HEALTHCARE SUMMIT 2022

Nedovoľme, aby neistota rozložila náš zdravotný systém

 

Rok 2021 mal slovenskému zdravotníctvu priniesť veľké rozvojové impulzy. Schválená optimalizácia siete nemocníc uvoľnila priestor pre Plán obnovy i veľké očakávania, že veci sa po dlhom čase rýchlo pohnú dopredu. Lenže potom sa to začalo zadrhávať a nik nevie racionálne vysvetliť, prečo. Výsledkom je rozpačitý pocit, že kráčame do neistej budúcnosti.
Neistota je slovo, ktoré začína najlepšie vystihovať situáciu v slovenskom zdravotníctve. V neistote žijú nemocnice, zdravotné poisťovne, lekári a sestry, pacienti a dokonca aj sám minister Vladimír Lengvarský. Dlho nepotrvá a tento pocit sa môže premeniť na apatiu alebo naopak vzdor, ku ktorému najmä zdravotníci už nemajú ďaleko.
Nič z toho si ale nemôžeme dovoliť. Ideme do rozhodujúcich mesiacov, kedy sa ukáže, či sme schopní využiť historickú príležitosť. Bude vyžadovať líderstvo, politické aj manažérske, spoluprácu i vieru v naše schopnosti.
Konferencia chce byť platformou, ktorá združí všetkých, ktorí sú pripravení prispieť svojou profesionalitou, odbornosťou i humanizmom. A zároveň sú odhodlaní bojovať s amaterizmom, ktorý sa neustále vynára nevedno odkiaľ a má na zdravotníctvo stále silný vplyv.

Moderuje: MUDr. Tomáš Szalay, hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu konferencie. 


UBYTOVANIE:
NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava
Cena ubytovania je 89€ štandard izba obsadená jednou osobou vrátane raňajok.
Kontakt: Edita Fülöpová, | M. +421 914 328 801 | [email protected]


PARKOVANIE:
Účastníci konferencie majú parkovanie za nižšie uvedené ceny:
– garáž: 3 eur/h alebo 20 eur/deň
– vonkajšie parkovisko: 2 eur/h alebo 10 eur/deň


ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

269 EUR bez DPH – bez videozáznamu
309 EUR bez DPH – s videozáznamom

Storno podmienky:
21 – 15 dní pred podujatím = 50 % účastníckeho poplatku
14 – 7 dní pred podujatím = 80% účastníckeho poplatku
6 dní – den podujatia = 100% účastníckeho poplatku

Sociálne siete

Program

8.00 - 9.00

4. október 2022

Registrácia účastníkov

9.00 - 10.30

Stres v Pláne obnovy

Vláda na štvrtý pokus prijala verdikt a rozhodla o stavbe dvoch štátnych nemocníc – bratislavských Rázsochách a Univerzitnej nemocnice v Martine. V Pláne obnovy pre vyčlenila vyše šesťsto miliónov eur a ak nechceme v Bruseli zažiť blamáž, v Bratislave musí do júna 2026 stáť hrubá stavba a v Martine by mali ošetrovať prvých pacientov. Vzhľadom na pripravenosť oboch projektov je to viac ako otázne. Aj zvyšok Slovenska zostáva v neistote – ďalšie nemocnice majú zabojovať o zvyšných vyše tristo miliónov z Plánu obnovy v rámci výziev, vyhlásených v septembri. Zatiaľ nie je jasné, kedy a podľa akých kritérií sa o ďalších projektoch rozhodne. Nie je vylúčené, znova budeme zažívať bitky o regióny, polemiky typu štátny verzus súkromný, pri ktorých nebude dôležitá len kvalita a pripravenosť projektov. V čase konferencie už bude viac jasno budeme môcť hovoriť o konkrétnych a nevyhnutných krokoch, aby sme nepremrhali príležitosť, ako vďaka európskym zdrojom dobehnúť mnoho zameškaného.

Martina Antošová

vedúca Oddelenia riadenia a strategických investícií

Univerzitná nemocnica Martin

Miriama Letovanec

senior projektová manažérka siete ProCare

a Svet zdravia pre projekty z Plánu obnovy

Jana Kišková

koordinátorka projektu Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách

Ministerstvo zdravotníctva SR

Martin Smatana

analytik zdravotníctva

MSquare & Health Fellow v Globsec

10.30 - 11.00
Prestávka
11.00 - 12.30

Nepredvídateľné financie

Neistota dnes nepanuje len v Pláne obnovy – možno ešte horšia je aktuálne situácia vo financovaní zdravotníctva. Nevieme, či bude v tomto roku sektor dofinancovaný a ak áno, kedy a v akej výške a či sa ujde všetkým alebo len štátnym inštitúciám. Istote nepridáva ani otázka financií na rok 2023, keď minister financií avizuje, že bude mať problém so zostavením štátneho rozpočtu. Predvídateľnosť je slovo, ktoré sa zo slovníka finančných manažérov v zdravotníctve vytratilo. Môžeme opäť očakávať viazanie časti zdrojov alebo ďalšie nápady, ktoré budú v konečnom dôsledku znamenať len viac neistoty? Stabilizácia zdravotníctva aj z hľadiska financií je nevyhnutná a budúci rok je možno poslednou príležitosťou. Aký by mal byť rozpočet rezortu, aby sa zabránilo ďalšiemu úpadku? V akej kondícii vstupujú do budúceho roku zdravotné poisťovne a čo očakávajú od vlády, aby boli schopné zabezpečiť stabilné financovanie sektora?

Henrieta Tulejová

partnerka

Advance Healthcare Management Institute

Renáta Bláhová

predsedníčka

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Richard Strapko

generálny riaditeľ

VšZP

12.30 - 13.30
Obed
13.30 - 15.00

O koľko zdravotníkov ešte prídeme?

Asi je už zbytočné uvádzať počty chýbajúcich lekárov a sestier. Prakticky každý pacient v nemocnici či odbornej ambulancii pocítil ich nedostatok. Odpoveďou ministerstvo zdravotníctva má byť Národná stratégia riadenia a stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve. Nakreslí ideálny svet, v ktorom sa zvyšujú platy zdravotníkov, študenti dostávajú štipendiá a absolventi príspevok ku mzde i náborovú dotáciu pri návrate do rodiska... Lenže ideálny svet sa rozplýva v politickej realite, kde neobmedzene kraľuje ministerstvo financií. Zdravotníci bijú na poplach a s pripravenými výpoveďami upozorňujú, že ich trpezlivosť nie je nekonečná. Ak nedôjde k rýchlej zmene, zariadia sa a na Slovensku ich bude ešte menej. Aj tu platí to čo pri financiách – budúci rok je možno poslednou príležitosťou, ako zastaviť personálny úpadok a zabrániť kolapsu. Všetci vedia, čo treba pre zlepšenie situácie, no otázkou je, či máme dostatok energie, odhodlania a kultúry, aby sme aj to aj urobili.

Lenka Dunajová Družkovská

štátna tajomníčka

Ministerstvo zdravotníctva SR

Alena Kendrick

riaditeľka pre ošetrovateľstvo

Nemocnica Bory

Iveta Lazorová

prezidentka

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

prof. PhDr. Monika Jankechová

generálna riaditeľka

Sekcia zdravotníckeho vzdelávania, MZ SR

15.00 - 15.30
Prestávka
15.30 - 17.00

Korona a odvrátiteľné úmrtia

Spomínate si, aké predvolebné pouličné predstavenie pomohlo dnes najsilnejšej strane? Jej líder zapálil päťtisíc sviečok pred úradom vlády, aby jej pripomenul rovnaký počet odvrátiteľných úmrtí, ktoré sú indikátorom kvality zdravotného systému. Ako je na tom Slovensko v odvrátiteľných úmrtiach dnes, po pandémii covidu a pôsobení dvoch ministrov za najsilnejšiu vládnu stranu? Rozvíjajú sa onkologické či kardiologické programy alebo sme radi, že tieto špecializácie ešte ako-tak fungujú? Skracujú sa čakacie lehoty na vyšetrenia a operácie? Funguje sľub, že pacienti budú mať nárok na zákrok v zahraničí, ak by doma čakali pridlho? Pokročili sme s programami prevencie voči najzávažnejším ochoreniam?

Branislav Reľovský

vedúci oddelenia fiškálnych a štrukturálnych analýz

NBS

MUDr. Dominik Juskanič

rádiológ

JESSENIUS - diagnostické centrum, Nitra

doc. MUDr. Kamil Zeleňák

prednosta rádiologickej kliniky

UNM a JLF UK

prof. MUDr. Michal Mego

prednosta II. Onkologickej kliniky LF UK

Národný onkologický ústav Bratislava

prof. MUDr. Lukáš Plank

Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM

Univerzitná nemocnica Martin

prof. MUDr. Robert Hatala

prednosta Kliniky kardiológie a angiológie

NÚSCH a.s. a LF SZU v Bratislave

Ing. Gabriel Gajdoš

IT riaditeľ

Unilabs Slovensko

MUDr. Ján Mikas

hlavný hygienik SR

8.00 - 9.00

5. október 2022

Registrácia účastníkov

9.00 - 10.00

Inovatívne lieky - koniec výnimkám

Druhý deň konferencie začíname dobrou správou – vláda si môže odfajknúť dôležitý bod svojho programového vyhlásenia. V rámci reformy liekovej politiky sa zrušili obmedzenia v prístupe k inovatívnym liekom a aj slovenský pacient dostane modernú liečbu, aká je bežná v iných európskych krajinách. Čo to bude znamenať pre zdravotnícky systém? A čo pre zdravotné poisťovne, očakávajú ďalší nárast úhrad za lieky, ktoré sa už vlani dostali na predcovidovú úroveň a priblížili sa hranici 1,5 miliardy eur? Aké ďalšie kroky treba urobiť, aby lieková politika prispievala k modernej a účinnej liečbe pacienta a zároveň nezruinovala zdravotné poisťovne? Zmení sa miesto lekárenských služieb v zdravotnej starostlivosti a majú sa ešte kam posunúť?

prof. Róbert Babeľa

štátny tajomník

Ministerstvo zdravotníctva SR

MUDr. Beata Havelková

podpredsedníčka predstavenstva

VšZP

PharmDr. Monika Lainczová

manažérka odboru lieková politika

ZP Dôvera

PharmDr. Ondrej Sukeľ

prezident

Slovenská lekárnická komora

MUDr. Terézia Szádocká

prezidentka

Asociácia pre generické a biosimilárne lieky

Peter Polák

generálny riaditeľ

Sekcia farmácie a liekovej politiky MZ SR

10.00 - 10.20
Prestávka
10.20 - 11.30

Čo čaká nemocnice?

O pár mesiacov sa začne mapa nemocníc výrazne meniť. Všetci to vedia, no nik zatiaľ netuší, čo konkrétne optimalizácia siete prinesie. Ani financovanie nedáva do budúcnosti veľa istoty a problémom je aj motivácia zdravotníkov, ktorí už chýbajú skoro všade. Ako sa dá v takýchto podmienkach riadiť nemocnica? Má zmysel pripravovať rozvojové programy alebo je lepšie sústrediť sa na udržanie bežnej prevádzky a hľadať možnosti, ako efektívnejšie fungovať? Aké priority má dnes manažment nemocníc a s akými očakávania sa pozerá do budúceho obdobia? A čo neštátne a súkromné nemocnice? Väčšina z nich vie fungovať bez strát a využívať pre svoj rozvoj vlastné či európske zdroje. Aký vývoj očakávajú v budúcich rokoch a nestratili nádej, že sa zo strany vlády konečne dočkajú akceptácie ako plnohodnotná a užitočná súčasť zdravotného systému?

Marián Petko

prezident Asociácie nemocníc Slovenska

riaditeľ NsP Bardejov

Ľuboš Lopatka

generálny riaditeľ

Nemocnica Bory, Bratislava

Miriam Lapuníková

generálna riaditeľka,

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Silvia Pekarčíková

riaditeľka odboru zdravotníctva

Úrad ŽSK Žilina

Mongi Msolly

prezident Asociácie štátnych nemocníc SR

generálny riaditeľ NÚSCH

Alexander Mayer

riaditeľ

UNB

Daniel Hodyc

partner Advance Healthcare Management Institute

Advance Healthcare Management Institute

11.30 - 12.00
Prestávka
12.00 - 13.15

Záverečná diskusia

Zdravotníctvo dnes rieši viacero vážnych problémov, každý z nich sa zdá najdôležitejší a každý má svoje riešenie. Ale zdravotníctvo je zložitý systém a len čiastkové riešenia situáciu nezlepšia. V záverečnej diskusii sa pokúsime komplexne zhodnotiť stav sektora a naznačiť cesty, akými by sa mohlo v budúcich rokoch uberať slovenské zdravotníctvo.

Václav Jirků

partner

Penta Investments pre zdravotníctvo

Jana Bittó Cigániková

predsedníčka zdravotníckeho výboru

NR SR

Tomáš Drucker

exminister zdravotníctva

MUDr. Andrea Kalavská

exministerka zdravotníctva

MUDr. Pavel Oravec

prezident

Slovenská lekárska komora

Mária Lévyová

prezidentka

Asociácia na ochranu práv pacientov

Partneri

Odborný partner

Generálni partneri

Mediálni partneri

Usporiadateľ

Spíkri

Martina Antošová

vedúca Oddelenia riadenia a strategických investícií

Univerzitná nemocnica Martin

Lívia Vašáková

vicepremiérka pre

Plán obnovy

MUDr. Peter Visolajský

predseda

LOZ

prof. MUDr. Robert Hatala

prednosta Kliniky kardiológie a angiológie

NÚSCH a.s. a LF SZU v Bratislave

MUDr. Dominik Juskanič

rádiológ

JESSENIUS - diagnostické centrum, Nitra

doc. MUDr. Kamil Zeleňák

prednosta rádiologickej kliniky

UNM a JLF UK

MUDr. Beata Havelková

podpredsedníčka predstavenstva

VšZP

Marián Petko

prezident Asociácie nemocníc Slovenska

riaditeľ NsP Bardejov

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME