HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA

Komunikátor roka 2022

 

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie pre najlepšiu inštitúciu v Slovenskej republike v komunikácii so zákazníkom. Hodnotí sa tromi spôsobmi:

CENA MEDIAN SK
Víťazi vzídu z reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu realizovaného spoločnosťou MEDIAN SK

CENA VEREJNOSTI
O víťazoch rozhodne laická verejnosť hlasovaním na www.cenyhermes.sk

CENA HERMES
O oceneniach rozhodne odborná porota v zložení:

Mgr. Michal Mislovič, Account Manager, analytik MEDIAN SK
Ing. Jindřich Bardon, projektový manažér, Slovenský rozhlas RTVS
doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., vysokoškolský pedagóg, Katedra marketingovej komunikácie FF UK v Bratislave a Ústav marketingových komunikacií Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Tohtoročnou novinkou je udelenie ceny GRAND PRIX pre inštitúciu, ktorá získa najviac bodov vo všetkých troch spôsoboch hodnotenia.

Víťaz získa sekundárnu analýzu dát MML v rozsahu 30 strán od spoločnosti MEDIAN SK.

Projekt organizuje agentúra Respect APP s.r.o. v spolupráci s prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK, s.r.o.

Sociálne siete

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME