Ako vo firmách reagovať na krízu vyvolanú epidémiou

Live stream diskusia na Youtube denníka SME

  • 17:00 - 19:00
  • 02.04.2020
  • TV SME, Bratislava

O konferencii

LIVESTREAM

Epidémia Covid-19 zasiahla väčšinu regiónov sveta. V EU prijal každý štát vlastné opatrenia, aby zastavil šírenie vírusu a riešil vzniknutú situáciu. Drasticky bolo obmedzené cestovanie a výrobné podniky prerušujú výrobu, prípadne sa práca presunula do domov zamestnancov. Školy sú zatvorené a štátne inštitúcie pracujú v obmedzenom režime.

Slovensko čelí rovnakým rizikám ako ostatné európske krajiny. Dĺžka reštrikčných opatrení sa momentálne nedá odhadnúť, isté je len to, že výrazne zasiahnu do podnikania. Ako teda reagovať na krízu spôsobenú koronavírusom?

Tematické okruhy:

Parametre krízy

V čom sa súčasná kríza odlišuje od predchádzajúcich? Ako sa aktuálne prejavuje na strane ponuky a dopytu? Prognóza vývoja (podľa rôznych scenárov) a aký vplyv možno očakávať na jednotlivé sektory. Predpokladané makroekonomické dôsledky a odporúčania pre centrálne orgány.

Dôsledky pre biznis

Vplyv koronavírusu na biznis v krátkodobom a strednodobom horizonte. Ako hodnotiť riziká spojené s epidémiou koronavírusu vo vašej firme. Okamžité opatrenia a čo treba zvážiť pri reakcii na aktuálnu situáciu.

Krízové riadenie

Aké prijať rozhodujúce kroky, aby firma získala kontrolu nad vzniknutou situáciou a aké sú prioritné oblasti záujmu? Ako vytvoriť efektívny krízový tím a na čo by sa mal zamerať:

  • Riadenie pracovnej sily a ochrana zdravia zamestnancov
  • Ochrana zákazníkov a značky
  • Krátkodobé riešenia na zlepšenie likvidity
  • Ochrana pre platobnou neschopnosťou v čase krízy, cash manažment
  • Okamžité kroky v dodávateľskom reťazci, opatrenia na zmierňovanie rizík
  • Právne riešenie zmluvných vzťahov a sporov

Live stream diskusia bude prebiehať na Youtube denníka SME.

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Partner

Partner online prenosu

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME