníctvo a ako tomu môže napomôcť aj vláda

Jozef Bukovčák ml.

konateľ

Crazy Fly Nemšová

Peter Dávid

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Slovenská záručná a rozvojová banka

Peter Švec

štátny tajomník

Ministerstvo hospodárstva SR

Partneri

Partneri

Mediálni partneri

Usporiadateľ

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME