Healthcare Summit 2021

Zdravotníci sa dočkali Marshalovho plánu. Dokážeme šancu využiť?

 

Nikdy v doterajšej histórii Slovenskej republiky nebol o zdravotníctvo taký záujem ako v uplynulých rokoch. Ministerstvo zdravotníctva zostáva najdôležitejším štátnym úradom a po nástupe racionality sa Vladimír Lengvarský stal najobľúbenejším členom vlády. Všetci zrazu pochopili, aké dôležité je zdravotníctvo pre bezpečný život nás všetkých. 

Pandémia poskytla zdravotníkom jedinečnú šancu – akýsi Marshallov plán modernizácie celého systému, keď v nasledujúcich rokoch máme možnosť čerpať 1,45 miliardy eur z európskeho fondu pokrízovej obnovy. Zdroje sú dôležité, no nie sú všetko. Aby sa stovky miliónov eur zmenili na hodnotu pre pacientov i pre celú spoločnosť, treba mať aj ďalšie predpoklady – odborný potenciál, zmysluplné koncepcie, kvalitný manažment zmien a, samozrejme, líderstvo, politickú odvahu a reformné odhodlanie vlády a ministerstva zdravotníctva.

Dokáže Slovensko a jeho zdravotníctvo využiť ponúknutú šancu? Túto zásadnú otázku sa pokúsi zodpovedať konferencia Healthcare Summit 2021, na ktorú vás srdečne pozývame. Veríme, že vytvorí platformu na odborné diskusie, ako modernizovať zdravotný systém na štandardy 21. storočia.

Konferenciu moderuje MUDr. Tomáš Szalay, analytik a hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja

5. október
9.00 – 10.30 h      Nastal čas reforiem

Pandémia preverila potenciál a akcieschopnosť zdravotníckeho sektora a ukázala jeho slabiny – od nevyhovujúcej a zastaranej infraštruktúry a procesov cez slabú úroveň digitalizácie až po kritický nedostatok lekárov a sestier. Teraz treba dobehnúť všetko zanedbané v starostlivosti o pacientov a preskupiť sily pre najbližšie mesiace.

Ministerstvo zároveň rozbehlo práce na reforme zdravotníctva. Vláda po svojom nástupe sľubovala vyššiu kvalitu, lepší manažment, modernizáciu a najmä transparentnosť. S novým ministrom má teraz ďalší pokus, aby tieto predsavzatia reálne naplnila. Mala by nastaviť základy, z ktorých by do roku 2030 mal vyrásť funkčný zdravotný systém tak, ako o tom hovorí vo svojom programovom vyhlásení. Akými krokmi chce tento cieľ dosiahnuť? Aké sú hlavné prvky reformy a čo všetko sa bude meniť? Aký prístup zvolia reformátori, budú ochotní spolupracovať a diskutovať s partnermi zo sektora či s politickými oponentmi? Posilní reforma rolu štátu v celom systéme alebo vytvorí priestor aj pre súkromný sektor?

Pozvaný:
Eduard Heger, predseda vlády SR

Účastníci panelu:
Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva SR

Jana Bitó Cigániková, predsedníčka zdravotníckeho výboru NR SR
Tomáš Drucker, exminister zdravotníctva
MUDr. Marián Kollár, prezident SLK
MUDr. Radoslav Čuha, generálny riaditeľ, ProCare a Svet zdravia
Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov
Michal Pišoja, predseda predstavenstva, AGEL

11.00 – 12.30 h      Optimalizácia nemocníc vstala z popola

V rámci veľkej reformy zdravotníctva pripravilo ministerstvo nový návrh optimálnej siete nemocníc. Definuje sa nárok pacienta, aký typ zdravotnej starostlivosti má dostať, v akej vzdialenosti od bydliska, do akého času, za akých podmienok, v akej kvalite… Podobne ako zavrhnutý návrh stratifikácie exministerky Andrey Kalavskej chce stanoviť reálnu potrebu lôžok, centralizovať náročné výkony a koncertovať odborný personál. Takisto hovorí o prebytku akútnych lôžok a jedným dychom dodáva, že nemocnice sa nebudú rušiť. V čom sú teda hlavné odlišnosti a aké reálne výsledky môže optimalizácia priniesť? Aký je názor zainteresovaných strán a majú možnosť prípravu dokumentu ovplyvniť?

Jana Ježíková, štátna tajomníčka, Ministerstvo zdravotníctva SR
Oskar Dvořák
, generálny riaditeľ, Sekcia reformnej agendy MZ SR

MUDr. Angelika Szalayová, koordinátorka pre optimalizáciu siete nemocníc, MZ SR
MUDr. Andrea Kalavská, exministerka zdravotníctva SR
Zuzana Dolinková, expertka na zdravotníctvo Hlas-SD, exprezidentka ZAP
Martin Smatana, zdravotnícky analytik a exriaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR
MUDr. Mária Voleková, občianske združenie Nová nemocnica
MUDr. Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska, riaditeľ NsP Bardejov
MUDr. Pavel Hroboň,
výkonný riaditeľ  Advance Healthcare Management Institute, Praha

13.30 – 15.00 h      Koľko nemocníc stihneme postaviť?

Voči nemocniciam má Slovensko obrovský investičný dlh, väčšina je zastaraných a fungujú v nevyhovujúcej infraštruktúre. Odpoveďou by mala byť rozsiahla modernizácia a výstavba nemocníc z európskeho plánu obnovy a odolnosti.

Ministerstvo tvrdí, že najprv treba optimalizáciu siete nemocníc, až potom môžu prísť zmysluplné investície. Mnohé veci sú však jasné už teraz a možno ich naštartovať. Martinská nová nemocnica je pripravená, pokročila aj Banská Bystrica, len bratislavské Rázsochy sa nevedia vymotať z bludného kruhu.

Koľko nemocníc a v akom rozsahu plánuje ministerstvo postaviť a rekonštruovať? Súkromná Penta začala o nemocnici na Boroch uvažovať v roku 2014 aj pri veľkej koncentrácii zdrojov ju plánuje otvoriť v januári 2023. Koľko nemocníc môže z Plánu obnovy a odolnosti reálne vláda stihnúť postaviť? A začne už v záujme pacientov spolupracovať so súkromným sektorom a čerpať z jeho skúseností alebo naďalej zostane v nepriateľskom režime?

Iveta Griačová, generálna riaditeľka Sekcie efektívneho hospodárenia MZ SR
Lívia Vašáková, riaditeľka sekcie Plánu obnovy, MF SR
Martina Antošová, Univerzitná nemocnica Martin, poradkyňa generálneho tajomníka Služobného úradu MZ SR
Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
MUDr. Róbert Hill, medicínsky riaditeľ nemocnice novej generácie Bory, Svet zdravia

15.30 – 17.00 h      Kto to všetko zaplatí?

Pandémia vyčerpala zdravotníctvo aj finančne a so zdrojmi z európskeho plánu obnovy nemožno rátať pri bežnom chode nemocníc a ambulancií. Dnes je nevyhnutné dohnať odložené výkony, reštartovať prevenciu a skríningové programy. Nájdeme dostatok zdrojov? Ako chce vláda naplniť svoj záväzok výrazne zvýšiť celkové výdavky na zdravotníctvo, aby sa čo najrýchlejšie dostali na priemer v EÚ?

Čo sa zmení v systéme zdravotného poistenia? Neskrývanou podporou VšZP a dešpektom voči ostatným dáva vláda najavo, že by jej vyhovoval skôr unitárny systém, čo sa opäť prejavilo aj v programovom vyhlásení vlády Eduarda Hegera. Čo vlastne očakáva od zdravotných poisťovní?

Pozvaní:

Igor Matovič, minister financií SR
Štefan Kišš,
riaditeľ Útvaru hodnota za peniaze, MF SR
Richard Strapko,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP

Účastníci panelu:

Renáta Bláhová, predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Peter Pavlovič, riaditeľ Sekcie dohľadu nad zdravotným poistením, ÚDZS (prezentácia)

Martin Kultan, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, ZP Dôvera
Union zdravotná poisťovňa

6. október
9.00 – 10.30 h      Zdravotníci – to najcennejšie, čo máme

Zdravotníci počas pandémie ukázali, že sú jedným z mála prvkov, na ktorý sa môžu obyvatelia spoľahnúť. Už sme si akosi zvykli, že svojím nasadením často kompenzujú nedostatky a chyby v systéme, no počas pandemického obdobia to bolo mimoriadne náročné. Navyše fungovali v permanentnom krízovom režime bez nároku na oddych a bez finančnej kompenzácie na úrovni okolitých krajín.

Odrazí sa únava, posilnená postojom spoločnosti a vlády, v odchodoch zdravotníkov? Čo urobí ministerstvo, aby ich udržalo a dalo im príležitosť na rozvoj? Aké podmienky, nielen finančné, pre nich pripravuje? Ako chce pripravovať a vyberať stredný aj vrcholový manažment, ktorý rozhoduje o kvalite riadenia v nemocniciach? Aké kritériá rozhodujú pri výmene riaditeľov nemocníc a budú tieto výmeny pokračovať?

MUDr. Kamil Száz, štátny tajomník, Ministerstvo zdravotníctva SR
prof. Monika Jankechová, generálna riaditeľka, Sekcia zdravotníckeho vzdelávania, MZ SR
MUDr. Peter Visolajský, predseda, LOZ
Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Jana Palenčárová, personálna riaditeľka nemocnice Bory
Prof. MUDr. Juraj Šteňo, dekan LF UK, Bratislava
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK v Martine
prof. Daniel Pella, dekan LF Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, riaditeľ SLOVACRIN

11.00 – 12.30 h      Liek na liekovú politiku

Hitom posledných mesiacov je vakcinácia proti novému koronavírusu, máme za sebou aj nepodarený experiment s  použitím neregistrovanej vakcíny a zatiaľ nevyšla ani snaha očkovať v lekárňach. Lieková politika má široký záber a vláda sľúbila jej väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť. V programovom vyhlásení prijala desať hlavných opatrení, medzi inými aj zlepšenie vstupu inovatívnych liekov na náš trh. Ako ich chce naplniť? Čo treba urobiť, aby dobre nastavená lieková politika prispievala k lepšej liečbe pacienta a zároveň šetrila výdavky? Aké miesto v zdravotnej starostlivosti majú lekárenské služby a kam by sa mali posunúť?

Jana Ježíková, štátna tajomníčka, Ministerstvo zdravotníctva SR
MUDr. Beata Havelková
, podpredsedníčka predstavenstva VšZP

PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory
MUDr. Terézia Szádocka, prezidentka Asociácie pre generické a biosimilárne lieky
PharmDr. Monika Lainczová, manažérka odboru liekovej politiky, Dôvera
Iveta Pálešová, výkonna riaditeľka, AIFP

Vláda navrhuje zriadenie Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, ktorý by mal fungovať od začiatku budúceho roka. Jeho základom by mala byť dnešná HTA agentúra, ktorá je súčasťou MZ SR. Oddelenie inštitútu od ministerstva má prispieť k politickej nezávislosti a zjednodušiť medzinárodnú integráciu a spoluprácu so zahraničnými inštitútmi pre HTA. Ako pokračuje príprava inštitútu a čo všetko sa od neho očakáva?

Michal Staňák, riaditeľ odboru agentúry pre HTA, Ministerstvo zdravotníctva SR

13.30 – 15.30 h      Digitál pre zdravie
Nová vlna digitalizácie

Európske zdroje sú určené na ďalšiu digitalizáciu zdravotníctva. Na centrálnej úrovni stále čakáme na digitalizáciu výmenných lístkov a ďalšie aplikácie. Nemocničné informačné systémy novej generácie zlepšujú riadenie procesov a sú podmienkou pre „bezpapierovú“ nemocnicu. Špičkové medicínske technológie zachraňujú ľudské životy. Ako efektívne využiť šancu z Fondu obnovy a odolnosti?

Využitie dát v zdravotníctve

Na Slovensku bol vždy problém dostať sa k zdravotníckym dátam, experti počas pandémie zažili aj svoje „dátové peklo“. V kritických obdobiach nám chýbali spoľahlivé informácie o situácii v nemocniciach, šírení nákazy a mutácií koronavírusu. Častokrát sa potom rozhodovalo intuitívne, pričom nebolo možné presne zhodnotiť efektívnosť opatrení.

Telemedicína je víťaz pandémie  

Pandémia má na konte viacero porazených, medzi víťazmi však nepochybne dominuje telemedicína. Aj v súčasnej nevyzretej podobe pomohla udržať zdravotnú starostlivosť a ukázala svoj potenciál. Ako využijeme získané skúsenosti a čo treba urobiť pre rozvoj telemedicíny?

Pavol Capek, generálny riaditeľ NCZI
Matej Mišík, riaditeľ Inštitútu zdravotníckych analýz
Richard Kollár, matematik, Univerzita Komenského
Milan Andrejkovič, vedúci Dátovej kancelárie, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Ján Koškár, riaditeľ informačných technológií, ProCare a Svet zdravia
Tomáš Rohožka, riaditeľ Business Unit Healthcare, Asseco Central Europe
MUDr. Vladimír Dvorový, lekár
Marian Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi a člen predstavenstva Dôvera
Prosoft

Pozvaní:
MUDr. Jozef Weber, viceprezident, Slovenská lekárska komora

15.45 – 16.45 h      Záverečná diskusia

Čo by ste odporučili vláde a ministrovi zdravotníctva? V záverečnej debate zdravotnícki manažéri, lekári a experti zhrnú najdôležitejšie podnety z konferencie a ukážu priority, na základe ktorých by sa malo v budúcich rokoch uberať slovenské zdravotníctvo. Budú tiež analyzovať možné prekážky i možnosti, ako ich prekonať.

Pozvaní:
MUDr. Ján Mikas, hlavný hygienik SR
prof. MUDr. Róbert Hatala, prednosta Kliniky kardiológie a angiológie LF SZU
a ďalší


Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu konferencie.


Vstup na konferenciu bude umožnený len plne zaočkovaným osobám.


UBYTOVANIE:
NH Gate One Bratislava, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

Cena ubytovania je 89€ štandard izba obsadená jednou osobou vrátane raňajok.
Kontakt: Edita Fülöpová, | M. +421 914 328 801 | e.fulopova@nh-hotels.com

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Generálny partner

Hlavní partneri

Partner

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME