Doprava 2021

Verejná doprava stále živorí. Dokážeme to zmeniť?

 

Dopravný sektor na Slovensku nezodpovedá moderným nárokom – dlhodobo stúpa podiel cestnej, najmä individuálnej dopravy. Kým v roku 1995 bol pomer verejnej a neverejnej dopravy takmer rovnaký, o desať rokov neskôr klesla verejná doprava na štvrtinu. Nárast individuálnej automobilovej dopravy je záťažou pre cestnú infraštruktúru i životné prostredie a Európska komisia kvôli emisiám z dopravy zdvíha smerom k Slovensku varovný prst.

Ani za vlády Eduarda Hegera sa zrejme veľa nezmení. Drvivá väčšina investícií do roku 2030 pôjde do cestnej dopravy. Na cesty a diaľnice sa vynaloží každoročne 800 miliónov eur, pričom z európskeho Plánu obnovy a odolnosti pôjde na položku Udržateľná doprava rovnaká suma za celé obdobie.

Máme potenciál a schopnosti modernizovať dopravný systém, aby sa priblížil požiadavkám druhej dekády 21. storočia? Dokážeme zvýšiť konkurencieschopnosť železnice, integrovať dopravu v regiónoch a rozvíjať modernú mobilitu v mestách?

Cesty: Už vieme, kde budeme stavať

09.30 – 11.00 h

Ako sa zmení cestná sieť v nasledujúcom desaťročí? Ministerstvo v máji zverejnilo dlhoočakávaný harmonogram výstavby ciest, ktorý prvýkrát ukázal zámery i reálne možnosti štátu. Prioritou zostáva dostavba D1 medzi Bratislavou a Košicami a D3 na Kysuciach, no inak je rozsah projektov užší, ako sa predtým deklarovalo. U kritikov to vyvolalo otázniky, či sa naozaj budú riešiť najdôležitejšie priority a najkritickejšie problémy.

Kedy sa harmonogram pretaví do konkrétnych projektov? Vecný plán je dôležitý pre projektantov, stavbárov, samosprávy aj pre širokú verejnosť. Zostane nemenný alebo dôjde k posunom v projektoch, odolá politickým vplyvom a lokálnym záujmom?

Verejná doprava: Ako prilákať cestujúcich?

11.00 – 13.00 h

Vlaky: Čakanie na revitalizáciu

Podiel železnice na verejnej osobnej (25 percent) a nákladnej doprave (20 percent) je nízky a železnici nepomohli ani „vlaky zadarmo“. Zbierame plody predchádzajúcich vlád, keď dlhodobo chýbali vízia i financie. Výsledkom je zastaranosť lokomotív, vozňového parku, staníc a zariadení… Železnica má problém konkurovať v službách, flexibilite, cenách i ďalších parametroch. Okrem jediného – minimálneho vplyvu na životné prostredie.

Aké plány revitalizácie majú ministerstvo i nové vedenia železničných spoločností?

Autobusy: Po korone na kolenách

Autobusoví dopravcovia poskytujú prímestskú dopravu, finančne dotovanú samosprávami. Ďalšiu dôležitú časť príjmov tvorí celoštátna a medzinárodná doprava, zmluvná doprava zamestnancov pre výrobné závody a zájazdy. Pandémia spôsobila veľký prepad, keď napríklad medzinárodná doprava klesla na polovicu. Podľa dopravcov sú však štátne kompenzácie nedostatočné a mnohí sa ocitli pred krachom.

Koľko potrvá, kým sa autobusoví dopravcovia pozviechajú z krízy? Budú mať dostatok zdrojov na nákupy drahších alternatívnych vozidiel, ktoré by znížili emisie v mestách a mestských regiónoch?

Lietadlá: Horšie to už nebude

Letiská rátajú straty a nebudú to veselé čísla. Letisku M. R. Štefánika klesli vlani príjmy z leteckej činnosti o tri štvrtiny a prvý polrok 2021 bol zrejme ešte horší. Nádej prinieslo leto s charterovými dovolenkármi a s oživením pravidelných letov, no epidemické opatrenia naďalej držia letovú prevádzku pri zemi. Očakáva sa, že od druhého polroka 2021 by sa mala vrátiť približne na úroveň 60 percent roku 2019.

Mestá: Nesmelý posun k smart mobilite

14.00 – 15.30 h

Hromadná doprava je v slovenských mestách v menšine – za posledné dve dekády klesol jej podiel na 30 percent, v Bratislave a Košiciach na vyše 40 percent. Nižší podiel cestujúcich negatívne ovplyvňuje ekonomiku dopravných podnikov a následne jej kvalitu. Koronakríza problémy len prehĺbila a podniky v Bratislave, Košiciach, Žiline a Prešove sa dokonca ocitli bez štátnej pomoci.

Ako sa vymaniť z toho začarovaného kruhu? Zlepšenie dopravy v mestách si vyžiada nielen financie, ale aj schopnosti a odvahu celoštátnych i regionálnych politikov.

Integrované dopravné systémy

Podiel hromadnej dopravy sa darí zvyšovať v regiónoch, kde integrujú viaceré dopravné systémy – železničné spojenia, autobusové linky a MHD. Čo ponúkajú cestujúcim prvé integrované systémy a ako ďalej zvyšovať ich atraktivitu?

Alternatívna a zdieľaná doprava

V priemernom slovenskom meste sa len sedem percent ciest uskutočňuje bicyklami. Cyklistika sa stále považuje za voľnočasovú aktivitu a nie rovnocenný dopravný systém. Aj preto chýbajú cyklotrasy, budovanie ktorých si vyžaduje nielen investície, ale aj premyslený prístup. Potenciál pre cyklodopravu je veľký, keďže tretinu ciest absolvujú obyvatelia slovenských miest peši.

Zaostávajú aj nové alternatívne spôsoby dopravy: zdieľanie dostupných dopravných kapacít pri takzvanom ridesharingu, bikesharingu či zdieľaných kolobežkách. Prvé lastovičky sa už objavili a zatiaľ prekonávajú detské choroby.

Individuálna doprava: SUV stále víťazia

16.00 – 17.00 h

Na Slovensku kupujeme čoraz viac veľkých osobných áut na fosílne palivá – podiel SUV medzi najpredávanejšími modelmi každoročne rastie o štyri percentá. Naopak, pomer nových zaregistrovaných áut na alternatívny pohon ledva presiahne jedno percento, čím sa radíme na predposledné miesto v Európe. Okrem iného je to aj dôsledok faktu, že Slovensko stále nemá dlhodobú stratégiu a plán rozvoja elektromobility.

Z európskeho Plánu obnovy a odolnosti je na Udržateľnú dopravu vyčlenených 801 miliónov eur a takmer sto miliónov pôjde na podporu ekologickej osobnej dopravy a na infraštruktúru pre alternatívne pohony. Využijeme tieto zdroje na rozvoj elektromobility a máme šance preraziť vo vývoji perspektívnych vodíkových technológií?

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu konferencie.

 

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Mediálny partner

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME