Procurement fórum 2020

Aj nákup môže rozhýbať celú firmu

O konferencii

Firemný nákup prešiel viacerými vývojovými fázami – od jednoduchšej logistiky pre výrobu až po strategické biznis partnerstvo top manažmentu. Akú rolu má nákup vo vašej firme? Ste spokojní s jeho pozíciou a postačí, ak len vylepšíte jeho súčasné parametre? Alebo sa chcete posunúť ďalej a pokúsite sa dať firme vyššiu pridanú hodnotu?
Konferencia vám pomôže zadefinovať, čo všetko treba urobiť, ak sa rozhodnete pre zmenu. Aké kroky vás čakajú a akých ľudí budete potrebovať. Dozviete sa tiež, aké metódy a nástroje vám pritom môžu efektívne pomôcť.

Tvár nákupu
Diskusia o nákupných modeloch priblíži históriu vývoja nákupu v našich reáliách a ukáže optimálne miesta nákupu v rôznych firmách podľa ich veľkosti a zamerania biznisu. Pomôže vám identifikovať pozíciu vášho tímu a možnosti, ako sa posúvať ďalej. Hovoriť budeme o mieste nákupu v organizačnej štruktúre firmy, jeho zodpovednostiach, kompetenciách a právach. Pre výkon a efektivitu nákupného tímu je dôležitý aj správny mix flexibility a procesného formalizmu, ako aj miera centralizácie či autonómie v holdingových spoločnostiach.

Pozícia vo firme
Pre úspech zmeny sú dôležité vzťahy s interným zákazníkom. Vyžadujú si jasné kompetencie a vzájomnú dôveru. Budeme diskutovať o tom, ako zladiť priority a hodnoty nákupu s očakávaniami a potrebami interného i externého zákazníka, aby spolupráca bola pre obe strany prínosom.

Ako prilákať talenty
Profesia nákupcu možno nepatrí medzi najatraktívnejšie, ale silný a optimálne vyladený tím priláka talenty. Ako zvýšiť príťažlivosť vášho nákupného oddelenia? Všetko nie je len o peniazoch. Vyspelé nákupné tímy sa zbavujú rutinnej operatívy a dávajú ľuďom možnosť využívať svoj um a vytvárať pridanú hodnotu. Dôležité je to najmä teraz, keď trh neoplýva prebytkom kvalifikovaných ľudí.

Preč s rutinou
Ponúka sa viacero možností, ako urobiť prácu na nákupe atraktívnejšou.
Rutinné operácie dnes bez problémov zvládajú roboty. Kedy, kde a do akej hĺbky možno zájsť v robotickej procesnej automatizácii nákupu? Zoznámite sa so skúsenosťami firiem, ktoré sa dostali najďalej, a dozviete sa, ako využili uvoľnený potenciál. Možnosti ponúka aj outsourcing – aké nákupné procesy a s akým prínosom je možné presunúť na externého poskytovateľa?

Ideálny nákupný tím
Zmeny v nákupných modeloch sa budú premietať aj do nákupných tímov. Akých ľudí budete potrebovať a ako ich viesť ku zmene? Podľa akých kritérií si ich vyberať pre rôzne nákupné pozície a roly? Dôležité pritom je, aby ladil celý tím a jeho členovia sa dopĺňali. Ako ich motivovať, aby rozvíjali svoj talent a znalosti a cítili, že majú šancu ďalej rásť buď v rámci tímu, alebo celej firmy.

Program konferencie vzniká v úzkej spolupráci s programovou radou, ktorej členmi sú:
Martina Kaprálová, generálna manažérka pre nákup, U. S. Steel Košice
Ondrej Jombík, Head of logistics, Západoslovenská energetika
Martin Zelinka, SCM & Procurement Director, Siemens, závod Industrial Turbomachinery
Jan Priškin, riaditeľ centrálneho nákupu, Cemex CZ
Juraj Majtán, East Europe Country Manager Faurecia Group, Non Production Purchasing, Faurecia Slovakia
František Pisk, Leading Supply Chain Operations, Accenture Management Consulting

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Mediálny partner

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME