Moderné trendy v mestskej mobilite

SMART CITY SUMMIT – SME na ceste ku Smart Cities

 

Prvky inteligentnej mobility sa vo svete rýchlo rozvíjajú – pokračuje elektrifikácia vozidiel, mobilita ako služba i platformy na zdieľanie mobility s početnými členskými základňami. Hovorí sa tiež o využívaní prvkov autonómnej dopravy a umelej inteligencie pri riadení dopravy. Aj vzhľadom na témy súvisiace s kvalitou ovzdušia, so znižovaním emisií CO2 a tiež s klimatickou krízou sa čoraz výraznejšie presadzujú cyklodoprava a verejná doprava, bez ohľadu na veľkosť miest či obcí. Tieto trendy nemôžu prehliadať ani slovenské mestá, hoci aktuálne žijú „prízemnejšími“ problémami, ako sú zvýšené ceny energií a snaha aspoň udržať úroveň služieb.

Smart mobilita má podľa najnovších štúdií potenciál obmedziť v nasledujúcich desiatich až pätnástich rokoch dopravné zápchy na polovicu, znížiť počet nehôd o štvrtinu a zredukovať znečistenie ovzdušia o pätinu. Tieto prínosy sú natoľko zreteľné, že transformácia mobility by sa mala stať integrálnou súčasťou rozvojových plánov všetkých miest.

Konferencia predstaví najnovšie trendy inteligentnej mobility, ukáže prístupy zo zahraničných i slovenských miest, možnosti financovania i nové inovatívne riešenia. Dôraz budeme klásť na aktívnu mobilitu a najmä cyklodopravu, ktorá sa napriek dlhodobej tradícii a takmer ideálnym podmienkam stala na Slovensku popoluškou.

Moderné trendy v Európe a na Slovensku

Svet sa nezastavil ani v krízach posledných rokov, naopak tlak na znižovanie nepriaznivých klimatických vplyvov dopravy zosilnel. Koncept inteligentnej mobility tu hrá rozhodujúcu rolu a zároveň je impulzom pre ďalší rozvoj miest. Aký prístup volia metropoly, ktoré sú dnes európskym etalónom modernej dopravy a ako spolupracovali s ďalšími hráčmi pri tvorbe a realizácii dopravných projektov? Ako sa vo Viedni podarilo vybudovať takú rozsiahlu sieť bezpečných cyklotrás a čím je typický holandský prístup k modernej mobilite?


Riešenia pre inteligentnú dopravu

Lightning talk


Od aktivizmu k manažmentu

Viaceré slovenské mestá a župy urobili prvé kroky k smart mobilite. Podporujú siete elektronabíjačiek, rozvíjajú parkovaciu politiku, integrovanú dopravu, prevádzkujú systémy zdieľaných bicyklov, testujú vodíkové technológie… Najďalej sú mestá, kde posty primátorov zaujali občianski aktivisti, ktorí kvalitné prostredie považujú za svoju hlavnú prioritu. Počas dvoch volebných období v Trnave rozvinuli cyklodopravu na úroveň, aká nie je nikde inde na Slovensku. Ako sa bicykle podieľajú na transformácii mesta? Prejavili sa v znížení intenzity dopravy a v zlepšení kvality života v meste? Aká je ďalšia perspektíva rozvoja?


Inšpirácie i financie od štátu

Slovo „inteligentná“ v spojení s mobilitou neznamená len najmodernejšie technológie, ide skôr o inovatívne myslenie, nové prístupy, zmenu dlhodobých návykov či vhodné plánovanie. Akú inšpiráciu poskytujú mestám vládne strategické dokumenty? Existuje ich toľko, až je ťažké sa v nich orientovať: Plán obnovy, európske operačné programy, plány a stratégie ministerstiev…
Povedzme si hlavné priority inteligentnej mobility pre Slovensko, aké miesto v nich majú cyklodoprava, verejná doprava a aké sú možnosti ich financovania z európskych i domácich zdrojov. Má naša krajina dostatočný ekosystém inovácií a ako by ho mohli podporiť mestá, aby lepšie zvládli svoju modernizáciu?


Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu konferencie.


Máte záujem podujatie podporiť? 

SME KONFERENCIE dávajú priestor na BRANDING – VISIBILITY – THOUGHT LEADERSHIP
Zapojte sa do obsahu konferencie ako partner – zdieľajte svoje skúsenosti – inšpirujte – potvrďte povesť experta.
Kontakt: Peter Dobrota, [email protected]


REGISTRÁCIA:
Registrujte sa za zvýhodnenú cenu EARLY BIRD do 10. apríla 2023:
– účastnícky poplatok – 101 EUR bez DPH
– účastnícky poplatok verejná správa – 95 EUR bez DPH

Cena od 11. apríla 2023:
– účastnícky poplatok – 131 EUR bez DPH
– účastnícky poplatok verejná správa – 115 EUR bez DPH


Storno podmienky:
21 – 15 dní pred podujatím = 50 % účastníckeho poplatku
14 – 7 dní pred podujatím = 80% účastníckeho poplatku
6 dní – den podujatia = 100% účastníckeho poplatku

Sociálne siete

Partneri

Usporiadatelia

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME