Healthcare summit 2023

Ako prebrať zdravotníctvo z klinickej smrti?

  • 09:00 - 16:15
  • 04.12.2023 - 05.12.2023
  • NH Gate One, Bratislava, Ambrušova 7

 

Pozvanie na konferenciu prijala Zuzana Dolinková, ministerka zdravotníctva SR. Veríme, že nám načrtne predstavu ako ďalej a čo urobí s rezortom nová vláda. Prevezme ho v stave klinickej smrti, keď základné funkcie ešte ako-tak fungujú, ale všetci tušia, že kolaps je otázkou krátkeho času.

 Vláda má na výber len dve možnosti:

•     Využiť možno poslednú šancu na reformu – postaviť zdravotníctvo viac-menej na nových základoch. To si vyžiada premyslenú stratégiu, orientáciu na výsledky, kvalitné dáta, spravodlivé financovanie, perfektný manažment od nemocníc cez poisťovne po ministerstvo, prípravu a motiváciu zdravotníkov… A samozrejme lídrov, ktorí to zvládnu.

•     Môže reformné snahy predstierať tak ako doteraz. Hasiť len najvypuklejšie problémy, občas priliať peniaze, chrániť VšZP a štátne nemocnice pred krachom, viesť jalové debaty o súkromníkoch, prizerať sa, ako zdravotníci utekajú… Výsledkom bude dvojrýchlostné zdravotníctvo, kvalita pre bohatých a nedostupnosť pre ostatných.

Moderátorom konferencie je Tomáš Szalay, zdravotnícky expert, poslanec NR SR

 

PROGRAM KONFERENCIE

4. december
9.00 – 9.50 h      Reformátor alebo hasič problémov?

Kto povedie slovenské zdravotníctvo v najkritickejších rokoch? V čase konania konferencie by nová ministerka mala vedieť, k akému cieľu chce smerovať – bude reformátorom alebo bude len hasiť problémy, ktoré sa budú spontánne objavovať?
Ak sa rozhodne pre prvú možnosť, bude k tomu potrebovať čo najširší konsenzus a podporu v sektore. Očakávame preto, že vyžije príležitosť diskutovať o svojich zámeroch.

Zuzana Dolinková, ministerka zdravotníctva SR
Dušan Zachar, analytik INEKO
Martin Smatana, analytik zdravotníctva v MSquare & Health Fellow v Globsec

10.00 – 11.00 h     Svetlá budúcnosť nemocníc?

Pred voľbami sa všetci hlásili k záväzku začať s výstavbou nových veľkých nemocníc. Uvidíme, čo sa dostane do programového vyhlásenia vlády a historická skúsenosť nabáda, že netreba mať veľké očakávania. Nové nemocnice budú potrebovať štátne zdroje, čo v čase konsolidácie nebude jednoduché.

V každom prípade vzhľadom na devastáciu ambulantného sektora možno očakávať, že nemocnice prevezmú ešte väčší podiel zdravotnej starostlivosti. V akej kondícii vstupuje nemocničný sektor do tohto náročného obdobia, čo očakávajú riaditelia nemocníc od novej vlády, aby udržali a rozvíjali kvalitu zdravotnej starostlivosti? Aký osud čaká optimalizáciu siete nemocníc, ak sa k moci dostanú jej kritici? Budeme znova prekresľovať a stratíme ďalšie roky, až sa o stratifikáciu nakoniec postará trh a ďalšie vlny odchodov zdravotníkov?

Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska, riaditeľ NsP Sv. Jakuba Bardejov
Mongi Msolly, prezident Asociácie štátnych nemocníc SR, generálny riaditeľ NÚSCH
Miriam Lapuníková, riaditeľka FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Martina Antošová, vedúca Oddelenia riadenia a strategických investícií, UN Martin
Silvia Pekarčíková, riaditeľka Odboru zdravotníctva, Žilinský samosprávny kraj, Predsedníčka SK8 – sekcia zdravotníctva

11.00 – 11.30 h      Odovzdanie ocenení NEMOCNICA ROKA 2023 (INEKO)
11.30 – 12.00 h      Prestávka
12.00 – 13.00 h     Existuje ešte šanca?

Zdravotníci patria k najvzdelanejšej vrstve spoločnosti a plnia výnimočné humanistické poslanie. Žiaľ, doterajšia úroveň politiky a prístup spoločnosti tento dôležitý intelektuálny potenciál krajiny permanentne devastuje. Existuje ešte šanca, že po voľbách dôjde ku zmene? V ako stave je dnešná slovenská politika a spoločnosť, dokážeme manažovať štát tak, aby občanom poskytoval služby na úrovni 21. storočia? Odpovede budeme hľadať s významnými slovenskými sociológmi, politológmi a publicistami.

Jozef Lenč, politológ, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Michal Vašečka, sociológ, predseda Bratislava Policy Institute

13.00 – 14.00 h      Obed
14.00 – 14.20 h     Medicína na diaľku – praktická ukážka telemedicíny

Jozef Herda, Director of Hospital Product Division, Asseco Central Europe

14.30 – 16.00 h     Spravodlivé financovanie

Novému ministrovi sa vďaka zvýšeným platbám od štátu bude o čosi lepšie dýchať, hoci rozdiel medzi Slovenskom a referenčným Českom zostane stále priepastný. Ďalšie zdroje od štátu by mali postupne prísť po splnení kritérií kvality pre pacienta. Aké kritériá to sú a ako ich do roku 2026 dosiahnuť?

Aké zmeny čakajú zdravotné poisťovne? Rozhoria sa opäť debaty o ich efektívnosti, zisku a konkurencii? Môžeme očakávať návrat k štátnemu unitárnemu systému alebo všetko necháme po starom?

A dočkáme sa v tomto volebnom období možnosti pripoistenia? Aké podmienky treba vytvoriť, aby bolo pre pacientov a poistencov atraktívne?

Ján Jasenský, senior consultant, PwC Slovakia
Ľubica Hlinková, generálna riaditeľka, VšZP
Martin Kultan, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, DÔVERA zdravotná poisťovňa
Michal Špaňár, generálny riaditeľ, Union ZP
Renáta Bláhová, predsedníčka, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Branislav Reľovský, vedúci Oddelenia fiškálnych a štrukturálnych analýz NBS, bývalý štátny tajomník MF SR
Henrieta Tulejová, partner, Advance Healthcare Management Institute, Praha

5. december
9.00 – 10.15 h      Paradoxy liekovej politiky

Svet liekov je plný paradoxov. V ambulanciách raz chýbajú vakcíny proti tetanu, inokedy niet antibiotík, chýbajú lieky na vysoký krvný tlak či na psychiatrické diagnózy… Na druhej strane vláda vlani zrušila obmedzenia v prístupe k inovatívnym liekom, aby pacient dostal tú najmodernejšiu liečbu, čo si ročne vyžiada desiatky miliónov eur navyše. Ako zabezpečiť trvalú dostupnosť liekov a ich stabilné financovanie?

Čaká transformácia aj lekárne? Čo by pre lekárnikov znamenalo rozšírenie predaja voľne dostupných liekov do supermarketov? Aké ďalšie kompetencie by radi prijali a je reálne, aby sa v lekárňach očkovalo?

Bela Mriňáková, klinická onkologička, Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave
Peter Polák, generálny riaditeľ, Sekcia farmácie a liekovej politiky, MZ SR
Monika Lainczová, manažérka odboru lieková politika, ZP Dôvera
Terézia Szádocka, prezidentka Asociácie pre generické a biosimilárne lieky
Miroslava Snopková, viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory
Iveta Pálešová, výkonná riaditeľka, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu

10.15 – 10.45 h       Prestávka
10.45 – 11.30 h      Aj správna výživa lieči pacientov

Stav výživy pacientov v nemocniciach zďaleka nie je uspokojivý. Spôsobuje vysoký výskyt malnutrície, čo negatívne vplýva na úspech liečby i náklady s liečbou spojené. Štatistiky potvrdzujú, že správna klinická výživa vedie k skráteniu dĺžky pobytu v nemocnici o 3,2 dňa. Možnosti, ako zlepšiť túto situáciu, predstavia odborníci v spolupráci s Asociáciou výrobcov klinickej výživy.

Juraj Krivuš, zástupca prednostu, I. Interná klinika UN Martin, prezident Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy
Katarína Tarabová, zástupkyňa prednostu, I. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a UNB
Iveta Čierna, vedúca lekárka Špecializovaného úseku Gastroenterológia, Detská klinika NÚDCH v Bratislave, hlavný odborník pre detskú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu MZ SR
Radovan Juríček, Gastroenterologická ambulancia, Nemocnica Bory
Katarína Dostálová, nutričný terapeut, UNsP Milosrdní bratia Bratislava

11.45 – 13.00 h      Telemedicína ako riešenie?

Kríza s detskými ambulanciami ukázala, kam sa môže v budúcich rokoch uberať celý ambulantný sektor. Nedostatok lekárov a sestier sa zrejme nepodarí rýchlo zvládnuť a jedenásť návštev lekára, ktoré dnes ročne absolvuje priemerný pacient, je v budúcnosti neudržateľné číslo. Budeme hľadať iné riešenia a jedným z nich môže byť rozvoj telemedicíny.

Už pandémia nás naučila využívať niektoré prvky “liečby na diaľku“ a ukázalo sa, že má zmysel rozvíjať jej potenciál. Nejde len o telefonické konzultácie, aby sa akousi triážou znížil počet fyzických návštev lekára. Telemedicína je aj nový spôsob liečby, ktorý prináša novú kvalitu a komfort pre pacienta. Aké podmienky – legislatívne, technologické i finančné – treba vytvoriť pre ďalší rozvoj telemedicíny na Slovensku?

Antonín Hlavinka, náměstek informačních technologií, Fakultní nemocnice Olomouc, koordinátor ICT Národního telemedicínského centra (NTMC)
Jiří Pecina, zakladateľ telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub
Beata Havelková, expert na zdravotníctvo
Vladimír Dvorový, lekár, zdravotnícky expert
Marian Faktor, riaditeľ pre vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, Dôvera
Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska

13.00 – 14.00 h      Obed
14.00 – 15.00 h      Máme na centrá excelentnosti?

Slovenské zdravotníctvo už potrebuje úspech, signál, že vieme vybudovať aspoň zopár pracovísk na špičkovej úrovni, ktoré priťahujú talenty a vychovávajú ďalších špecialistov. Niečo ako bratislavské CINRE, robotické centrum v bystrickej Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta…

Existuje univerzálny návod, ako vytvárať centrá excelentnosti? Je možné ich v našich podmienkach udržateľne financovať? Ako využiť špičkové medicínske technológie pri zvyšovaní odbornosti zdravotníckych tímov a pri zlepšovaní starostlivosti o pacientov?

Ivan Vulev, riaditeľ Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE)
Vladimír Baláž, vedúci robotického centra, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Ľudmila Veselá, riaditeľka nemocnice, Mammacentrum Agel, Banská Bystrica
Róbert Hatala, prednosta Kliniky kardiológie a angiológie NÚSCH a LF SZU v Bratislave

15.15 – 16.15 h      Čo môže pre zdravotníctvo urobiť súkromný sektor?

Nová vláda snáď pochopí, že súkromný sektor nie je jej nepriateľ, ale partner. V slovenskom zdravotníctve dlhé roky prežíva „štátno-súkromný“ antagonizmus, ktorý bráni koexistencii oboch svetov a ich spolupráci. Samozrejme pri dodržiavaní transparentných pravidiel, ktoré by odstránili vzájomné podozrenia až nevraživosť. Každá sféra má svoju nezastupiteľnú rolu poslanie – štát by mal vytvárať stabilné prostredie pre všetkých a strážiť kvalitu zdravotnej starostlivosti, súkromníci prinášať inovácie, nové technologické riešenia a ponúkať nástroje pre vyššiu efektivitu celého sektora.  Je súkromný sektor pripravený naplniť svoje poslanie a aké podmienky očakáva od štátu?

Michal Štofko, štátny tajomník, MZ SR
Václav Jirků, partner, Penta Investments pre zdravotníctvo
Gabriel Gajdoš, Head of IT Country Slovakia, Unilabs Slovensko
Jozef Klein, predseda predstavenstva, Asseco Central Europe
Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska
Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers Slovensko

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu konferencie.

Sociálne siete

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

PARKOVANIE
Účastníci konferencie môžu parkovať v hotelovej garáži (3 eur/h alebo 20 eur/deň) | na vonkajšom hotelovom parkovisku (2 eur/h alebo 10 eur/deň) | v okolí hotela v nákupnom centre Avion alebo Ikea.
UBYTOVANIE
Kontakt: Edita Fülöpová | M. +421 914 328 801 | [email protected]

Partneri

Generálny partner

Partneri

Usporiadateľ

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME