BANKING FORUM 2023

Finančný ekosystém štátu, jeho spoločenská zodpovednosť v súčasnosti a vízia budúcnosti

  • 09:00 - 15:00
  • 21.03.2023
  • Einpark, Bratislava, Einsteinova 33

 

Ruský vpád na Ukrajinu priniesol nielen ľudskú a humanitárnu katastrofu, negatívne tiež ovplyvňuje ekonomiku eurozóny a prináša zvýšenú mieru neistoty. Ceny komodít začali rásť už v dôsledku zvyšujúceho sa dopytu po korona kríze, vojna tento trend ešte zvýraznila. Krajiny dnes bojujú s vysokou infláciou, slabším ekonomickým rastom i poklesom dopytu. Vývoj sa premieta do zvyšovania úrokových sadzieb a poklesu investičnej aktivity. Čo očakáva štát od bánk v nasledujúcich mesiacoch? Ako ovplyvní vývoj na trhu s bytmi štátne nájomné bývanie? Aké sú najväčšie výzvy vo svete financií a inovácie v bankovom sektore. To sú témy, o ktorých budeme diskutovať.


 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.


Sociálne siete

Program

8.00 - 9.00
Registrácia účastníkov
9.00 - 10.00

Štát zvyšuje náš dlh

Štát prijal rozpočet s vysokým deficitom, aby pomohol ekonomike i občanom prekonať zložitú situáciu. Hoci mal tento rozpočet priniesť upokojenie v krátkodobom horizonte, jeho dlhodobé efekty zostávajú otázne. Čo sa dá očakávať od kľúčových hráčov finančného sektora (banky, poisťovne a pod.) v nasledujúcich mesiacoch, aké impulzy potrebujú alebo aké kroky plánujú, aby pomohli čo najrýchlejšie oživiť ekonomiku. Majú alebo nemajú súkromné inštitúcie pomáhať štátu pri kompenzácii dodatočných výdavkov prostredníctvom tzv. osobitného odvodu alebo prípadne inými prostriedkami? Kde sa môžu premietnuť priaznivejšie makroekonomické vyhliadky pre rok 2023 v segmente finančných inštitúcií a služieb? V akých oblastiach sa dá ešte očakávať zdražovanie služieb a produktov ešte v tomto roku?

10.10 - 10.45
Prestávka
10.45 - 11.30

Najväčšie výzvy vo svete financií

Banky pôsobiace na našom území majú za sebou rekordne úspešný rok. Vlani zaznamenali čistý zisk vo výške 829 miliónov eur, čo je ich najlepší výsledok od vzniku SR. Motorom tohto úspechu bolo zvýšené úročenie nových hypotekárnych úverov a výnosy z poplatkov a provízií. Spolu so záujmom o nové hypotéky prirodzene rástol záujem klientov o životné poistenie. Napriek mimoriadne dobre znejúcim správam stojí pred bankami či poisťovňami veľká výzva v podobe inflácie a spomaľovania ekonomiky. Ktorí z kľúčových hráčov na finančnom trhu majú teda skutočne dôvod na spokojnosť a ako sa pripravujú a sú pripravení – navonok aj dovnútra – na rok 2023 a budúcnosť.

Peter Dávid

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Slovenská záručná a rozvojová banka

11.30 - 12.00
Prestávka
12.00 - 13.00

S bývaním bude problém

Dostupné bývanie pre obyvateľov je jedným z dôležitých parametrov úspešnosti ekonomiky a kvality života. Po relatívne dobrých rokoch vstupujeme do obdobia stagnácie, rastu úrokových sadzieb hypotekárnych úverov a poklesu nákupov nehnuteľností. Aké ďalšie nástroje môžu použiť banky a hráči na finančnom trhu, aby pomohli prekonať aktuálnu nepriaznivú situáciu? Naplní štátne nájomné bývanie avizované ciele a ako ovplyvní vývoj na trhu s bytmi?

13.00 - 14.00
Obed
14.00 - 15.30

Inovácie v bankovom svete

Zvýši súčasná finančná situácia tlak na inovácie v bankovom sektore? Čo nové pripravujú banky pre svojich klientov a aké inovácie očakávajú ľudia na Slovensku? Akú pozíciu získali na Slovensku fintech spoločnosti a ako vnímajú banky ich konkurenciu? Čím sa odlišuje slovenský bankový trh od zahraničných a aké by mali byť naše ambície?

Martin Budaj

riaditeľ odboru finančných technológií a inovácií

Národná banka Slovenska

Tomasz Blicharz

BooX Product Innovator

Asseco

Tibor Zavadil

Founder & CEO

Digfin

Miroslav Popovič

Country Manager SK

Dateio

Partneri

Exkluzívni partneri

Partneri

Organizačný garant

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME