QRM Institute Bronze ® Course

Keď chcete štíhly podnik ale lean nepomáha

  • 14:00 - 17:00
  • 20.04.2021 - 27.04.2021
  • Online, Slovensko

O konferencii

Správanie zákazníkov sa mení – očakávajú jedinečné produkty na mieru a chcú ich mať hneď. Pre firmy to znamená rozširovanie sortimentu produktov a ich výrobu v nízkych objemoch. Zároveň možno očakávať, že po odznení koronakrízy zavalí firmy množstvo urgentných zákaziek, ktoré budú ohrozovať štandardnú výrobu.

Ako v takýchto podmienkach udržať efektivitu? Nástroje lean výroby sú úspešné pri väčších sériách, no pri projektovo orientovanej výrobe už nepomáhajú. Ideálnym riešením je v tomto prípade stratégia Quick Response Manufacturing, známa pod skratkou QRM. Zameriava sa na redukciu interných aj externých priebežných časov a mení organizáciu výroby na multifunkčné bunky.

Webinár vám ponúka komplexný pohľad na novú metodiku, návod, ako ju úspešne zaviesť a aké prínosy môžete očakávať.

Webinár je rozdelený do dvoch dní (20. a 27. apríla) a bude prebiehať online cez Microsoft Teams, v čase 14.00 – 17.00 h.
Cena je 78  EUR bez DPH. Súčasťou ceny je aj CERTIFIKÁT QRM INSTITUTE BRONZE ® COURSE.

Aké sú výhody stratégie QRM?

  • skrátenie priebežnej doby výroby (lead time)
  • zvýšenie presnosti dodávok (on time delivery)
  • zníženie nákladov pred a počas výroby
  • rýchlejšia reakcia na meniace sa potreby a požiadavky zákazníkov
  • spokojnosť s prácou, efektívnejšia organizačná štruktúra

20. apríl 

14:00 – 14:45 h Lean a QRM

Základom úspechu je správne pochopenie metodiky. Klasickými nástrojmi štíhlej výroby dokážu spoločnosti vyrobiť väčší počet produktov v požadovanej kvalite a cene. Čo v prípade, ak zákazník nechce štandardný produkt, ale produkt špeciálny a jedinečný? Aj vtedy chce byť výrobná spoločnosť „štíhla“.

Projektovo orientované  podniky sa snažia zavádzať nástroje štíhlej výroby, ale pre komplikovanosť tokov mnohokrát neúspešne. To čo v takomto prípade dokáže priniesť maximálnu pridanú hodnotu a  požadované výsledky, je Quick Response Manufacturing (QRM), jedinečná podniková stratégia zameraná na redukciu doby trvania zákazky.

14:45 – 16:00 h Sila času

Byť rýchlejší a flexibilnejší znamená dramaticky redukovať interné aj externé priebežné časy. Ako zvíťaziť v tomto závode s časom a konkurentmi?

V tomto bloku sa dozviete, ako si vo Vašej firme nastavíte stratégiu, ktorá skráti priebežnú dobu výroby (lead time), zvýši presnosť dodávok (on time delivery) a to všetko v prostredí vysokej variability produktov.

16:00 – 16:30 h Porovnanie s princípom Toyota lead time mapping

16:30 – 17:00 Otázky a opovede


27. apríl 

14:00 – 14:30 h Správna organizačná štruktúra

QRM navrhuje štrukturálnu zmenu v organizácii prostredníctvom vytvorenia tzv. buniek, špecializovaných, multifunkčných tímov. Ľudia sú vyškolení navzájom a majú plnú zodpovednosť za všetky operácie v bunke. Formou prípadových štúdií sa presvedčíte o výhodách a prínosoch takejto zmeny pri vysokej variabilite požiadaviek zákazníka.

14:45 – 15:30 h Dynamika systému pre lepšie rozhodnutia

Vyrábať rýchlo a efektívne je podmienkou prežitia každého podniku. Ale ako sa bude merať produktivita vo fabrikách budúcnosti? Kde majú miesto ľudia, riadenie a kde technológie? Vznikajú nové biznis modely, ktoré opätovne rozdajú karty na trhu. Povieme si, ako aplikovaním QRM dôjde k zmene v spoločnosti, pri ktorej je kľúčová dynamika systému.

15:30 – 15:45 h Budovanie celopodnikovej stratégie

Oplatí sa implementácia QRM v mojej firme? Ukážeme si prínosy, ktoré nastanú, keď sa redukcia lead time aplikuje do celej organizácie (administratíva, materiálové plánovanie, riadenie výroby, zavádzanie nových produktov).

16:00 – 16:30 h Diskusia

16:30 – 17:00 h  Záverečný test  Certifikát QRM Institute Bronze ® Course 


Absolvujte bezplatnú hodinovú konzultáciu

Lean modely riadenia boli navrhnuté najmä pre firmy s pravidelnými a predvídateľnými požiadavkami zákazníka, pre závody vyrábajúce vysoké objemy štandardných produktov.  Stratégia Quick Response Manufacturing (QRM) je určená pre firmy s meniacimi sa požiadavkami zákazníka. Vo výrobných závodoch s nepravidelným dopytom, alebo so širokou variabilitou produktov sú štandardizácia a pevné plánovanie drahé, nefunkčné a kontraproduktívne. Práve preto vznikla stratégia QRM, ktorá skracuje lead time (priebežnú dobu výroby).

Počas  online hodinovky sa dozviete čo je metóda QRM, ukážeme vám zaujímavé prípadové štúdie a zodpovieme na vaše otázky. Vy sa tak ľahšie rozhodnete či sú pripravované webináre a workshopy pre vás to pravé.

TERMÍN:  25.2.2021 a 18.3.2021

ČAS: 18:00 – 19:00 h

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME