Digital Healthcare 2022

Digitálne laboratórium pre zdravotníctvo

 

Covid-19 na dva roky zahltil zdravotníctvo, a aj keby mu odteraz dal šancu vydýchnuť si, bude treba dohnať všetko zanedbané. Prirodzene, globálna pandémia utlmila aj viaceré modernizačné projekty a nasadzovanie digitálnych riešení, ktoré priamo nesúviseli s koronavírusom.

Vývoj sa však nezastavil – dozrel čas na reformy a generálnu modernizáciu nemocníc i ambulancií. Stovky miliónov eur sú pripravené z európskeho Plánu obnovy a ponúkajú šancu priblížiť slovenské zdravotníctvo k európskemu štandardu. Podmienkou je, aby sme ich dokázali zmysluplne využiť a premeniť financie na hodnotu pre pacienta.

Na konferencii sa stretnú lídri slovenského zdravotníctva, odborníci zo zdravotníckych zariadení i tvorcovia špičkových technológií. Diskutovať nebudú len o modernizačných trendoch, ale predstavia konkrétne nástroje a riešenia, ktoré posúvajú zdravotníctvo na špičkovú úroveň.

Konferenciu moderuje Tomáš Szalay, hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu konferencie.


REGISTRÁCIA:

Účasť bez videozáznamu – 165 EUR bez DPH
Účasť s videozáznamom – 190 EUR bez DPH

Sociálne siete

Program

8.00 - 9.00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9.00 - 10.00

Zdravotníctvo v novej realite

Slovenské zdravotníctvo stojí na štartovacej čiare hlbokých a nevyhnutných zmien a dnes sa rozhoduje, ako bude vyzerať v budúcich dekádach. Vieme presne, čo zdravotníctvo potrebuje a akým smerom sa pohnúť ďalej? Sústredíme sa na kvalitatívne parametre, kde rozhodujúcu rolu hrá efektívna organizácia, moderné procesy, medicínske technológie a kvalifikovaní ľudia? Dokážeme dobehnúť sklz v digitalizácii, ktorá generuje dáta, potrebné pre ďalšie rozhodovanie? A ako pritom zmysluplne využiť neopakovateľnú príležitosť, ktorú máme vďaka Plánu obnovy?

Vladimír Lengvarský

minister

Ministerstvo zdravotníctva SR

Martin Kultan

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

ZP Dôvera

Richard Strapko

generálny riaditeľ

VšZP

Michal Špaňár

generálny riaditeľ

Union zdravotná poisťovňa

Martin Smatana

analytik zdravotníctva

MSquare & Health Fellow v Globsec

10.00 - 10.30
PRESTÁVKA
10.30 - 11.30

Bez digitalizácie nie sú dáta

Slovenskému zdravotníctvu dlhodobo chýbajú kvalitné dáta a ich analýza. Naplno sa to odhalilo počas pandémie, keď sme prežili povestné „dátové peklo“ a „životnosť“ riaditeľov NCZI sa skrátila na historické minimá. Do krízy sme zaviedli len eRecept a potom všetky kapacity pohltilo testovanie a očkovanie, na eKaranténu už nezostali sily. Čo nás čaká v postpandemickom čase, aké kroky v digitalizácii zdravotníctva treba urobiť, aby sme dobehli všetko zameškané? Aké dáta by mali generovať digitálne systémy, aby sme sa prestali rozhodovať viac-menej intuitívne a dokázali hodnoverne zhodnotiť efektívnosť reforiem a ďalších opatrení?

Matej Mišík

riaditeľ

Inštitút zdravotníckych analýz

Jozef Mathia

nezávislý analytik

11.30 - 11.45
PRESTÁVKA
11.45 - 13.00

Digitálna nemocnica

Nemocničné informačné systémy novej generácie sú podmienkou pre efektívnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti – optimalizujú procesy, šetria čas zdravotníckom i pacientom, prinášajú ekonomické úspory a generujú dáta, potrebné pre ďalšie rozhodovanie. Cestu k „bezpapierovej nemocnici“ však nekomplikujú len technologické otázky, limity nastavuje aj legislatíva. Zároveň rastie potreba zvyšovať kybernetickú bezpečnosť a ochranu dát. Aké kroky vedú v týchto podmienkach k naplneniu vízie digitálnej nemocnice?

Miriam Lapuníková

generálna riaditeľka,

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Martina Antošová

vedúca Oddelenia riadenia a strategických investícií

Univerzitná nemocnica Martin

Róbert Hill

medicínsky riaditeľ nemocnice novej generácie Bory

Svet zdravia

Martin Blažek

Senior Executive for the Public Sector

Microsoft

13.00 - 14.00
OBED
14.00 - 15.15

Špičkové medicínske technológie

Roboty, umelá inteligencia, rozšírená a virtuálna realita... Technológie digitálneho sveta zlepšujú výkon medicínskych prístrojov a posúvajú diagnostiku i liečbu na kvalitatívne vyššiu úroveň. Ako otvoriť prístup slovenských pacientov k inovatívnym liečebným postupom a technológiám? Plán obnovy a ďalšie európske zdroje ponúkajú zdroje na výraznú technologickú modernizáciu nemocníc. Podľa akých kritérií posudzovať projekty a nákupy nových technológií, aby priniesli skutočnú hodnotu pre pacienta?

Unikátny robotický systém, využívajúci umelú inteligenciu pri intervečných rádiologických zákrokoch

Prof. Kamil Zeleňák

prednosta rádiologickej kliniky

UNM a JLF UK

Umelá inteligencia, telemedicína a robotické technológie v kardiovaskulárnej medicíne

Prof. Robert Hatala

prednosta Kliniky kardiológie a angiológie

NÚSCH a.s. a LF SZU v Bratislave

Spracovanie bioptických vzoriek a ich vyhodnocovanie s využitím umelej inteligencie

Stanislav Hronček

odborný asistent, Jesseniova lekárska fakulta UK

Ústav patologickej anatómie

Prezentácia

Michal Staňák

poverený riaditeľ

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

JESSENIUS - diagnostické centrum

MUDr. Dominik Juskanič

rádiológ

JESSENIUS - diagnostické centrum, Nitra

15.15 - 15.30
PRESTÁVKA
15.30 - 16.30

Telemedicína na štarte?

Záverečný panel patrí telemedicíne, v žiadnom prípade ale nejde o tému na poslednom mieste. Pandémia nás naučila využívať niektoré prvky telemedicíny a ukázalo sa, že má zmysel rozvíjať jej potenciál. Ponúka riešenie pre najbližšie roky – obyvateľstvo starne, pacientov bude pribúdať a počty lekárov sa sotva podarí dramaticky zvýšiť. Priemerný pacient dnes ročne absolvuje jedenásť návštev lekára a toto číslo nemáme šancu udržať. Aké podmienky – legislatívne, technologické i finančné – treba vytvoriť pre ďalší rozvoj telemedicíny na Slovensku?

Beata Havelková

podpredsedníčka predstavenstva

VšZP

Marian Faktor

riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi a člen predstavenstva

Dôvera

Vladimír Dvorový

lekár

Tomáš Rohožka

riaditeľ Business Unit Healthcare

Asseco Central Europe

MUDr. Ivan Kocan

zástupca prednostu, Klinika pneumológie a ftizeológie

UNM a JLF UK

Lukáš Palaj

vedúci Odboru digitalizácie a umelej inteligencie

MZ SR

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Generálni partneri

Partner

Mediálni partneri

Spíkri

Vladimír Lengvarský

minister

Ministerstvo zdravotníctva SR

Jozef Klein

CEO

Asseco Central Europe

Matej Mišík

riaditeľ

Inštitút zdravotníckych analýz

Miriam Lapuníková

generálna riaditeľka,

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Martina Antošová

vedúca Oddelenia riadenia a strategických investícií

Univerzitná nemocnica Martin

Róbert Hill

medicínsky riaditeľ nemocnice novej generácie Bory

Svet zdravia

Michal Staňák

poverený riaditeľ

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

Marian Faktor

riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi a člen predstavenstva

Dôvera

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME