Healthcare Summit 2021

Zdravotníci sa dočkali Marshallovho plánu. Dokážeme šancu využiť?

 

Pandémia poskytla zdravotníkom jedinečnú šancu – akýsi Marshallov plán modernizácie celého systému, keď v nasledujúcich rokoch máme možnosť čerpať 1,45 miliardy eur z európskeho fondu pokrízovej obnovy. Zdroje sú dôležité, no nie sú všetko. Aby sa stovky miliónov eur zmenili na hodnotu pre pacientov i pre celú spoločnosť, treba mať aj ďalšie predpoklady – odborný potenciál, zmysluplné koncepcie, kvalitný manažment zmien a, samozrejme, líderstvo, politickú odvahu a reformné odhodlanie vlády a ministerstva zdravotníctva.

Dokáže Slovensko a jeho zdravotníctvo využiť ponúknutú šancu? Túto zásadnú otázku sa pokúsi zodpovedať konferencia Healthcare Summit 2021. Veríme, že vytvorí platformu na odborné diskusie, ako modernizovať zdravotný systém na štandardy 21. storočia.

Konferenciu moderuje MUDr. Tomáš Szalay, analytik a hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja

5. október

9.00 – 10.30 h      Nastal čas reforiem

Pandémia preverila potenciál a akcieschopnosť zdravotníckeho sektora a ukázala jeho slabiny – od nevyhovujúcej a zastaranej infraštruktúry a procesov cez slabú úroveň digitalizácie až po kritický nedostatok lekárov a sestier. Teraz treba dobehnúť všetko zanedbané v starostlivosti o pacientov a preskupiť sily pre najbližšie mesiace.

Ministerstvo zároveň rozbehlo práce na reforme zdravotníctva. Vláda po svojom nástupe sľubovala vyššiu kvalitu, lepší manažment, modernizáciu a najmä transparentnosť. S novým ministrom má teraz ďalší pokus, aby tieto predsavzatia reálne naplnila. Mala by nastaviť základy, z ktorých by do roku 2030 mal vyrásť funkčný zdravotný systém tak, ako o tom hovorí vo svojom programovom vyhlásení. Akými krokmi chce tento cieľ dosiahnuť? Aké sú hlavné prvky reformy a čo všetko sa bude meniť? Aký prístup zvolia reformátori, budú ochotní spolupracovať a diskutovať s partnermi zo sektora či s politickými oponentmi? Posilní reforma rolu štátu v celom systéme alebo vytvorí priestor aj pre súkromný sektor?

Účastníci panelu:
Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva SR
Jana Bitó Cigániková, predsedníčka zdravotníckeho výboru NR SR
Tomáš Drucker, exminister zdravotníctva
MUDr. Pavel Oravec, prezident SLK
Zuzana Dolinková
, expertka na zdravotníctvo Hlas-SD
MUDr. Radoslav Čuha
, generálny riaditeľ, ProCare a Svet zdravia
Mária Lévyová
, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov
Michal Pišoja
, predseda predstavenstva, AGEL

11.00 – 13.00 h      Optimalizácia nemocníc vstala z popola

V rámci veľkej reformy zdravotníctva pripravilo ministerstvo nový návrh optimálnej siete nemocníc. Definuje sa nárok pacienta, aký typ zdravotnej starostlivosti má dostať, v akej vzdialenosti od bydliska, do akého času, za akých podmienok, v akej kvalite… Podobne ako zavrhnutý návrh stratifikácie exministerky Andrey Kalavskej chce stanoviť reálnu potrebu lôžok, centralizovať náročné výkony a koncertovať odborný personál. Takisto hovorí o prebytku akútnych lôžok a jedným dychom dodáva, že nemocnice sa nebudú rušiť. V čom sú teda hlavné odlišnosti a aké reálne výsledky môže optimalizácia priniesť? Aký je názor zainteresovaných strán a majú možnosť prípravu dokumentu ovplyvniť?

Účastníci panelu:
Oskar Dvořák, generálny riaditeľ, Sekcia reformnej agendy MZ SR
MUDr. Angelika Szalayová, koordinátorka pre optimalizáciu siete nemocníc, MZ SR
MUDr. Andrea Kalavská, exministerka zdravotníctva
Martin Smatana, zdravotnícky analytik a exriaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR
MUDr. Mária Voleková, občianske združenie Nová nemocnica
MUDr. Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska, riaditeľ NsP Bardejov
MUDr. Daniel Hodyc,
partner, Advance Healthcare Management Institute, Praha

14.00 – 15.15 h      Koľko nemocníc stihneme postaviť?

Voči nemocniciam má Slovensko obrovský investičný dlh, väčšina je zastaraných a fungujú v nevyhovujúcej infraštruktúre. Odpoveďou by mala byť rozsiahla modernizácia a výstavba nemocníc z európskeho plánu obnovy a odolnosti.

Ministerstvo tvrdí, že najprv treba optimalizáciu siete nemocníc, až potom môžu prísť zmysluplné investície. Mnohé veci sú však jasné už teraz a možno ich naštartovať. Martinská nová nemocnica je pripravená, pokročila aj Banská Bystrica, len bratislavské Rázsochy sa nevedia vymotať z bludného kruhu.

Koľko nemocníc a v akom rozsahu plánuje ministerstvo postaviť a rekonštruovať? Súkromná Penta začala o nemocnici na Boroch uvažovať v roku 2014 aj pri veľkej koncentrácii zdrojov ju plánuje otvoriť v januári 2023. Koľko nemocníc môže z Plánu obnovy a odolnosti reálne vláda stihnúť postaviť? A začne už v záujme pacientov spolupracovať so súkromným sektorom a čerpať z jeho skúseností alebo naďalej zostane v nepriateľskom režime?

Účastníci panelu:
Iveta Griačová, generálna riaditeľka Sekcie efektívneho hospodárenia MZ SR
Boris Masloviec
, riaditeľ Odb. zdravotníctvo na Sekcii plánu obnovy, Národná implementačná a koordinačná autorita, Úrad vlády SR
Martina Antošová
, Univerzitná nemocnica Martin, poradkyňa generálneho tajomníka Služobného úradu MZ SR
Miriam Lapuníková
, generálna riaditeľka, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
MUDr. Róbert Hill
, medicínsky riaditeľ nemocnice novej generácie Bory, Svet zdravia
Marek Zajíček
, Senior Manager pre Public sector, KOOR

15.45 – 17.00 h      Kto to všetko zaplatí?

Pandémia vyčerpala zdravotníctvo aj finančne a so zdrojmi z európskeho plánu obnovy nemožno rátať pri bežnom chode nemocníc a ambulancií. Dnes je nevyhnutné dohnať odložené výkony, reštartovať prevenciu a skríningové programy. Nájdeme dostatok zdrojov? Ako chce vláda naplniť svoj záväzok výrazne zvýšiť celkové výdavky na zdravotníctvo, aby sa čo najrýchlejšie dostali na priemer v EÚ?

Čo sa zmení v systéme zdravotného poistenia? Neskrývanou podporou VšZP a dešpektom voči ostatným dáva vláda najavo, že by jej vyhovoval skôr unitárny systém, čo sa opäť prejavilo aj v programovom vyhlásení vlády Eduarda Hegera. Čo vlastne očakáva od zdravotných poisťovní?

Účastníci panelu:
Renáta Bláhová
, predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Peter Pavlovič
, riaditeľ Sekcie dohľadu nad zdravotným poistením, ÚDZS 
Martin Kultan
, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, ZP Dôvera
Elena Májeková
, členka predstavenstva, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union zdravotnej poisťovne 
Richard Strapko
, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP

6. október

9.00 – 10.30 h      Zdravotníci – to najcennejšie, čo máme

Zdravotníci počas pandémie ukázali, že sú jedným z mála prvkov, na ktorý sa môžu obyvatelia spoľahnúť. Už sme si akosi zvykli, že svojím nasadením často kompenzujú nedostatky a chyby v systéme, no počas pandemického obdobia to bolo mimoriadne náročné. Navyše fungovali v permanentnom krízovom režime bez nároku na oddych a bez finančnej kompenzácie na úrovni okolitých krajín.

Odrazí sa únava, posilnená postojom spoločnosti a vlády, v odchodoch zdravotníkov? Čo urobí ministerstvo, aby ich udržalo a dalo im príležitosť na rozvoj? Aké podmienky, nielen finančné, pre nich pripravuje? Ako chce pripravovať a vyberať stredný aj vrcholový manažment, ktorý rozhoduje o kvalite riadenia v nemocniciach? Aké kritériá rozhodujú pri výmene riaditeľov nemocníc a budú tieto výmeny pokračovať?

Účastníci panelu:
prof. PhDr. Monika Jankechová, gen. riaditeľka, Sekcia zdravotníckeho vzdelávania, MZ SR
MUDr. Peter Visolajský, predseda, LOZ
Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Jana Palenčárová, personálna riaditeľka nemocnice Bory
prof. MUDr. Juraj Šteňo, dekan LF UK, Bratislava
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK v Martine
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan LF Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, riaditeľ SLOVACRIN

11.00 – 12.30 h      Liek na liekovú politiku

Hitom posledných mesiacov je vakcinácia proti novému koronavírusu, máme za sebou aj nepodarený experiment s  použitím neregistrovanej vakcíny a zatiaľ nevyšla ani snaha očkovať v lekárňach. Lieková politika má široký záber a vláda sľúbila jej väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť. V programovom vyhlásení prijala desať hlavných opatrení, medzi inými aj zlepšenie vstupu inovatívnych liekov na náš trh. Ako ich chce naplniť? Čo treba urobiť, aby dobre nastavená lieková politika prispievala k lepšej liečbe pacienta a zároveň šetrila výdavky? Aké miesto v zdravotnej starostlivosti majú lekárenské služby a kam by sa mali posunúť?

Účastníci panelu:
MUDr. Beata Havelková
, podpredsedníčka predstavenstva VšZP
PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory
MUDr. Terézia Szádocka, prezidentka Asociácie pre generické a biosimilárne lieky
PharmDr. Monika Lainczová, manažérka odboru liekovej politiky, Dôvera
Iveta Pálešová, výkonna riaditeľka, AIFP

12.30 – 12.50 h      Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

Vláda navrhuje zriadenie Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, ktorý by mal fungovať od začiatku budúceho roka. Jeho základom by mala byť dnešná HTA agentúra, ktorá je súčasťou MZ SR. Oddelenie inštitútu od ministerstva má prispieť k politickej nezávislosti a zjednodušiť medzinárodnú integráciu a spoluprácu so zahraničnými inštitútmi pre HTA. Ako pokračuje príprava inštitútu a čo všetko sa od neho očakáva?

Michal Staňák, riaditeľ odboru agentúry pre HTA, Ministerstvo zdravotníctva SR

13.45 – 15.00 h      Digitál pre zdravie – Nová vlna digitalizácie

Európske zdroje sú určené na ďalšiu digitalizáciu zdravotníctva. Počas kritických fáz pandémie nám na centrálnej úrovni zúfalo chýbali dáta o situácii v nemocniciach, šírení nákazy a mutácií koronavírusu. Aká je stratégia digitalizácie zdravotníctva, čo chceme dosiahnuť a ako by sme to mali urobiť? Vieme odmerať, či sú naše riešenia naozaj efektívne a zlepšia starostlivosť o pacientov? Kto to zaplatí? A ako sú na ďalšiu vlnu digitalizácie pripravené nemocnice? Čo všetko by mali urobiť, aby získali prostriedky z európskeho fondu obnovy a boli pre ne i pacientov naozaj prínosom?

Účastníci panelu:
Barbora Mareková
, riaditeľka úseku stratégie a riadenia,  NCZI
Milan Andrejkovič
, vedúci Dátovej kancelárie, MIRRaI SR
Ján Koškár
, riaditeľ informačných technológií, ProCare a Svet zdravia
Rastislav Karbas
, generálny riaditeľ, Prosoft
Peter Lednický
, generálny riaditeľ, Unilabs

15.15 – 15.45 h      Digitál pre zdravie – Telemedicína je víťaz pandémie  

Pandémia má na konte viacero porazených, medzi víťazmi však nepochybne dominuje telemedicína. Aj v súčasnej nevyzretej podobe pomohla udržať zdravotnú starostlivosť a ukázala svoj potenciál. Ako využijeme získané skúsenosti a čo treba urobiť pre rozvoj telemedicíny?

Účastníci panelu:
Tomáš Rohožka, riaditeľ Business Unit Healthcare, Asseco Central Europe
MUDr. Vladimír Dvorový, lekár
Marian Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi a člen predstavenstva Dôvera

16.00 – 17.00 h      Kocky sú hodené

Keď sme na jar koncipovali program konferencie, naivne sme predpokladali, v čase jej konania bude korona pasé, pretože zaočkovaný bude každý, kto len trochu môže. Bol to omyl a dnes neodvrátiteľne stúpame v novej smrtiacej vlne. Neskoro je teraz hľadať vinníkov, dôležité bude zvládnuť počty infikovaných, hľadať účinné opatrenia a poučiť sa do budúcnosti. Aký vývoj očakávajú experti na pandémiu, čo nás čaká v budúcom roku a čo treba urobiť, aby spoločnosť dokázala lepšie zvládať ďalšie nové hrozby?

Účastníci panelu:
MUDr. Ján Mikas, hlavný hygienik SR
Matej Mišík, riaditeľ Inštitútu zdravotníckych analýz
Richard Kollár, matematik, Univerzita Komenského
MUDr. Peter Visolajský, predseda, LOZ
Martin Smatana, exriaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR
Ivan Bošňák, dátový analytik, Dáta bez pátosu


Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu konferencie.


Vstup na konferenciu bude umožnený len plne zaočkovaným osobám.


UBYTOVANIE:
NH Gate One Bratislava, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

Cena ubytovania je 89€ štandard izba obsadená jednou osobou vrátane raňajok.
Kontakt: Edita Fülöpová, | M. +421 914 328 801 | [email protected]

PARKOVANIE:
Účastníci konferencie majú parkovanie za nižšie uvedené ceny:
– ga
ráž: 3 eur/h alebo 20 eur/deň
– vonkajšie parkovisko: 2 eur/h alebo 10 eur/deň

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Spíkri

Vladimír Lengvarský

minister

Ministerstvo zdravotníctva SR

Jana Bittó Cigániková

predsedníčka zdravotníckeho výboru

NR SR

Tomáš Drucker

exminister zdravotníctva

Radoslav Čuha

generálny riaditeľ

ProCare a Svet zdravia

Mária Lévyová

prezidentka

Asociácia na ochranu práv pacientov

Michal Pišoja

predseda predstavenstva AGEL

a predseda predstavenstva AGEL SK

Oskar Dvořák

generálny riaditeľ

Sekcia reformnej agendy MZ SR

Angelika Szalayová

koordinátorka pre optimalizáciu siete nemocníc

MZ SR

Fotogaléria z ročníka 2021

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME