Eliminácia hluku na pracoviskách a redukcia rizík

Prečo je analýza hluku potrebná a aké sú jej prínosy?

  • 09:00 - 14:00
  • 18.03.2020
  • CEIT, Žilina, Univerzitná 8661/6A

O konferencii

Kompenzácie za sťaženú prácu spôsobenú hlukom a s tým spojené ďalšie výdavky sú súčasťou nákladov mnohých firiem. So zvýšeným hlukom sú tiež spojené zdravotné a sociálne dopady na zamestnancov výrobných spoločností. Snaha o elimináciu hluku na pracoviskách je preto viac než opodstatnená.

Na workshope Eliminácia hluku na pracoviskách a redukcia rizík vám predstavíme osvedčené postupy z praxe v tejto oblasti.

Na praktických ukážkach uvidíte:

  • efektívnu analýzu hluku, identifikáciu dominantných zdrojov a smerov ich šírenia
  • prípadové štúdie z praxe, prístupy k eliminácii
  • spôsoby, ako sa vyhnúť unáhleným, drahým a nefunkčným pokusom pri eliminácii hluku
  • praktické ukážky metód
  • možnosti znižovania hlučnosti na pracovisku v rámci pravidelnej údržby

Eliminácia zdravotných rizík a celkové zlepšovanie pracovných podmienok je veľmi citlivá téma. Redukcia akýchkoľvek nákladov je dôležitá, ba často nevyhnutná. Zbytočné náklady, ktoré navyše zhoršujú pracovné podmienky, sú plytvaním vždy.

Dôvody, prečo sa zúčastniť:

Hluk je aktuálna téma z pohľadu bezpečnosti práce.

Elimináciou hluku znižujete vysoké mzdové náklady.

Zlepšujete pracovnú disciplínu a znižujete choroby z povolania.

Lepšie viete využiť financie na iné benefity.

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME