Nenaplnený potenciál obnovy verejných budov

Zelená vízia pre Slovensko XII.

 

Slovensko sa zaviazalo ku klimatickej neutralite do roku 2050 a má plniť ambiciózne klimaticko-energetické ciele. Na dosiahnutie zníženia emisií do roku 2030 aspoň o 55 % musí EÚ znížiť emisie skleníkových plynov v budovách o 60 %, ich spotrebu energie o 14 % a spotrebu energie pri vykurovaní a chladení o 18 %.

Kontrolou NKÚ SR bolo overené ako sa zabezpečuje znižovanie spotreby energie vo verejných budovách, čo je v súčasnosti významnou výzvou v celej spoločnosti.

  • Máme dostatok informácií o energetickej náročnosti verejných budov?
  • Z čoho vlastne financujeme ich obnovu?
  • Ako je obnova verejných budov transparentný a prehľadný proces?
  • Ako pomôže plán REPoweR pri obnove budov?
  • Ako a prečo pomôcť rýchlejšej obnove verejných budov?

Do diskusie pozývame:

  • Jaroslav Ivančo, podpredseda, Najvyšší kontrolný úrad SR
  • Kristína Korčeková, projektová manažérka, Zelená ekonomika, Plán obnovy, Úrad vlády
  • Milan Orlovský, spoluzakladateľ a konateľ, KOOR

Moderuje: Eva Mihočková

Záštitu nad sériou podujatí prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Sociálne siete

Partneri

Odborný garant

Organizačný garant

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME