Eliminácia hluku na pracoviskách a redukcia rizík

Prečo je analýza hluku potrebná a aké sú jej prínosy?

  • 08:00 - 12:00
  • 27.05.2021
  • CEIT, Žilina, Univerzitná 8661/6A

O konferencii

Kompenzácie za sťaženú prácu spôsobenú hlukom a s tým spojené ďalšie výdavky sú súčasťou nákladov mnohých firiem. So zvýšeným hlukom sú tiež spojené zdravotné a sociálne dopady na zamestnancov výrobných spoločností. Snaha o elimináciu hluku na pracoviskách je preto viac než opodstatnená.

PROGRAM

8:30 – 9:00         EFEKTÍVNA ANALÝZA HLUKU

V úvode sa dozviete, prečo je detailná analýza hluku na pracoviskách potrebná a aké sú jej prínosy. Povieme si nielen o zdravotných, sociálnych, ale aj ekonomických dopadoch „hlučných“ pracovísk. Detailne sa pozrieme na protokol o meraní expozície hluku a na návrhy možných opatrení.

9:00 – 10:00     INDENTIFIKÁCIA ZDROJOV HLUKU, HLUKOVÁ MAPA

Nielen merania, ale hlavne identifikácia dominantných zdrojov hluku na celom pracovisku je dôležitá na to, aby sme vedeli navrhnúť konkrétne opatrenia. Presvedčíte sa o dôležitosti hlukovej mapy pracoviska pri rôznych prevádzkových režimoch zariadení.

10:00 – 10:30      PRESTÁVKA, DISKUSIA

10:30 – 11:30     NÁVRH PROTIHLUKOVÝCH OPATRENÍ

Pozrieme sa na dominantné zdroje hluku, ale aj na tie menšie a prejdeme si možnosti ich eliminácie. Niektoré pokusy sú totiž často unáhlené, zbytočne drahé a v konečnom dôsledku nefunkčné.
Na konkrétnych prípadových štúdiách si ukážeme:

o Návrh vhodných protihlukových clôn alebo krytov
o Úprava konštrukcie stroja
o Aplikácia akusticko-pohlcujúcich materiálov na vhodné miesto
o Zabránenie šíreniu vibrácií pri činnosti stroja
o Eliminácia zdrojov v rámci údržby

11:30 – 12:00       PRÍKLADY Z PRAXE

Celkové zlepšovanie pracovných podmienok je veľmi citlivá téma. Redukcia akýchkoľvek nákladov je preto dôležitá, ba často nevyhnutná. Zbytočné náklady, ktoré navyše zhoršujú pracovné podmienky, sú vždy len plytvaním.

Pre koho je workshop je určený?

  • manažérov výroby,
  • manažérov logistiky,
  • technických riaditeľov,
  • priemyselných inžinierov,
  • riadiacich pracovníkov v oblasti výroby, montáže, logistiky

Sociálne siete

Lektori

Ján Ďungel

špecialista v oblasti analýzy hluku a vibrácií

Asseco CEIT

Ján Hromada

špecialista na inžinierske služby

Asseco CEIT

Ľubomír Hagara

špecialista na smart senzorické systémy

Asseco CEIT

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME