Cesty k výkonnejšiemu a suchám odolnejšiemu poľnohospodárstvu

SME diskusné fórum o horúcich témach agro sektora

 

Využitie novej dotačnej politiky na zvýšenie výkonnosti v nedostatkových výrobách mäsa, ovocia a zeleniny.
Nové podpory i technológie na lepšie zvládnutie dopadov globálneho otepľovania.
Zvládnutie zdražovania energií i ďalších negatívnych dopadov vojny na Ukrajine.
Zvyšovanie ponuku slovenských potravín na pultoch obchodov.
Snaha o ďalšie zefektívnenie i stransparentnenie agrárnych dotácii.
Zlepšovanie bankového financovania agrárneho sektora.
Zvládnutie ďalšej ekologizácie domáceho poľnohospodárstva.
Snahy o omladzovanie domáceho agrosektor.

Hostia diskusie:
Samuel Vlčan, minister, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Emil Macho, predseda,  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Jozef Kiss, generálny riaditeľ, Pôdohospodárska platobná agentúra
Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ divízie firemného bankovníctva VÚB
Juraj Mačaj, spolumajiteľ  Agromačaj
Ján Horák, prodekan pre vedu a výskum na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Alexander Pastorek, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Agrocoop Imeľ

Diskusiu moderuje Ivan Haluza, špecialista na firemné spravodajstvo.

Účasť na podujatí je bezplatná, podmienená pozvaním a registráciou.


Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu diskusného fóra.

Sociálne siete

Program

14.05 - 14.25

Rozhovor

Samuel Vlčan

minister

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

14.25 - 16.20

Panelová diskusia

Samuel Vlčan, minister, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Emil Macho, predseda, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Jozef Kiss, generálny riaditeľ, Pôdohospodárska platobná agentúra

Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ divízie firemného bankovníctva VÚB

Juraj Mačaj, spolumajiteľ Agromačaj

Alexander Pastorek, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Agrocoop Imeľ

Ján Horák, prodekan pre vedu a výskum na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

16.20 - 16.45

Prezentácia

Ján Horák, prodekan pre vedu a výskum na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

16.45 - 19.00
Osobné voľno účastníkov konferencie
od 19.00

Večera a neformálny networking

Partneri

Hlavný partner

Mediálni partneri

Organizačný garant

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME