Verejné obstarávanie 2022

Čo môžu dodávatelia očakávať od novely zákona o verejnom obstarávaní?

 • 09:00 - 16:00
 • 22.03.2022
 • online, Slovensko

 

Prehľad tých najdôležitejších lehôt, úkonov a dokumentov, ktoré po 31. 3. 2022 úspešní uchádzači musia vedieť.

Cieľom školenia je prezentovať dodávateľom zúčastňujúcich sa verejného obstarávania všetky dôležité zmeny účinné od 31. 3. 2022 prichádzajúce s „reformnou“ novelou zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Patričná znalosť prichádzajúcich zmien zákona vám vytvorí neoceniteľnú konkurenčnú výhodu.

Nové lehoty, vyššia miera transparentnosti, rôzne nástroje na predkladanie ponúk i rozšírené dôvody na vylúčenie. Kvinteto najdôležitejších zmien uzatvárajú výrazne upravené revízne procesy, teda podávanie námietok a odvolaní.

Poznajte novelu, vaše pozmenené práva a nové povinnosti hneď od 31. marca 2022.

Program:

Na školení si podrobne prejdeme všetky nadchádzajúce zmeny. Budeme sa venovať najmä týmto témam:

 • zmeny limitov
 • zmeny v elektronizácií a príchod platformy pre verejné obstarávanie
 • veľké zmeny v podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou
 • úprava dôvodov na vylúčenie ponúk
 • transparentnejšie oznamovanie výsledku vyhodnotenia ponúk
 • obmedzenia uzatvárania zmlúv
 • úprava námietkového konania, zavedenie správnych súdov, prechodné obdobie odvolacích konaní
 • prechodné ustanovenia: odkedy platia jednotlivé zmeny

Viac o verejnom obstarávaní si môžete prečítať aj v článku k webináru.

Časový harmonogram webinára:
9:00 – 10:30
15 min prestávka
10:45 – 12:00
40 min prestávka
12:45 – 14:00
15 min prestávka
14:15 – 16:00


Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu akadémie.


Akadémiu môžete sledovať online z pohodlia vášho domova alebo kancelárie. Otázky môžete klásť naživo cez SLIDO, #VO2022.


Cena účastníckeho poplatku je 95 € bez DPH a zahŕňa pracovné materiály, ktoré účastníkom pošleme elektronicky.

Sociálne siete

Partneri

Usporiadatelia

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME