Healthcare Summit 2020

Už si nemôžeme dovoliť žiadne premárnené príležitosti

O konferencii

10. jún

Vízia pre zdravotníctvo
Kvalitou a dostupnosťou výrazne zaostávame za vyspelými európskymi krajinami a systémové chyby si vyžadujú zásadné zmeny. Mali by viesť k odmeňovaniu za kvalitu namiesto kvantity, zastaviť neefektívne míňanie peňazí, prepojiť ambulancie a nemocnice a zabrániť odchodu lekárov a sestier do zahraničia.
S novým ministrom zdravotníctva chceme diskutovať o týchto okruhoch:

 • Definícia nároku pacienta
 • Motivačné prostredie pre zdravotníkov
 • Predvídateľnosť príjmov, výdavkov a investícií
 • Stabilné regulačné prostredie
 • Navigačný systém pacienta: určenie zodpovedností pre všetkých aktérov (regulátor – zdravotná poisťovňa – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – pacient)
 • Pozícia súkromného sektora
 • Benchmarking so zahraničím (aspoň s Českou republikou)

Čo očakávajú poisťovne?
Zmeny sa dotknú aj zdravotných poisťovní. Vyčíta sa im kadečo – nedostatočný fokus na kvalitu zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta, málo efektívne zdravotné plány, slabá podpora nových poznatkov a technológií, nízka motivácia ku znižovaniu nákladov u poskytovateľov (aj vďaka monopolnému postaveniu VšZP).
Je táto kritika spravodlivá? Aké zmeny očakávajú poisťovne, aby lepšie plnili svoje poslanie?

 • Skrátenie čakacích dôb
 • Možnosti tvorenia zisku
 • Platby štátu a prerozdeľovací mechanizmus
 • Vstup nových hráčov
 • Budúcnosť VšZP

Čo môžeme urobiť okamžite?
Čo čaká nemocnice v najbližšom čase? Celkom isto sa začne riešiť zadlžovanie štátnych nemocníc, neefektívny manažment, slabá zodpovednosť za výsledky i výber manažérov… Ministerstvo zdravotníctva sa zrejme zbaví operatívy a svoje nemocnice presunie pod samostatnú strešnú organizáciu, ktorá ich bude riadiť ako sieť kooperujúcich nemocníc. Odložená stratifikácia nemocníc sa vráti, pretože je nevyhnutná. Svoju pozíciu obhája nemocnice, ktorým pacienti dôverujú. Hlavným kritériom bude preto kvalita zdravotnej starostlivosti a efektívne hospodárenie, ktoré poskytuje zdroje pre ďalší rozvoj. Bez ohľadu na to, či ide o štátne alebo súkromné zariadenia.

1. Financie
Tlak na hospodárenie nemocníc zosilnie. Možno vláda naozaj zavedie dlhovú brzdu, mechanizmus, ktorý pri zlom hospodárení prinúti manažment prijímať účinné opatrenia. Pomôže to? Aké nástroje sa osvedčili pri efektívnom riadení nemocníc a čo bude nevyhnutné urobiť, aby sa ďalej nehromadili dlhy? Naozaj nás už nečaká ďalšie plošné oddlžovanie nemocníc?

2. Kvalita
Garantovaná kvalita prináša dôveru ľudí v zdravotný systém. Chcú vedieť, že zdravotná starostlivosť, ktorá sa im dostáva, je založená na dôkazoch a spĺňa osvedčené a certifikované štandardy. Ako objektívne merať kvalitu a aké sú hlavné prekážky jej zvyšovania?

11. jún

Benchmark pre budúcnosť
Do 10 rokov doplníme sieť o 10 nových nemocníc. Aj takéto sľuby zazneli pred voľbami. V každom prípade sú investície do zanedbanej infraštruktúry nevyhnutné. Po tridsiatich rokoch sme sa na Slovensku nedočkali len búrania skeletu na Rázsochách, ale aj výstavby dvoch moderných koncových nemocníc. Jednu buduje súkromný investor na bratislavských Boroch, druhú štát v Martine. Budú benchmarkom pre slovenské nemocnice budúcnosti. V čo sú si podobné, v čom sa odlišujú a aký majú potenciál zmeniť slovenské zdravotníctvo?

Motor nových inovácií
Špičkové medicínske technológie využívame aj na Slovensku, sme dokonca priekopníkmi v liečbe rakoviny umelou inteligenciou. Chýba nám však metodika na systematické hodnotenie prínosov nových technológií a inovácií a ich zaradenia do úhradových schém. Ako si vlastne nemocnice vyberajú nové technológie a čo je rozhodujúce pri ich nákupe? Ako podporujú inovácie zdravotné poisťovne? Čo by malo byť motorom inovácií v slovenskom zdravotníctve?

V rámci panelu predstavíme aj konkrétne príklady nasadenia zdravotníckych technológií a inovácií, ktoré nielen zvýšili medicínsku kvalitu, ale priniesli aj úspory času a financií.

Zdravotníctvo postavené na dátach
Efektívne riadenie a rozhodovanie si vyžaduje kvalitné dáta. Ako sa využívajú údaje z DRG a eZdravia? Bude nevyhnutné prehodnotiť vykazovanie, spracovanie a interpretáciu dát? Aké benefity by to mohlo priniesť jednotlivým hráčom v zdravotníckom systéme?

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Hlavný partner

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME