Keď chcete štíhly podnik, ale lean nepomáha

Spoznajte stratégiu, ktorá dokáže skrátiť priebežnú dobu výroby aj pri vysokej variabilite.

 • 09:00 - 14:00
 • 02.06.2020 - 03.06.2020
 • CEIT, Žilina, Univerzitná 8661/6A

O konferencii

 • Máte pestrý sortiment produktov, no vyrábate ich v malých objemoch?
 • Máte veľa urgentných zákaziek, ktoré ohrozujú štandardnú výrobu?
 • Je vaša výroba orientovaná skôr projektovo?

Isto budete súhlasiť, že správanie zákazníkov sa zmenilo. Očakávajú jedinečné produkty na mieru a chcú ich mať hneď. Schopnosť rýchlej reakcie sa stala pre podniky rozhodujúcou.

Ideálnym riešením je stratégia Quick Response Manufacturing známa pod skratkou QRM. Na workshope vás naučíme, ako si vo firme nastavíte stratégiu, ktorá skráti priebežný čas výroby (lead time), zvýši presnosť dodávok (on time delivery), a to všetko v prostredí vysokej variability produktov. Formou simulačných hier a prípadových štúdií spoznáte metódu QRM (Quick Response Manufacturing) a jej kľúčové princípy:

QRM verzus štíhla výroba

Lean modely riadenia boli navrhnuté najmä pre firmy s pravidelnými a predvídateľnými požiadavkami zákazníka, pre závody vyrábajúce vysoké objemy štandardných produktov. Quick Response Manufacturing (QRM) je určený pre firmy s meniacimi sa požiadavkami zákazníka. Vo výrobných závodoch s nepravidelným dopytom alebo so širokou variabilitou produktov sú štandardizácia a pevné plánovanie drahé, nefunkčné a kontraproduktívne. Práve preto vznikla stratégia QRM, ktorá skracuje lead time (priebežný čas výroby).

Dôvody prečo sa zúčastniť:

Aké sú výhody stratégie QRM?

 • skrátenie priebežného času výroby (lead time)
 • zvýšenie presnosti dodávok (on time delivery)
 • zníženie nákladov pred výrobou a počas nej
 • rýchlejšia reakcia na meniace sa potreby a požiadavky zákazníkov
 • spokojnosť s prácou, efektívnejšia organizačná štruktúra

Lean a QRM. V čom je rozdiel a v čom sa dopĺňajú?

Klasické nástroje štíhlej výroby sú používané preto, aby spoločnosti dokázali vyrobiť väčší počet produktov v požadovanej kvalite a cene. Čo však v prípade, keď zákazník nechce štandardný produkt, ale produkt špeciálny a jedinečný? Aj vtedy chce byť výrobná spoločnosť „štíhla“.

Projektovo orientované podniky sa snažia zavádzať nástroje štíhlej výroby, ale pre komplikovanosť tokov mnohokrát neúspešne. Ideálna filozofia, ktorá v takomto prípade dokáže priniesť maximálnu pridanú hodnotu a požadované výsledky, je Quick Response Manufacturing (QRM), jedinečná podniková stratégia zameraná na redukciu času trvania zákazky.

Sila času

Kto chce byť rýchlejší a flexibilnejší, musí dramaticky redukovať interné aj externé priebežné časy. Ako zvíťaziť v tomto závode s časom a konkurentmi?

V tomto bloku sa dozviete, ako si vo vašej firme nastavíte stratégiu, ktorá skráti priebežnú dobu výroby (lead time), zvýši presnosť dodávok (on time delivery) a to všetko v prostredí vysokej variability produktov.

Správna organizačná štruktúra

QRM navrhuje štrukturálnu zmenu v organizácii prostredníctvom vytvorenia tzv. buniek, špecializovaných multifunkčných tímov. Ľudia sú vyškolení navzájom a majú plnú zodpovednosť za všetky operácie v bunke.

Formou simulačnej hry a prípadových štúdií sa presvedčíte o výhodách a prínosoch takejto zmeny pri  vysokej variabilite požiadaviek zákazníka.

Dynamika systému pre lepšie rozhodnutia

Vyrábať rýchlo a efektívne je podmienkou prežitia každého podniku. Ako sa však bude merať produktivita vo fabrikách budúcnosti? Kde majú miesto ľudia, riadenie a kde technológie? Vznikajú nové biznis modely, ktoré opätovne rozdajú karty na trhu. Povieme si, ako aplikovaním QRM dôjde k zmene v spoločnosti, pri ktorej je kľúčová dynamika systému.

Budovanie celopodnikovej stratégie

Oplatí sa implementácia QRM v mojej firme? Ukážeme si prínosy, ktoré nastanú, keď sa redukcia lead time aplikuje na celú organizáciu (administratíva, materiálové plánovanie, riadenie výroby, zavádzanie nových produktov).

Sociálne siete

Program

8.00 – 9.00
Ranná káva
9.00 – 9.45

Lean a QRM. V čom je rozdiel a v čom sa dopĺňajú?

9.45 – 10.30

Sila času

10.30 – 10.45
Prestávka
10.45 – 11.30
Správna organizačná štruktúra
11.30 – 12.15

Dynamika systému pre lepšie rozhodnutia

12.15 – 12.30
Prestávka
12.30 – 13.15

Budovanie celopodnikovej stratégie

13.15 – 14.00
Diskusia

Lektori

Stanislav Macko

Lean & QRM špecialista

CEIT

Jozef Sedlák

Lean & QRM špecialista

CEIT

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Hlavný mediálny partner

Mediálny partner

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME

© Copyright 1997-2021 | Petit Press, a.s.