Healthcare Summit 2020

Už si nemôžeme dovoliť žiadne premárnené príležitosti

  • 09:00 - 16:00
  • 06.10.2020 - 07.10.2020
  • Live stream, Bratislava

 

Vážení účastníci, posledných niekoľko dní sme intenzívne riešili možnosti, ako konferenciu zachovať v hoteli v klasickom formáte. Vývoj epidemiologickej situácie i podmienky pre organizovanie verejných podujatí nás však napokon presvedčili, že dôležitejšie bude chrániť zdravie prednášajúcich, účastníkov i partnerov a využiť pri diskusiách moderné technológie.

Aby sme Vám mohli priniesť všetky témy a spíkrov, budeme konferenciu streamovať cez neverejný, ale ľahko dostupný kanál. Ako sa k nemu dostanete a všetky podrobnejšie informácie dostanete od nás mailom. Počas konferencie sa budete môcť aktívne zapájať aj do diskusie prostredníctvom slido.com pomocou hashtagu #sme.

Veríme, že aj v tejto situácií nám zachováte svoju priazeň.


Nová vláda prevzala moc počas pandémie koronavírusu, ktorá prinútila zdravotníctvo siahnuť na všetky rezervy. Zvládli sme to a teraz je čas na zmeny, ktoré by mali posunúť zdravotný systém na novú úroveň.

Vláda sľubuje vyššiu kvalitu, lepší manažment, modernizáciu a predovšetkým – transparentnosť. Má jasný ťah na posilnenie roly štátu v celom systéme. Nielen jeho regulačnej úlohy, ale aj vlastníctva zdravotníckych zariadení a významnejšej pozície v zdravotnom poistení. Zároveň je pripravená aj na konflikt so silnými záujmovými a finančnými skupinami v pozadí.

Prvé významné zmeny sa dejú najmä v personálnej sfére. V čase konania konferencie však už budú jasnejšie aj koncepčné zámery, ktoré by mali viesť k vyššej kvalite a lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Konferencia poskytne možnosť podrobne o nich diskutovať.

Moderátor: Tomáš Szalay, Health Policy Institute, riaditeľ odboru zdravotníctva BSK


6. október

9.00 – 10.30 h
Vízia pre zdravotníctvo

Vstupujeme do dekády, ktorá rozhodne o budúcnosti slovenského zdravotníctva. Do roku 2030 chce vláda nastaviť funkčný zdravotný systém a práve v tomto čase sa začínajú budovať jeho základy. Na akých hlavných pilieroch bude stáť? Aké systémové kroky treba urobiť, aby sa zvýšila pružnosť systému, stoplo neefektívne míňanie peňazí, platilo sa za kvalitu, zlepšil manažment pacienta a zabránilo sa odchodu lekárov a sestier do zahraničia?

Jana Ježíková, štátna tajomníčka, MZ SR

Janka Bittó Cigániková, predsedníčka Zdravotníckeho výboru NR SR
Tomáš Drucker, exminister zdravotníctva
Martin Smatana, exriaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR, Asociácia na ochranu práv pacientov SR

11.00 – 12.30 h
Financovanie sa zmení. Otázkou je ako

  • Už do koronakrízy vstúpilo zdravotníctvo podfinancované a pandémia zdroje ešte znížila. Vláda momentálne počíta straty a hľadá zdroje. Ako bude postupovať, aby financie nechýbali v čase, keď treba dohnať odložené výkony a starostlivosť?
  • Vláda sa zaviazala, že počas svojho mandátu výrazne zvýši celkové výdavky na zdravotníctvo, aby sa čo najrýchlejšie dostali na priemer v EÚ. Zároveň chce financovanie odpolitizovať a zabezpečiť stabilitu i predvídateľnosť výdavkov. To však deklarovali prakticky všetky predchádzajúce vlády, v čom chce byť tá súčasná iná?
  • Aké zmeny čakajú systém zdravotného poistenia? Vláda nevylučuje ani zavedenie unitárneho systému v prípade, ak súčasný systém nepreukáže hodnotu pre pacienta. Čo teda očakáva od zdravotných poisťovní? Je ich najväčší problém možnosť tvorby zisku alebo zlyhávajú aj v ďalších, dôležitejších oblastiach? A do akej budúcnosti vykročila VšZP?

Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnota za peniaze, MF SR
Richard Strapko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP
Martin Kultan, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, ZP Dôvera
Michal Špaňár, predseda predstavenstva, Union zdravotná poisťovňa
Miriam Lapuníková, ex-riaditeľka, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

13.30 – 15.00
Čo čaká nemocnice

  • Štát chce svoje nemocnice riadiť ako sieť, čo je nevyhnutný predpoklad pre ich vyššiu efektívnosť a kvalitu. Čo všetko to bude znamenať a čo treba zmeniť, aby sa tento cieľ dosiahol? Bude štátne nemocnice riadiť ministerstvo alebo vznikne samostatná strešná organizácia? Prvé kroky zatiaľ smerujú len k výmene riaditeľov nemocníc. Aké kritériá by mali spĺňať noví lídri štátneho zdravotníctva? Budú rozhodujúce len manažérske schopnosti a akú zodpovednosť ponesú za výsledky?
  • Akú pozíciu bude mať v zdravotnom systéme súkromný sektor? Súkromné nemocnice už dnes dokážu fungovať bez strát a rozvíjať sa z vlastných zdrojov. Čaká ich rivalita so štátom alebo, naopak, efektívna koexistencia, ktorá prinesie hodnotu pre pacientov?

Iveta Griačová, riaditeľka Sekcie efektívneho hospodárenia, MZ SR
MUDr. Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska, riaditeľ NsP Bardejov
Michal Pišoja, 1. podpredseda predstavenstva AGEL a.s. a generálny riaditeľ AGEL SK a.s.
MUDr. Marián Kollár, prezident SLK
MUDr. Daniel Hodyc, partner, Advance Healthcare Management Institute (online vstup)

15.30 – 16.30 h
Lieková politika

Zmení sa lieková politika a čo treba urobiť pre jej väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť? Udrží sa súčasný systém, ktorý motivuje pacientov, aby si vyberali generiká? Aké výhody priniesol pre verejné zdroje a aké sú jeho limity? Obmedzil sa prístup slovenských pacientov k najmodernejším originálnym liekom? Čo treba urobiť ďalej, aby dobre nastavená lieková politika prispievala k lepšej liečbe pacienta? Aké miesto v zdravotnej starostlivosti majú lekárenské služby a kam by sa mali posunúť?

MUDr. Beata Havelková, podpredsedníčka predstavenstva VšZP
Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory
Monika Lainczová, manažérka odboru liekovej politiky, Dôvera
MUDr. Terézia Szádocka, prezidentka Asociácie pre generické a biosimilárne lieky
Michal Staňák, riaditeľ odboru agentúry pre HTA, Ministerstvo zdravotníctva SR
Prof. Róbert Babeľa, vedúci Ústavu zdravotníckych disciplín, VŠZaSP sv. Alžbety
Iveta Pálešová, výkonný riaditeľka, Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (online vstup)

7. október

9.00 – 10.30 h
Čo nás naučil Covid-19?

Epidémia nového koronavírusu otestovala slovenské zdravotníctvo. Disciplína obyvateľov poskytla čas na prípravu a v novej situácii vznikol aj rad nových riešení, nielen medicínskych, ale aj procesných a technologických, bez problémov zafungovala telemedicína alebo objednávanie pacientov na presný čas. Kríza však ukázala aj slabé miesta zdravotného systému. Niektoré chyby možno napraviť okamžite, ďalšie však budú vyžadovať dlhodobé riešenia, napríklad zdravotnú starostlivosť v DSS.

Aké poučenia si odnášame do budúcnosti, aby zdravotníctvo dokázalo pružne reagovať na zmeny a odolať aj ďalším globálnym hrozbám?

Ján Mikas, hlavný hygienik SR
MUDr. Róbert Hill, klinický riaditeľ ProCare a Svet zdravia
MUDr. Peter Visolajský, predseda, LOZ, člen krízového štábu
Prof. MUDr. Jozef Šuvada, odborný garant pre projekty prevencie a štandardných klinických postupov, Ministerstvo zdravotníctva SR
Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva, predseda sekcie zdravotníctva SK8 SK8- sekcia zdravotníctvo, Žilinský samosprávny kraj
MUDr. Alena Koščálová, primár odd. dospelých, Klinika infektológie a geografickej medicíny LFUK, SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a LF UPJŠ v Košiciach, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov SLS

11.00 – 12.30 h
Zaklínadlo: odvrátiteľné úmrtia

Odvrátiteľné úmrtia boli jedným z faktorov, ktoré rozhodli o výsledku parlamentných volieb. Ich zníženie sa stane prioritou, pretože podľa nich bude verejnosť posudzovať úspech zmien v zdravotníctve. Aké kroky môžu viesť k rýchlemu výsledku?

Zoznámime sa s odporúčaniami slovenských anestéziológov, kardiológov a onkológov a všeobecných lekárov, ako aj so skúsenosťami z krajín, kde sa v krátkom čase podarilo odvrátiteľné úmrtia výrazne znížiť.

prof. Margus Viigimaa, North Estonia Medical Centre, Tallinn University of Technology, prezident Baltickej spoločnosti pre aterosklerózu, Estónsko (online prezentácia)
MUDr. Róbert Hill, klinický riaditeľ ProCare a Sveta zdravia
Prof. MUDr. Róbert Hatala, Národný ústav kardiovaskulárnych chorôb, Bratislava
MUDr. Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti, Onkologický ústav sv. Alžbety

13.30 – 15.15 h
Motor nových inovácií

Špičkové medicínske technológie využívame aj na Slovensku, sme dokonca priekopníkmi v liečbe rakoviny umelou inteligenciou. Chýba nám však metodika pre systematické hodnotenie prínosov nových technológií a inovácií a ich zaradenia do úhradových schém. Ako si vlastne nemocnice vyberajú nové technológie a čo je rozhodujúce pri ich nákupe?

Na ministerstve zdravotníctva vzniká tím, ktorý bude základom nezávislej HTA agentúry. Bude vyhodnocovať trendy vývoja nových technológií (horizon scanning) a posudzovať hradené, ale aj inovatívne lieky a zdravotné technológie pred ich registráciou na našom trhu. Aké prínosy možno očakávať? Stane sa agentúra motorom inovácií v slovenskom zdravotníctve?

Umelá inteligencia
MUDr. Oto Petrík, primár neurológie, nemocnica Galanta, Svet zdravia, Brainomix, umelá inteligencia, liečba cievnych mozgových príhod
doc. MUDr. Kamil Zeleňák, prednosta Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM Martin, robotika a umelá inteligencia v rádiológii (online prezentácia)

IT riešenia
Andrej Štefánik, Priemyselný prístup k optimalizácii procesov v nemocniciach, CEIT Žilina
Simona Sadloňová, Syngo Virtual Cockpit: Telemedicína v rádiologickej praxi, Siemens Healthineers

15.30 – 16.30 h
Benchmark pre budúcnosť

Po mnohých desaťročiach sa vláda pustí do výstavby nových moderných regionálnych nemocníc a podľa najnovších informácií bude pritom môcť využiť aj eurofondy. Do konca volebného obdobia sa zaviazala postaviť aspoň dve. Zároveň chce pokračovať vo výstavbe novej Martinskej univerzitnej nemocnice a v roku 2025 by mala stáť komplexná koncová univerzitná nemocnica v Bratislave na Rázsochách.

Nevídaný stavebný boom nadviaže sa aktivity súkromného sektora. Svet zdravia vybudoval nemocnicu v Michalovciach a o dva roky uvedie do plnej prevádzky nemocnicu Bory v Bratislave. Obe zariadenia by mohli byť spolu s Martinom benchmarkom pre slovenské nemocnice budúcnosti. Využije štát získané skúsenosti, keďže nemocnica nie je len budova, ale aj procesy, zariadenia a predovšetkým pripravený personál?

Zoznámime sa so súčasnou situáciou v príprave nových nemocníc v Martine a na Boroch, ako aj so stavom prác na Rázsochách. Zaujímavé budú tiež skúsenosti z trojročného fungovania nemocnice novej generácie v Michalovciach.

MUDr. Peter Kenderessy, Evidence based hospital design, Healthcare Concepts and Solution n.o. (online vstup)
MUDr. Ladislav Laho, Koncept Nemocnice Novej Generácie, Nezávislá expertná skupina (online vstup)
MUDr. Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ ProCare a Svet zdravia
Martina Antošová, riaditeľka, Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinská univerzitná nemocnica

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v témach a programe konferencie.


Staráme sa o Vašu bezpečnosť – počas konferencie dodržiavame nariadenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a z našej iniciatívy sme zabezpečili bezkontaktné meranie teploty produktom spoločnosti CEIT. K dispozícii bude aj UVC Box na rýchlu dezinfekciu predmetov ( mobily, kľúče, tablety…)

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partner

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME