Moderné trendy v mestskej mobilite

SMART CITY SUMMIT – SME na ceste ku Smart Cities

 

Prvky inteligentnej mobility sa vo svete rýchlo rozvíjajú – pokračuje elektrifikácia vozidiel, mobilita ako služba i platformy na zdieľanie mobility s početnými členskými základňami. Hovorí sa tiež o využívaní prvkov autonómnej dopravy a umelej inteligencie pri riadení dopravy. Aj vzhľadom k témam súvisiacim s kvalitou ovzdušia, znižovaním emisií CO2 a tiež klimatickou krízou sa stále výraznejšie presadzuje cyklodoprava a verejná doprava, bez ohľadu na veľkosť miest či obcí. Tieto trendy nemôžu prehliadať ani slovenské mestá, hoci aktuálne žijú „prízemnejšími“ problémami, ako sú zvýšené ceny energií a snaha aspoň udržať úroveň služieb.

Smart mobilita má podľa najnovších štúdií potenciál obmedziť v nasledujúcich desiatich až pätnástich rokoch dopravné zápchy na polovicu, znížiť počet nehôd o štvrtinu a redukovať znečistenie ovzdušia o pätinu. Tieto prínosy sú natoľko zreteľné, že transformácia mobility by sa mala stať integrálnou súčasťou rozvojových plánov v každom meste.

Konferencia predstaví najnovšie trendy inteligentnej mobility, ukáže prístupy zo zahraničných i slovenských miest, možnosti financovania i nové inovatívne riešenia. Dôraz budeme klásť na aktívnu mobilitu a najmä cyklodopravu, ktorá sa napriek dlhodobej tradícii a takmer ideálnym podmienkam stala na Slovensku Popoluškou.

Moderátori konferencie:
Eva Frantová, redaktorka ekonomického magazínu INDEX  a denníka SME
Jaroslav Kacer, expert Smart Cities Klubu, Brno, Česká republika

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu konferencie.


Máte záujem podujatie podporiť? 

SME KONFERENCIE dávajú priestor na BRANDING – VISIBILITY – THOUGHT LEADERSHIP
Zapojte sa do obsahu konferencie ako partner – zdieľajte svoje skúsenosti – inšpirujte – potvrďte povesť experta.
Kontakt: Peter Dobrota, [email protected]


REGISTRÁCIA:
– účastnícky poplatok – 131 EUR bez DPH
– účastnícky poplatok verejná správa – 115 EUR bez DPH
– účastnícky poplatok pre členov Smart Cities Klubu – 99 EUR bez DPH


Storno podmienky:
21 – 15 dní pred podujatím = 50 % účastníckeho poplatku
14 – 7 dní pred podujatím = 80% účastníckeho poplatku
6 dní – den podujatia = 100% účastníckeho poplatku

Sociálne siete

Program

8.00 - 9.00
Registrácia účastníkov
9.00 - 10.15

Moderné trendy v Európe a na Slovensku

Svet sa nezastavil ani v krízach posledných rokov, naopak tlak na znižovanie nepriaznivých klimatických vplyvov dopravy zosilnel. Koncept inteligentnej mobility tu hrá rozhodujúcu rolu a zároveň je impulzom pre ďalší rozvoj miest. Aký prístup volia metropoly, ktoré sú dnes európskym etalónom modernej dopravy a ako spolupracovali s ďalšími hráčmi pri tvorbe a realizácii dopravných projektov? Ako sa vo Viedni podarilo vybudovať tak rozsiahlu sieť bezpečných cyklotrás a čím je typický holandský prístup k modernej mobilite?

Miloslav Jurík, predseda Smart Cities Klubu

Rastislav Cenký, generálny riaditeľ sekcie stratégie dopravy, Ministerstvo dopravy SR

Inšpirácie zo sveta

Gabriella Sancisi, veľvyslankyňa Holandska na Slovensku

Henk Swarttouw, prezident Európskej cyklistickej federácie (ECF), Brusel

Mark Pruijssen, Falco, Holandsko

Jaroslav Kacer, moderátor, expert Smart Cities Klubu, Brno, Česká republika

10.15 - 10.45
Prestávka
10.45 - 11.15

Riešenia pre inteligentnú dopravu

Lightning talks – prezentácie slovenských inovatívnych firiem

Martin Mikuš, Project Manager, ArcGEO

Patrik Břečka, SMART CITY ACE teamleader, Asseco Central Europe

Dominik Janík, CEO, Citya

Jaroslav Kacer, moderátor, expert Smart Cities Klubu, Brno, Česká republika

11.15 - 11.30
Prestávka
11.30 - 12.30

Od aktivizmu k manažmentu

Viaceré slovenské mestá a župy urobili prvé kroky ku smart mobilite. Podporujú siete elektronabíjačiek, rozvíjajú parkovacie politiku, integrovanú dopravu, prevádzkujú systémy zdieľaných bicyklov, testujú vodíkové technológie… Najďalej sú mestá, kde posty primátorov zaujali občianski aktivisti, ktorí kvalitné prostredie majú ako svoju hlavnú prioritu. Počas dvoch volebných období v Trnave rozvinuli cyklodopravu na úroveň ako nikde na Slovensku. Ako sa bicykle podieľajú na transformácii mesta, prejavili sa v znížení intenzity dopravy a zlepšení kvality života v meste? Aká je ďalšia perspektíva rozvoja?

Silvia Prokopová, cyklokoordinátorka, Krajská inovačná rozvojová agentúra, Trnava

Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja

Dan Kollár, prezident Cyklokoalície

Miloslav Jurík, predseda Smart Cities Klubu

Jaroslav Kacer, moderátor, expert Smart Cities Klubu, Brno, Česká republika

12.30 - 13.30
Obed
13.30 - 14.15

Vodík ako čisté palivo pre mestá

Ján Weiterschütz, predseda, Národná vodíková asociácia Slovenska

János Onódi, managing director, Mobility & innovation production

Marián Nič, Innovation Lifecycle Officer – Innovation Hub East, EIT Urban Mobility

Jaroslav Kacer, moderátor, expert Smart Cities Klubu, Brno, Česká republika

14.15 - 14.30
Prestávka
14.30 - 15.30

Inšpirácie i financie od štátu

Slovo „inteligentná“ v spojení s mobilitou neznamená len najmodernejšie technológie, ide skôr o inovatívne myslenie, nové prístupy, zmenu dlhodobých návykov či vhodné plánovanie. Akú inšpiráciu poskytujú mestám vládne strategické dokumenty? Existuje ich toľko, až sa v nich ťažko orientovať: Plán obnovy, európske operačné programy, plány a stratégie ministerstiev… Povedzme si hlavné priority inteligentnej mobility pre Slovensko, aké miesto má v nich cyklodoprava, verejná doprava a aké sú možnosti ich financovania z európskych i domácich zdrojov. Má naša krajina dostatočný ekosystém inovácii a ako by ho mohli podporiť mestá, aby lepšie zvládli svoju modernizáciu?

Juraj Hošták, riaditeľ odboru inovácií a smart agendy, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Peter Kubovič, predseda Úradu pre verejné obstarávanie SR

Peter Klučka, Národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy SR

Eva Frantová, moderátorka, redaktorka ekonomického magazínu INDEX a denníka SME

Partneri

Partneri

Vystavovatelia

Usporiadatelia

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME