Moderné trendy v mestskej mobilite_videozáznam 2023

Smart City Summit: SME na ceste k Smart Cities 2023

  • 09:00 - 17:00
  • 25.05.2023
  • online, Bratislava

 

Konferencia predstavila najnovšie trendy inteligentnej mobility, ukázala prístupy zo zahraničných i slovenských miest, možnosti financovania i nové inovatívne riešenia. Dôraz budeme klásť na aktívnu mobilitu a najmä cyklodopravu, ktorá sa napriek dlhodobej tradícii a takmer ideálnym podmienkam stala na Slovensku Popoluškou.

Sociálne siete

Výstupy z konferencie

Videozáznam z konferencie Moderné trendy v mestskej mobilite

Zobraziť výstup

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME