Procurement fórum 2020

Nákup môže (a musí) podržať celú firmu

O konferencii

Firemný nákup má za sebou kritické obdobie, keď koronavírusová kríza narušila dodávateľské reťazce a odhalila všetky slabé miesta obchodných vzťahov. Ukázala tiež silu nákupného tímu, jeho schopnosť reagovať na zmeny a podržať firmu v čase, keď sa všetko kazí.

Niet pochýb, že význam nákupu po skúsenosti s krízou porastie a stane sa dôležitým partnerom biznisu. Konferencia vám pomôže zadefinovať, čo všetko treba urobiť, ak chcete poskytnúť firme väčšie istoty i vyššiu pridanú hodnotu. Aké kroky vás čakajú a akých ľudí budete potrebovať. Dozviete sa tiež, aké metódy a nástroje vám pri tom môžu efektívne pomôcť.

I. blok –  Poučenie z krízy – panelová diskusia

Moderuje: Ondrej Jombík, Head of logistics, Západoslovenská energetika

Akú rolu zohral nákup počas krízy vo vašej firme? Posilnila sa jeho pozícia alebo naopak, nesplnil očakávania? Diskusia vám pomôže identifikovať silu vášho tímu a možnosti, ako sa posúvať ďalej. Hovoriť budeme o hodnotách a prioritách nákupu, ako aj o jeho zodpovednostiach i právach. Pozrieme sa, ako namiešať správny mix flexibility a procesného formalizmu, ktorý je dôležitý pre celkový výkon a efektivitu nákupného tímu. Kríza tiež ukázala silné a slabé stránky centralizácie a autonómie nákupu v holdingových spoločnostiach a budeme hľadať odpoveď na otázku, aký je ich správny pomer. Jasné kompetencie a vzájomnú dôveru si vyžadujú aj vzťahy s interným zákazníkom. Správne nastavenie nákupu dáva šancu, že firma bude pripravená, aby zvládla aj zložité pokrízové obdobie a pripravila na ďalšie možné turbulencie.

Michal Kristiňák, manažér nákupu, Amazon Fulfillment Slovakia
Jiří Róžański, Head of Central Procurement, Penta Hospitals International
Peter Vozár, Procurement Director, VÚB Group

Pozvaní speakri:
Peter Majtán, Procurement Director / MOL Group MRO Services Senior Category Manager at Slovnaft
Daniel Garčár, Purchasing Director, SHP Group
Daniel Sventek, konateľ, Ryba Žilina (bývalý riaditeľ nákupu)

II. blok – 10 typov inovácií v nákupe: Prečo procesné a produktové inovácie nestačia – prezentácia

Jan Vašek, Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT Praha

Etika a morálka v nákupe– prezentácia

Edita Rušinová, riaditeľka centrálneho nákupu, AZC

III. blok – Preč s rutinou v nákupe

Všetci sa zhodujú, že koronakríza urýchli nástup digitálnych technológií. Ako sa tento trend premietne do nákupu? Technológie ponúkajú viacero možností, ako urobiť prácu na nákupe atraktívnejšou. Kedy, kde a do akej hĺbky možno zájsť v robotickej procesnej automatizácii nákupu? Zoznámite sa so skúsenosťami firiem, ktoré sa dostali najďalej, a dozviete sa, ako využili uvoľnený potenciál.

Kríza tiež mení pohľad na outsourcing. Je lepšie držať všetko doma a dá sa v zložitých časoch spoľahnúť na externého poskytovateľa? Aké nákupné procesy a s akým prínosom je možné presunúť?

Martin Zelinka, SCM & Procurement Director, Siemens, závod Industrial Turbomachinery
Mário Biňas, Group Category Manager, SHP Group (outsourcing)

Pozvaní speakri:
František Pisk, Director – Energy, Utilities & Natural Resources, Management consulting CZ & SK

IV. blok – Ako sa zmenila profesia nákupcu

Kríza podčiarkla význam nákupných oddelení a zvýšila ich atraktívnosť. Vyspelé tímy nákupcov sa zbavujú rutinnej operatívy a dávajú ľuďom možnosť využívať svoj um a vytvárať pridanú hodnotu. Akých ľudí budete potrebovať? Podľa akých kritérií si ich vyberať pre rôzne nákupné pozície a roly? Dôležité pritom je, aby ladil celý tím a jeho členovia sa dopĺňali. Ako ich motivovať, aby rozvíjali svoj talent a znalosti a cítili, že majú šancu ďalej rásť buď v rámci tímu, alebo celej firmy.

Michal Hrapko, Design to Cost Manager, Slovenské elektrárne
Vladimír Valach, vedúci strategického nákupu, Západoslovenská distribučná
Jan Vašek, VŠB – Technická univerzita, Ostrava
Martina Kaprálová, generálna manažérka pre nákup, U. S. Steel Košice


Program konferencie vzniká v úzkej spolupráci s programovou radou, ktorej členmi sú:
Martina Kaprálová, generálna manažérka pre nákup, U. S. Steel Košice
Ondrej Jombík, Head of logistics, Západoslovenská energetika
Martin Zelinka, SCM & Procurement Director, Siemens, závod Industrial Turbomachinery
Jan Priškin, riaditeľ centrálneho nákupu, Cemex CZ
Juraj Majtán, East Europe Country Manager Faurecia Group, Non Production Purchasing, Faurecia Slovakia
František Pisk, Leading Supply Chain Operations, Accenture Management Consulting

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Hlavný partner

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME