QRM Institute Bronze ® Course

Správanie zákazníkov sa zmenilo. Očakávajú jedinečné produkty na mieru a chcú ich mať hneď.

 

Správanie zákazníkov sa mení – očakávajú jedinečné produkty na mieru a chcú ich mať hneď. Pre firmy to znamená rozširovanie sortimentu produktov a ich výrobu v nízkych objemoch. Zároveň možno očakávať, že po odznení koronakrízy zavalí firmy množstvo urgentných zákaziek, ktoré budú ohrozovať štandardnú výrobu.

Ako v takýchto podmienkach udržať efektivitu? Nástroje lean výroby sú úspešné pri väčších sériách, no pri projektovo orientovanej výrobe už nepomáhajú. Ideálnym riešením je v tomto prípade stratégia Quick Response Manufacturing, známa pod skratkou QRM. Zameriava sa na redukciu interných aj externých priebežných časov a mení organizáciu výroby na multifunkčné bunky.

Akadémia vám ponúka komplexný pohľad na novú metodiku, návod, ako ju úspešne zaviesť a aké prínosy môžete očakávať.

Aké sú výhody stratégie QRM?

  • skrátenie priebežnej doby výroby (lead time)
  • zvýšenie presnosti dodávok (on time delivery)
  • zníženie nákladov pred a počas výroby
  • rýchlejšia reakcia na meniace sa potreby a požiadavky zákazníkov
  • spokojnosť s prácou, efektívnejšia organizačná štruktúra

PROGRAM

8.00 – 9.00 Ranná káva

9.00 – 9.45  Lean a QRM

Klasickými nástrojmi štíhlej výroby dokážu spoločnosti vyrobiť väčší počet produktov v požadovanej kvalite a cene. Čo v prípade, ak zákazník nechce štandardný produkt, ale produkt špeciálny a jedinečný? Aj vtedy chce byť výrobná spoločnosť „štíhla“.

Projektovo orientované  podniky sa snažia zavádzať nástroje štíhlej výroby, ale pre komplikovanosť tokov mnohokrát neúspešne. Maximálnu pridanú hodnotu a požadované výsledky dokáže v tomto prípade priniesť Quick Response Manufacturing (QRM), jedinečná podniková stratégia zameraná na redukciu doby trvania zákazky.

9.45 – 10.30 Sila času

Byť rýchlejší a flexibilnejší znamená dramaticky redukovať interné aj externé priebežné časy. Ako zvíťaziť v tomto závode s časom a konkurentmi?

V tomto bloku sa dozviete, ako si vo Vašej firme nastavíte stratégiu, ktorá skráti priebežnú dobu výroby (lead time), zvýši presnosť dodávok (on time delivery) a to všetko v prostredí vysokej variability produktov.

10.30 – 10.45 Prestávka

10.45 – 11.30 Správna organizačná štruktúra

QRM navrhuje štrukturálnu zmenu v organizácii prostredníctvom vytvorenia tzv. buniek, špecializovaných, multifunkčných tímov. Ľudia sú vyškolení navzájom a majú plnú zodpovednosť za všetky operácie v bunke. Formou prípadových štúdií sa presvedčíte o výhodách a prínosoch takejto zmeny pri vysokej variabilite požiadaviek zákazníka.

11.30 – 12.15 Dynamika systému pre lepšie rozhodnutia

Vyrábať rýchlo a efektívne je podmienkou prežitia každého podniku. Ale ako sa bude merať produktivita vo fabrikách budúcnosti? Kde majú miesto ľudia, riadenie a kde technológie? Vznikajú nové biznis modely, ktoré opätovne rozdajú karty na trhu. Povieme si, ako aplikovaním QRM dôjde k zmene v spoločnosti, pri ktorej je kľúčová dynamika systému.

12.15 – 13.00 Prestávka (obed)

13.00 – 13.45 Budovanie celopodnikovej stratégie

Oplatí sa implementácia QRM v mojej firme? Ukážeme si prínosy, ktoré nastanú, keď sa redukcia lead time aplikuje do celej organizácie (administratíva, materiálové plánovanie, riadenie výroby, zavádzanie nových produktov).

13.45 – 14.30 h Diskusia

14:30 – 15:00 h  Záverečný test  Certifikát QRM Institute Bronze ® Course 

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME