Healthcare Summit 2021

Korona ponúka zdravotníctvu novú šancu

 

Nikdy v doterajšej histórii Slovenskej republiky nebol o zdravotníctvo taký záujem ako v uplynulých rokoch. Ministerstvo zdravotníctva zostáva najdôležitejším štátnym úradom a po nástupe racionality sa Vladimír Lengvarský stal najobľúbenejším členom vlády. Všetci zrazu pochopili, aké dôležité je zdravotníctvo pre bezpečný život nás všetkých. Vôbec preto neprekvapuje, že z európskeho Plánu obnovy a odolnosti vyčlenila vláda zdravotníkom najviac peňazí – až 1,24 miliardy eur. A zároveň začala pracovať na reforme, ktorá by mala zvýšiť výkonnosť celého sektora.

Po dlhých desaťročiach sa tak ponúka jedinečná šanca – máme za sebou vážnu krízu, disponujeme vedomosťami a skúsenosťami ako nikdy predtým a nechýbajú nám zdroje. Vďaka tomu môžeme konečne modernizovať zdravotný systém, aby sa priblížil štandardom 21. storočia.

5. október

Nastal čas reforiem

9.00 – 10.30 h

Pandémia preverila potenciál a akcieschopnosť zdravotníckeho sektora a ukázala jeho slabiny – od nevyhovujúcej a zastaranej infraštruktúry a procesov cez slabú úroveň digitalizácie až po kritický nedostatok lekárov a sestier. Teraz treba dobehnúť všetko zanedbané v starostlivosti o pacientov a preskupiť sily pre najbližšie mesiace.

Ministerstvo zároveň rozbehlo práce na reforme zdravotníctva. Vláda po svojom nástupe sľubovala vyššiu kvalitu, lepší manažment, modernizáciu a najmä transparentnosť. S novým ministrom má teraz ďalší pokus, aby tieto predsavzatia reálne naplnila. Mala by nastaviť základy, z ktorých by do roku 2030 mal vyrásť funkčný zdravotný systém tak, ako o tom hovorí vo svojom programovom vyhlásení. Akými krokmi chce tento cieľ dosiahnuť? Aké sú hlavné prvky reformy a čo všetko sa bude meniť? Aký prístup zvolia reformátori, budú ochotní spolupracovať a diskutovať s partnermi zo sektora či s politickými oponentmi? Posilní reforma rolu štátu v celom systéme alebo vytvorí priestor aj pre súkromný sektor?

Optimalizácia nemocníc vstala z popola

11.00 – 12.30 h

V rámci veľkej reformy zdravotníctva pripravilo ministerstvo nový návrh optimálnej siete nemocníc. Definuje sa nárok pacienta, aký typ zdravotnej starostlivosti má dostať, v akej vzdialenosti od bydliska, do akého času, za akých podmienok, v akej kvalite… Podobne ako zavrhnutý návrh stratifikácie exministerky Andrey Kalavskej chce stanoviť reálnu potrebu lôžok, centralizovať náročné výkony a koncertovať odborný personál. Takisto hovorí o prebytku akútnych lôžok a jedným dychom dodáva, že nemocnice sa nebudú rušiť. V čom sú teda hlavné odlišnosti a aké reálne výsledky môže optimalizácia priniesť? Aký je názor zainteresovaných strán a majú možnosť prípravu dokumentu ovplyvniť?

Koľko nemocníc stihneme postaviť?

13.30 – 15.00 h

Voči nemocniciam má Slovensko obrovský investičný dlh, väčšina je zastaraných a fungujú v nevyhovujúcej infraštruktúre. Odpoveďou by mala byť rozsiahla modernizácia a výstavba nemocníc z európskeho plánu obnovy a odolnosti.

Ministerstvo tvrdí, že najprv treba optimalizáciu siete nemocníc, až potom môžu prísť zmysluplné investície. Mnohé veci sú však jasné už teraz a možno ich naštartovať. Martinská nová nemocnica je pripravená, pokročila aj Banská Bystrica, len bratislavské Rázsochy sa nevedia vymotať z bludného kruhu.

Koľko nemocníc a v akom rozsahu plánuje ministerstvo postaviť a rekonštruovať? Súkromná Penta začala o nemocnici na Boroch uvažovať v roku 2014 aj pri veľkej koncentrácii zdrojov ju plánuje otvoriť v januári 2023. Koľko nemocníc môže z Plánu obnovy a odolnosti reálne vláda stihnúť postaviť? A začne už v záujme pacientov spolupracovať so súkromným sektorom a čerpať z jeho skúseností alebo naďalej zostane v nepriateľskom režime?

Kto to všetko zaplatí?

15.30 – 17.00 h

Pandémia vyčerpala zdravotníctvo aj finančne a so zdrojmi z európskeho plánu obnovy nemožno rátať pri bežnom chode nemocníc a ambulancií. Dnes je nevyhnutné dohnať odložené výkony, reštartovať prevenciu a skríningové programy. Nájdeme dostatok zdrojov? Ako chce vláda naplniť svoj záväzok výrazne zvýšiť celkové výdavky na zdravotníctvo, aby sa čo najrýchlejšie dostali na priemer v EÚ?

Čo sa zmení v systéme zdravotného poistenia? Neskrývanou podporou VšZP a dešpektom voči ostatným dáva vláda najavo, že by jej vyhovoval skôr unitárny systém, čo sa opäť prejavilo aj v programovom vyhlásení vlády Eduarda Hegera. Čo vlastne očakáva od zdravotných poisťovní?

6. október

Zdravotníci – to najcennejšie, čo máme

9.00 – 10.30 h

Zdravotníci počas pandémie ukázali, že sú jedným z mála prvkov, na ktorý sa môžu obyvatelia spoľahnúť. Už sme si akosi zvykli, že svojím nasadením často kompenzujú nedostatky a chyby v systéme, no počas pandemického obdobia to bolo mimoriadne náročné. Navyše fungovali v permanentnom krízovom režime bez nároku na oddych a bez finančnej kompenzácie na úrovni okolitých krajín.

Odrazí sa únava, posilnená postojom spoločnosti a vlády, v odchodoch zdravotníkov? Čo urobí ministerstvo, aby ich udržalo a dalo im príležitosť na rozvoj? Aké podmienky, nielen finančné, pre nich pripravuje? Ako chce pripravovať a vyberať stredný aj vrcholový manažment, ktorý rozhoduje o kvalite riadenia v nemocniciach? Aké kritériá rozhodujú pri výmene riaditeľov nemocníc a budú tieto výmeny pokračovať?

Liek na liekovú politiku

11.00 – 12.30 h

Hitom posledných mesiacov je vakcinácia proti novému koronavírusu, máme za sebou aj experiment s masovým použitím neregistrovanej vakcíny. Lieková politika má široký záber a vláda sľúbila jej väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť. Akými opatreniami ju chce dosiahnuť? Čo treba urobiť ďalej, aby dobre nastavená lieková politika prispievala k lepšej liečbe pacienta a zároveň šetrila výdavky? Aké miesto v zdravotnej starostlivosti majú lekárenské služby a kam by sa mali posunúť?

Ako pokračuje práca novej HTA agentúry, ktorá vyhodnocuje trendy vývoja nových technológií a posudzuje hradené, ale aj inovatívne lieky a zdravotné technológie na našom trhu? Ako možno zhodnotiť jej ročné pôsobenie a aké sú jej plány na najbližšie obdobie?

Digitál pre zdravie

13.30 – 15.30 h

Nová vlna digitalizácie

Európske zdroje sú určené na ďalšiu digitalizáciu zdravotníctva. Na centrálnej úrovni stále čakáme na digitalizáciu výmenných lístkov a ďalšie aplikácie. Nemocničné informačné systémy novej generácie zlepšujú riadenie procesov a sú podmienkou pre „bezpapierovú“ nemocnicu. Špičkové medicínske technológie zachraňujú ľudské životy. Ako efektívne využiť šancu z Fondu obnovy a odolnosti?

Využitie dát v zdravotníctve

Na Slovensku bol vždy problém dostať sa k zdravotníckym dátam, experti počas pandémie zažili aj svoje „dátové peklo“. V kritických obdobiach nám chýbali spoľahlivé informácie o situácii v nemocniciach, šírení nákazy a mutácií koronavírusu. Častokrát sa potom rozhodovalo intuitívne, pričom nebolo možné presne zhodnotiť efektívnosť opatrení.

Telemedicína je víťaz pandémie  

Pandémia má na konte viacero porazených, medzi víťazmi však nepochybne dominuje telemedicína. Aj v súčasnej nevyzretej podobe pomohla udržať zdravotnú starostlivosť a ukázala svoj potenciál. Ako využijeme získané skúsenosti a čo treba urobiť pre rozvoj telemedicíny?

Záverečná diskusia

15.45 – 16.45 h

Čo by ste odporučili vláde a ministrovi zdravotníctva? V záverečnej debate zdravotnícki manažéri, lekári a experti zhrnú najdôležitejšie podnety z konferencie a ukážu priority, na základe ktorých by sa malo v budúcich rokoch uberať slovenské zdravotníctvo. Budú tiež analyzovať možné prekážky i možnosti, ako ich prekonať.


EARLY BIRD registrácia

Využite možnosť EARLY BIRD registrácie, počas ktorej si môžete zakúpiť lístok na konferenciu so zľavou. Zvýhodnená cena je platná do 6. septembra 2021. Môžete si zvoliť, či sa chcete zúčastniť diskusií priamo v hoteli alebo dáte prednosť online prenosu.

Účastnícky poplatok: (cena platná pri úhrade do 6.9.2021)
Fyzická účasť – 215,20 EUR bez DPH
Online účasť – 167,20 EUR bez DPH

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Mediálny partner

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME