Rodinný biznis 2020

Aké sú silné a slabé stránky rodinných firiem?

  • 08:00 - 14:00
  • 23.04.2020
  • Hotel Tenis, Zvolen, Neresnícka cesta 13

O konferencii

Tvoria viac ako polovicu všetkých firiem na Slovensku, patria k stabilným zamestnávateľom, ktorí garantujú pracovné miesta aj v regiónoch, kde mávajú s nezamestnanosťou najväčší problém. Sú výrazne menej rizikové ako veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré nemajú problém presunúť biznis do regiónu s lacnejšou pracovnou silou a ktoré sú často dotované rôznymi úľavami zo strany štátu. Sú dôležitou súčasťou hospodárstva, v zdravých ekonomikách tvoria jeden z jeho základných pilierov.

Reč je o rodinných firmách. V našom regióne vznikajú a rozvíjajú sa už tri desaťročia. V porovnaní so západnými krajinami je to síce výrazne menej, no majú tak už za sebou jednu generáciu fungovania. A mnoho z nich stojí aktuálne pred kľúčovou otázkou – ako odovzdať podnik ďalej, do rúk potomkov, aké výzvy a riziká tento proces v sebe skrýva či s čím sa musí nastupujúca generácia pri preberaní podniku vyrovnať. Lebo nezvládnutie tohto procesu nemusí byť kritické len pre samotnú spoločnosť, ale pri systémovom zlyhávaní aj pre celú ekonomiku.

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Mediálny partner

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME