HR Summit 2020

Najnovšie trendy v HR

O konferencii

Ekonomické zmeny a rozvoj nových technológií sa odzrkadľujú v každodennom pracovnom živote – menia naše súčasné pracovné štýly i prístupy. Niet pochýb, že vývoj sa bude zrýchľovať a motivovaní ľudia budú vo firmách najcennejším kapitálom. Konferencia HR Summit predstavuje najnovšie trendy v riadení ľudských zdrojov a moderné pracovné koncepty. Na dobrých príkladoch ukazuje postupy založené na dôkazoch z praxe a je príležitosťou na diskusie o ich možnostiach a prínosoch.

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME