Ako v sebe vzbudiť kreativitu?

Otvorte kohútik kreatívneho toku

 • 09:00 - 13:00
 • 31.03.2021 - 14.04.2021
 • Online cez Microsoft Teams, Slovensko

 

Pomôžeme vám stať sa kreatívnejším v osobnom aj profesionálnom živote. Techniky sú rôznorodé, v správnej atmosfére a pomocou správnych nástrojov dokáže každý preskúmať svoju často potlačovanú kreativitu. Otvorte kohútik kreatívneho toku, ktorý prechádza nami všetkými!

Vašou lektorkou na všetkých leveloch bude Simona Mištíková, Managing Director DIVINO, ktorá viedla jeden z troch tímov v najväčšej PR agentúre na Slovensku. Potom si založila vlastnú – DIVINO a je zakladateľkou PR Academy. V oblasti komunikácii pôsobí viac ako 15 rokov. Venuje sa strategickému poradenstvu, krízovej komunikácii a tréningom. Zúčastnila Medzinárodného školenia The Creativity Workshop.com v Barcelone a mnohých ďalších tréningov na storytelling a improvizáciu.

Každá časť bude prebiehať v dňoch 31.3. a 14.4. v čase od 09.00 – 13.00 h cez Microsoft Teams.

Cena: 96 EUR bez DPH

Level 1 

ČO SA DOZVIETE?

 • ako v sebe objaviť a udržiavať kreativitu
 • ako podporovať tvorivosť
 • ako sa pozerať na svet inými očami
 • naučíme sa opäť získať zmysel pre detský zázrak

Level 2

Pokročilejšie techniky na prácu s kreativitou pri komunikácií, písaní, kreslení, navrhovaní a ďalších oblastiach.  Prehĺbime si jednotlivé nástroje a ich aplikáciu v praxi.

ČO SA DOZVIETE?

 • techniky ako nezabudnúť na kreativitu, keď sme už raz objavili
 • hra ako dlhodobý spôsob práce v dospelosti
 • ako si udržiavať flexibilitu mysle

Level 3

Pokročilejšie techniky na prácu s kreativitou a predovšetkým jej udržanie a podpora. Ako si ju vyvolať a pracovať s ňou. Improvizácia a prezentácia hovoreným slovom. Ako kreatívne pristupovať k jednotlivým cieľovým skupinám pri komunikácií, písaní, kreslení, navrhovaní a ďalších oblastiach.

ČO SA DOZVIETE?

 • Práca s improvizáciou a prezentáciou
 • Ako kreativitu živiť a podporovať
 • Ako kreatívne uvažovať pri komunikácií s cieľovými skupinami

Sociálne siete

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME