Ako ustáť ozajstnú reformu chlebového odvetvia

SME diskusné fórum o horúcich témach agro sektora

  • 14:00 - 16:30
  • 25.11.2021
  • online, Slovensko

 

Témy diskusie:

Nové nastavenie dotačnej politiky v prospech zvýšenia výkonnosti v chýbajúcich komoditách ako sú mäso, ovocie či zelenina.
Ďalšie zvyšovanie ponuky domácich slovenských potravín.
Snaha o ďalšie zefektívnenie i stransparentnenie agrárnych dotácii.
Zlepšovanie bankového financovania agrárneho sektora.
Primeraná miera ďalšej ekologizácie domáceho poľnohospodárstva.
Rozhýbanie pozemkovej reformy pre dynamickejšie sceľovanie pozemkov.
Snahy o prilákanie nových mladých farmárov.

Hostia diskusie:

Samuel Vlčan, minister, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dušan Srnec, riaditeľ odboru Malé a stredné podniky, VÚB 
Emil Macho, predseda,  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Jaroslav Karahuta, predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Jozef Kiss, generálny riaditeľ, Pôdohospodárska platobná agentúra
Peter Lelkeš, predseda predstavenstva, Poľnohospodárske družstvo Sokolce

Diskusiu moderuje Ivan Haluza, špecialista na firemné spravodajstvo.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu diskusného fóra.

Sociálne siete

Partneri

Organizačný garant

Hlavný partner

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME