BANKING SUMMIT 2023

Bankový biznis v čase finančnej neistoty

  • 09:00 - 14:00
  • 09.02.2023
  • Einpark, Bratislava, Einsteinova 33

 

Banky a hroziaca recesia

Finančný ekosystém štátu, jeho spoločenská zodpovednosť v súčasnosti a vízia budúcnosti.
Ruský vpád na Ukrajinu priniesol nielen ľudskú a humanitárnu katastrofu, negatívne tiež ovplyvňuje ekonomiku eurozóny a prináša zvýšenú mieru neistoty. Krajiny očakávajú vyššiu infláciu a slabší ekonomický rast spôsobený obmedzenou ponukou energií, kovov a potravinových produktov. Ceny komodít začali rásť už v dôsledku zvyšujúceho sa dopytu po korona kríze, vojna tento nárast ešte zvýraznila.
Nárast inflácie negatívne ovplyvní aj dopyt v ekonomike, kúpna sila sa oslabuje a zníži sa výkonnosť ekonomiky. Ako slabnúci dopyt a zvyšujúce sa úrokové sadzby ovplyvnia investície firiem a občanov? Dokážu banky pomôcť svojim klientom ochrániť ich investície? Ktoré banky a ako sú pripravené pomôcť svojim klientom preklenúť recesiu?

Nejde len o kybernetickú bezpečnosť

S nárastom digitalizácie bankovníctva rastú aj požiadavka na kybernetickú bezpečnosť.
S rozvojom nových digitálnych riešení ruka v ruke prichádzajú aj nové techniky a spôsoby kyberútokov. Do toho vstupuje ľudský faktor – požiadavky na zvyšovanie kvalifikácie personálu, zraniteľnosť bežných používateľov, nízka úroveň bezpečnostného povedomia a rastúci počet klientov využívajúcich digitálne služby.
Ako sa dnes banky dokážu účinne brániť v podmienkach, keď rastie všeobecný tlak na znižovanie nákladov? Nejde pritom len o kyberbezpečnosť, ale aj manažovanie ďalších rizík v rámci celkového risk manažmentu. Čo je pre banky najväčšia výzva v tejto oblasti?

Klasické banky a vlnobitie inovácií

Ako sa stať lídrom inovácií na bankovom trhu pri neustálom náraste investícií do fintech spoločností?
Finančné technológie sa vyvíjajú raketovým tempom, očakávania zákazníkov sa menia a čoraz viac sa presadzujú nové obchodné modely. Fintech startupy a digitálne banky prinášajú do sveta financií čoraz viac inovácií a menia tradičné spôsoby poskytovania finančných služieb.
Vstupujeme do obdobia, keď flexibilné inovatívne spoločnosti nahradia klasické bankové domy alebo naopak, je budúcnosťou ich vzájomná spolupráca? Manažovanie financií cez internetový a mobilný banking väčšine klientov vyhovuje viac ako návšteva pobočky, nové platobné systémy, ktoré ponúkajú technologickí giganti takisto získavajú popularitu. Do toho celého vstupujú nové technológie ako rozšírená realita s virtuálnym asistentom a hlasovým ovládaním.
Kam nás v budúcnosti nasmeruje prepojenie konzervatívneho bankového sveta s dynamickým – technologickým?

Sociálne siete

Partneri

Organizačný garant

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME