Leadership Summit 2020

Ako rozvíjať ľudský potenciál firiem

O konferencii

V dynamickom čase rýchlych zmien uspejú len spoločnosti s novým typom lídrov, ktorí dokážu v ľuďoch odomknúť ich potenciál. Konferencia mapuje všetky prvky moderného leadershipu od práce s talentami cez motiváciu tímov až po firemnú kultúru. Inšpiratívne diskusie zapoja účastníkov do hľadania odpovedí, ako rozvíjať ľudský potenciál ich firiem.

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME