Digitálne dvojča vo výrobe a logistike

Ako pracovať s dátami z výroby a logistiky získavanými v reálnom čase?

 • 09:00 - 14:00
 • 10.09.2020
 • CEIT, Žilina, Univerzitná 8661/6A

O konferencii

Priemyselné podniky dnes ešte stále stoja pred výzvou, ako pracovať s dátami, ktoré získavajú (alebo by mohli získavať) z reálnych výrobných a logistických procesov. Workshop prevedie účastníkov rôznymi oblasťami, v ktorých má zber a najmä ďalšie spracovanie dát rukolapné prínosy pre ďalšie zlepšovanie v kontexte aktuálnych priemyselných trendov.

Dozviete sa, že ak máte digitálne dvojča vášho podniku, otvárajú sa vám dvere pre ďalšie zefektívňovanie výroby aj logistiky, a to aj s dôrazom na ich úzke prepojenie. Zamýšľané zmeny, ktoré majú viesť k zlepšeniu, pritom nemusia byť vykonané hneď, ale dajú sa otestovať v bezpečnom digitálnom prostredí, aby sme videli ich dosah na ostatné zložky systému a vyhli sa zbytočným nákladom. Počas workshopu sa dozviete, ako na to.

Na konkrétnych prípadových štúdiách spoznáte možnosti uplatnenia smart senzorických systémov a interaktívnou formou zistíte, ako systém využiť priamo u vás.

Workshop je určený pre

 • manažérov výroby
 • manažérov logistiky
 • technických riaditeľov
 • priemyselných inžinierov
 • riadiacich pracovníkov v oblasti výroby, montáže, logistiky
 • zástupcov priemyselných podnikov, ktorí majú na starosti zavádzanie inovácií v duchu Industry 4.0

Témy

Digitálne dvojča – Fabrika2 (na druhú)?
V úvode workshopu si zhrnieme, čo vlastne znamená, ak má podnik svoje digitálne dvojča. Ako ho vytvoriť? Vďaka čomu dokážeme získať digitálne „zrkadlo“ výroby a logistiky? Ako sa v ňom prelína reálne, digitálne a virtuálne podnikové prostredie?
Dozviete sa, prečo je dôležité, aby mal podnik svoje digitálne dvojča, ak sa chce rozvíjať v kontexte priemyselných trendov 4.0. Povieme si o konkrétnych prínosoch digitálneho dvojčaťa a pozrieme sa naň optikou manažmentu aj zamestnancov.

Dáta = nový podnikový zdroj
Budeme detailne hovoriť o zbere dát využitím bezdrôtových senzorov priamo vo vašom podniku. Zameriame sa pritom na

 • výrobu (Zber dát z výroby v reálnom čase s cieľom vyhodnotiť OEE a iné KPI),
 • údržbu a prediktívnu údržbu (TPM),
 • logistiku, materiálový tok a skladovanie (E-Kanban – systém elektronického kanbanu),
 • monitorovanie pracovísk (Workstation monitoring),
 • monitorovanie hlukových hladín na pracovisku,
 • indoor/outdoor monitorovanie.

Plánujeme efektívne a zodpovedne
Ako sa dá digitálne dvojča prepojiť s plánovaním a projektovaním výrobných či logistických systémov? Interaktívnou formou spoznáte

 • generovanie komplexného parametrického modelu výrobného systému,
 • návrh optimálnej výrobnej dispozície v interaktívnom prostredí,
 • kapacitné preverenie výrobných kapacít,
 • rozvrhovanie a balansovanie pracovísk,
 • návrh logistického konceptu s efektívnymi materiálovými tokmi,
 • kapacitné dimenzovanie logistických prostriedkov,
 • okamžité vyhodnotenie KPI ukazovateľov,
 • priestorový návrh skladu s ohľadom na spôsob skladovania,
 • kapacitné preverenie potreby skladu.

ShowTime
Detailne sa pozrieme na to, čo získali závody, ktoré digitálne dvojča zaviedli. Na prípadových štúdiách zosumarizujeme očakávania, s ktorými sa pustili do nasadenia digitálneho dvojčaťa, a tiež to, ako sa ich podarilo naplniť. Presvedčíte sa, že digitálne dvojča nie je jednorazový projekt, ale vstupná brána do sveta smart budúcnosti, v ktorom sa podniku otvárajú obrovské možnosti pre ďalšie zlepšovanie a využitie sofistikovaných postupov a technológií.

Sociálne siete

Program

8.00 – 9.00
Ranná káva
9.00 – 10.00

Digitálne dvojča – Fabrika na druhú?

Peter Mačuš

technický riaditeľ

CEIT

Radovan Furmann

riaditeľ Digital Factory

CEIT

Ľubomír Hagara

špecialista smart senzorické systémy

10.00 – 10.15
Coffee break
10.15 – 11.15

Dáta = nový podnikový zdroj

Ľubomír Hagara

špecialista smart senzorické systémy

Samuel Tinka

špecialista na smart senzorické systémy

11.15 – 11.45
Coffee break
11.45 – 12.45

Plánujeme efektívne a zodpovedne

Radovan Furmann

riaditeľ Digital Factory

CEIT

Milan Magdech

špecialista na vývoj projekčného systému

12.45 – 13.00
Coffee break
13.00 – 14.00

ShowTime

Peter Mačuš

technický riaditeľ

CEIT

Radovan Furmann

riaditeľ Digital Factory

CEIT

Ľubomír Hagara

špecialista smart senzorické systémy

Samuel Tinka

špecialista na smart senzorické systémy

Milan Magdech

špecialista na vývoj projekčného systému

Spíkri

Peter Mačuš

technický riaditeľ

CEIT

Radovan Furmann

riaditeľ Digital Factory

CEIT

Ľubomír Hagara

špecialista smart senzorické systémy

Samuel Tinka

špecialista na smart senzorické systémy

Milan Magdech

špecialista na vývoj projekčného systému

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Hlavný mediálny partner

Mediálny partner

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME

© Copyright 1997-2020 | Petit Press, a.s.