People Business Summit 2024

HR East na ostrie noža – čaká nás revolúcia, či evolúcia v nábore a vzdelávania, aby sme zmenili dnešný status quo?

 

Konferencia HR East: Na ostrie noža – reštart náboru a vzdelávania pre blízku budúcnosť?

Očakáva nás revolúcia alebo evolúcia v oblasti náboru a vzdelávania? Táto konferencia sa zameriava na hlboké zmeny, ktoré potrebujeme dosiahnuť, aby sme prekonali súčasný status quo v ľudských zdrojoch. Diskutovať budeme o inovatívnych prístupoch, ktoré nám pomôžu prispôsobiť sa rýchlo meniacemu sa pracovnému prostrediu a pripraviť sa na blízku budúcnosť pracovného trhu nielen na východnom Slovensku.

Sociálne siete

Program

8.00 - 9.00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9.00 - 9.10
Otvorenie konferencie
9.10 - 10.30

1. Blok: Nábor

Tomáš Kandra

General Manager

Nidec

Otváranie dverí alebo hľadanie príležitostí pre budúcnosť?

Zápasíte s nedostatkom pracovnej sily a ste často nútení ju dovážať? Prečo nevyužiť odhadom približne 100 000 nezamestnaných Rómov zo sociálne vylúčených lokalít, ktorí nemajú prácu. Predstavíme vám našu stratégiu inkluzívneho náboru na východnom Slovensku s dôrazom na rozvíjanie potenciálu a talentu ľudí z marginalizovaných rómskych komunít a poukážeme na dôležitosť vzdelávacích programov prispôsobených ich potrebám.

10.30 - 11.00
Coffee break
11.00 - 12.40

Vie CEO ako tvár firmy priniesť zmenu v nábore?

V tejto panelovej diskusii otvoríme ako kľúčová je rola CEO v procese náboru? Prečo je nutné, aby TOP manažment firiem spoluvytváral a komunikoval firemné hodnoty a svoje postoje k pracovnému prostrediu, ktoré výrazne ovplyvňuje súčasných i budúcich zamestnancov? Ako dnes pri nábore pracujeme s generáciami ľudí, ktorých máme na pracovnom trhu? Aká je práve úloha top manažmentu pri implementácii inovatívnych náborových stratégií? Diskusia sa bude zaoberať spôsobmi, ako CEO ovplyvňujú náborové rozhodnutia, stanovujú trendy a prispôsobujú sa dynamicky sa meniacemu trhu práce. V neposlednom rade budeme diskutovať o tom, ako si firmy môžu zabezpečiť konkurenčnú výhodu v tomto neustále sa meniacom prostredí.

Jozef Ondáš

zakladateľ Košice IT Valley

12.40 - 13.40
Obed
13.40 - 15.00

2. Blok: Vzdelávanie

Zamestnávateľ (nielen) východného Slovenska: Ako pretaviť riziká na príležitosti

- Adaptácia na novú realitu
- Čo robíme inak alebo rovnako ako naši susedia (okolité firmy)
- Diverzita na jednom pracovisku (medzigeneračné rozdiely, pracovná sila mimo EÚ, a pod.)
- Dosiahnuteľné výsledky v na prvý pohľad „bezvýchodiskovej“ situácii
- Nové modely a prístupy v procese náboru a vzdelávania

II. prezentácia

Lucia Tomková

Head of HR

Fpt Slovakia

15.00 - 15.30
Coffee break
15.30 - 16.30

Transformácia vo vzdelávaní - príprava pracovnej sily na zajtrajšok

V tejto diskusii si otvoríme otázky, aké výzvy a príležitosti v oblasti vzdelávania sú dnes pred nami? Ako efektívne investovať do vzdelávania, aké prístupy zvoliť tak, aby odrážali nielen firemné potreby, ale pritom sme nezabúdali ani na individuálne potreby našich zamestnancov? My všetci dnes stojíme pred výzvami, ktoré prináša moderná podoba vzdelávania, avšak ako ich uchopiť tak, aby nám pomohli v praxi vytvoriť pozitívnu skúsenosť? Preberieme transformáciu vzdelávacích systémov s cieľom lepšie reagovať na dynamiku súčasného pracovného trhu. Spolu sa budeme zamýšľať nad tým, aký vplyv majú demografické trendy na vzdelávanie, aký potenciál skrývajú marginalizované skupiny, či zamestnanci tretích krajín a kde nachádzať inovatívne inšpirácie.

Martin Buršák

Regional Industrial Director

SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO

16.30 - 16.40
Ukončenie konferencie a pozvanie na networkingové stretnutie pri čaši vína

Partneri

Usporiadatelia

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME