Rodinný biznis 2020

Ako zveľaďovať firmy slovenských rodín

O konferencii

Rodinné firmy tvoria viac ako polovicu všetkých podnikov na Slovensku. Patria k stabilným zamestnávateľom a garantujú pracovné miesta aj v regiónoch, kde majú s nezamestnanosťou najväčší problém. Na rozdiel od nadnárodných spoločností nehrozí, že presunú biznis do regiónov s lacnejšou pracovnou silou, a nie sú ani dotované rôznymi úľavami zo strany štátu. Sú dôležitou súčasťou hospodárstva a v zdravých ekonomikách tvoria jeden z jeho základných pilierov.

Rodinné firmy podnikajú a rozvíjajú sa na Slovensku už tri desaťročia. V porovnaní so západnými krajinami síce nemajú dlhodobú tradíciu, napriek tomu už fungujú jednu generáciu. Mnoho z nich aktuálne stojí pred kľúčovou otázkou – ako odovzdať podnik ďalej do rúk potomkov. Aké výzvy a riziká tento proces v sebe skrýva i s čím sa musí nastupujúca generácia pri preberaní podniku vyrovnať. Nezvládnutie tohto procesu nemusí byť kritické len pre samotnú spoločnosť, ale pri systémovom zlyhávaní aj pre celú ekonomiku.

Ste rodinná firma a zaujímajú vás otázky nástupníctva či prevodu majetku na ďalšiu generáciu? Napíšte nám na nina.dzedzinova@petitpress.sk, radi vás na fórum pozveme.

Ako nová vláda pomôže rodinnému podnikaniu

Aké priority si stanovila nová vláda vo vzťahu k rodinným firmám? Aké nové legislatívne opatrenia by rodinným podnikom pomohli a akým najväčším problémom čelia v súčasnosti? Česká vláda schválila vlani definíciu rodinného podnikania. Ako by jasné definovanie rodinného podnikania podporilo rozvoj slovenských firiem?

Ako pritiahnuť deti do rodinnej firmy a ako dlho ich pripravovať na odovzdanie nástupníctva? Ako určiť lídra a rozdeliť právomoci vo firme? Zmenia nástupníci firemnú kultúru a aké parametre by mala táto zmena spĺňať?

Pravidlá a tipy, ktoré treba dodržať pri odovzdaní kormidla

Úvod: Martin Valach (Rose Group)

Každú rodinnú firmu čaká medzigeneračný presun. Ako ju pripraviť na túto fázu života a akú formu podnikania zvoliť? Koľko času celý proces zaberie? Ako rozdeliť firmu medzi viacero detí, prípadne, čo robiť, ak majú o pokračovanie v rodinnom podnikaní záujem iba niektoré, prípadne žiadne? Aké kontrolné mechanizmy sa osvedčili v rodinných firmách, aby sa predišlo situáciám, keď jeden člen rodiny podvedie ďalších? Ako rozdeliť ostatný rodinný majetok? Čo s úsporami či nehnuteľnosťami? Ako zabrániť, aby sa majetok neštiepil príliš, ak má majiteľ viacerých potomkov? Aké základné pravidlá pri dedení majetku treba dodržať, koho nemožno vydediť a ako pristupovať k priženeným a privydatým členom rodiny? Aké najčastejšie právne chyby rodinné firmy pri odovzdávaní nástupníctva robia?

Fórum moderujú: Xénia Makarová z Nadácie zastavme korupciu a  Ivan Haluza, špecialista na firemné spravodajstvo

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Hlavný partner

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME