Rodinný biznis 2020

Ako zveľaďovať firmy slovenských rodín

O konferencii

Rodinné firmy tvoria viac ako polovicu všetkých podnikov na Slovensku. Patria k stabilným zamestnávateľom a garantujú pracovné miesta aj v regiónoch, kde majú s nezamestnanosťou najväčší problém. Na rozdiel od nadnárodných spoločností nehrozí, že presunú biznis do regiónov s lacnejšou pracovnou silou, a nie sú ani dotované rôznymi úľavami zo strany štátu. Sú dôležitou súčasťou hospodárstva a v zdravých ekonomikách tvoria jeden z jeho základných pilierov.

Rodinné firmy podnikajú a rozvíjajú sa na Slovensku už tri desaťročia. V porovnaní so západnými krajinami síce nemajú dlhodobú tradíciu, napriek tomu už fungujú jednu generáciu. Mnoho z nich aktuálne stojí pred kľúčovou otázkou – ako odovzdať podnik ďalej do rúk potomkov. Aké výzvy a riziká tento proces v sebe skrýva i s čím sa musí nastupujúca generácia pri preberaní podniku vyrovnať. Nezvládnutie tohto procesu nemusí byť kritické len pre samotnú spoločnosť, ale pri systémovom zlyhávaní aj pre celú ekonomiku.

Ako nová vláda pomôže rodinnému podnikaniu

Aké priority si stanovila nová vláda vo vzťahu k rodinným firmám? Aké nové legislatívne opatrenia by rodinným podnikom pomohli a akým najväčším problémom čelia v súčasnosti? Česká vláda schválila vlani definíciu rodinného podnikania. Ako by jasné definovanie rodinného podnikania podporilo rozvoj slovenských firiem?

Ako pritiahnuť deti do rodinnej firmy a ako dlho ich pripravovať na odovzdanie nástupníctva? Ako určiť lídra a rozdeliť právomoci vo firme? Zmenia nástupníci firemnú kultúru a aké parametre by mala táto zmena spĺňať?

Pravidlá a tipy, ktoré treba dodržať pri odovzdaní kormidla

Každú rodinnú firmu čaká medzigeneračný presun. Ako ju pripraviť na túto fázu života a akú formu podnikania zvoliť? Koľko času celý proces zaberie? Ako rozdeliť firmu medzi viacero detí, prípadne, čo robiť, ak majú o pokračovanie v rodinnom podnikaní záujem iba niektoré, prípadne žiadne? Aké kontrolné mechanizmy sa osvedčili v rodinných firmách, aby sa predišlo situáciám, keď jeden člen rodiny podvedie ďalších? Ako rozdeliť ostatný rodinný majetok? Čo s úsporami či nehnuteľnosťami? Ako zabrániť, aby sa majetok neštiepil príliš, ak má majiteľ viacerých potomkov? Aké základné pravidlá pri dedení majetku treba dodržať, koho nemožno vydediť a ako pristupovať k priženeným a privydatým členom rodiny? Aké najčastejšie právne chyby rodinné firmy pri odovzdávaní nástupníctva robia?

Fórum moderujú: Xénia Makarová z Nadácie zastavme korupciu a  Ivan Haluza, špecialista na firemné spravodajstvo

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v témach a programe konferencie.


Staráme sa o Vašu bezpečnosť – počas konferencie dodržiavame nariadenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a z našej iniciatívy sme zabezpečili bezkontaktné meranie teploty produktom spoločnosti CEIT. K dispozícii bude aj UVC Box na rýchlu dezinfekciu predmetov ( mobily, kľúče, tablety…)

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Hlavný partner

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME

© Copyright 1997-2021 | Petit Press, a.s.