People Business Summit 2023

Future of Work – Slovensko 2023

 

Ani nie tak dávno, čo všetci hovorili o tom, ako bude budúcnosť práce úplne digitálna. Dnes sa stal digitál novou normou – firmy na celom svete sú nútené úplne sa transformovať a digitalizovať. Podľa globálnych výskumov Society for Human Resource Management sa takmer tri štvrtiny zamestnávateľov snaží prispôsobiť práci na diaľku. Stretávajú sa pritom s novými výzvami – takmer dve tretiny firiem musia riešiť problém, ako udržať morálku zamestnancov a viac ako tretina zápasí s poklesom firemnej kultúry.

Konferencia People Business Summit ponúkne odpovede na otázky, aké miesto má HR v digitálnej transformácii firiem – kde sú riziká a hlavné príležitosti nových trendov. Venovať sa budeme aj recruitmentu a hľadaniu talentov, aké prístupy zvoliť v novej situácii. Povieme si tiež, ako správne uchopiť innovative leadership, teda očakávanú zmenu prístupu a správania našich lídrov. Prinesieme vám zaujímavých top manažérov, ktorí sa podelia o svoj vlastný pohľad, skúsenosti, ale aj to, čo sa im nepodarilo a čo naopak zafungovalo.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu konferencie.


REGISTRÁCIA:
– s videozáznamom pre členov HRcomm – 239 EUR bez DPH
– s videozáznamom pre nečlenov – 279 EUR bez DPH


Storno podmienky:
21 – 15 dní pred podujatím = 50 % účastníckeho poplatku
14 – 7 dní pred podujatím = 80% účastníckeho poplatku
6 dní – den podujatia = 100% účastníckeho poplatku

Sociálne siete

Program

8.00 - 9.00

Registrácia účastníkov konferencie

9.10 - 10.30

RECRUITMENT - NOVÉ PRÍSTUPY

Zmena prístupu v recruitmente je dnes viac než potrebná, priam urgentná. Ako zaujať budúcich kolegov, ako využiť technológie v HR, resp. ako nastaviť stratégiu budúcnosti recruitmentu, keď nikto z nás nemá krištáľovú guľu? Cez praktické príklady spoločností si ukážeme, ako sa to dá celé uchopiť, čo sa oplatí a naopak, čo nefunguje.

Je odvaha firmy kľúčovým krokom k úspešnému recruitmentu?

Boj o talenty v súčasnosti je veľkou výzvou. Ako zaujať kandidátov, zatraktívniť zamestnávateľskú značku a prísť s inováciou? Vyzdieľam skúsenosti NN so zavedením 4 dňového týždňa a jeho vplyv na recruitment.

Ľudský kapitál ako limitujúci faktor dnešného biznisu

Ak chce firma rásť, nestačí len inovovať produkt a zvyšovať maržu. Ako sa rozprávať s biznisom a “ľudských” (alebo HR) témach? Ako pomôcť biznisu nastaviť HR stratégiu?

10.30 - 11.00
Prestávka
12.00 - 12.40

LEADERSHIP OF TODAY

Musíme začať od seba – posúvať svoje hranice, hranice svojich tímov, ľudí a celkovo firemnej kultúry. Čo si predstavujeme pod innovative leadership? Nový prístup k riadeniu ľudí v dnešnej rýchlej dobe alebo zázračnú formulku, ktorá nám vyrieši všetko? Vypočujeme si príklady z praxe - ako veľmi je potrebné zmeniť prístup riadenia ľudí, čo nás naučili naše skúsenosti, ako ich vieme využiť a čo už radšej neopakovať.

Rola CEO v ťažkých časoch

Posúvanie hraníc svojich, hraníc svojich teamov, ľudí, a celkovo firemnej kultúry. Vstup na globálny trh najväčších firiem sveta s inovatívnym riešením najprv v čase úderu globálnej pandémie, a dnes vojny, rastúcej inflácie a očakávateľnej krízy.

12.40 - 13.40
Obed
13.40 - 15.00

Ako dosiahnuť vrchol?

Za inovácie sú zodpovední ľudia. Za aplikáciu inovatívneho prístupu sú zodpovední ľudia. Pozrieme sa teda z vtáčej perspektívy na to, aké všetky faktory a trendy musia People Manažéri a CEO's brať v tejto dobe do úvahy, aby dosiahli nepriestrelné HR. Predostrieme si tým návod nielen na to, ako prilákať top talent, ale takisto i na to, ako posunúť produktivitu a spokojnosť zamestnancov o úroveň vyššie.

Odvaha byť neobľúbený... (úloha lídrov a líderiek pri budovaní kultúry učenia sa a inovácií)

Je množstvo bariér, ktoré nám bránia napredovať, vzdelávať sa, prichádzať s novými nápadmi. Pozrieme sa na ne očami psychológie a pokúsime sa nájsť spôsoby, ako tieto bariéry prekonávať. Pretože psychológia a neurológia odhalili v posledných dekádach množstvo dôležitých princípov, ktoré v biznise a školstve zatiaľ ešte stále prehliadame. • Kľúčové bariéry rozvoja a inovácií • Psychologické princípy vysvetľujúce tieto bariéry • Inšpirácie na prekonávanie týchto bariér • Príklady z praxe

15.00 - 15.30
Prestávka
15.30 - 16.30

Panelová diskusia: Dnešné leadership „taktiky“ vs. nový prístup? Je cesta cieľ?

16.40 - 19.00

Neformálny networking pri čaši vína

Partneri

Usporiadatelia

Vystavovatelia

Mediálni partneri

Organizačný garant

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME