Eliminácia hluku na pracoviskách a redukcia rizík

Prečo je analýza hluku potrebná a aké sú jej prínosy?

  • 09:00 - 14:00
  • 04.06.2020
  • CEIT, Žilina, Univerzitná 8661/6A

O konferencii

Kompenzácie za sťaženú prácu spôsobenú hlukom a s tým spojené ďalšie výdavky sú súčasťou nákladov mnohých firiem. So zvýšeným hlukom sú tiež spojené zdravotné a sociálne dopady na zamestnancov výrobných spoločností. Snaha o elimináciu hluku na pracoviskách je preto viac než opodstatnená.

Na workshope Eliminácia hluku na pracoviskách a redukcia rizík vám predstavíme osvedčené postupy z praxe v tejto oblasti.

Na praktických ukážkach uvidíte:

  • efektívnu analýzu hluku, identifikáciu dominantných zdrojov a smerov ich šírenia
  • prípadové štúdie z praxe, prístupy k eliminácii
  • spôsoby, ako sa vyhnúť unáhleným, drahým a nefunkčným pokusom pri eliminácii hluku
  • praktické ukážky metód
  • možnosti znižovania hlučnosti na pracovisku v rámci pravidelnej údržby

Eliminácia zdravotných rizík a celkové zlepšovanie pracovných podmienok je veľmi citlivá téma. Redukcia akýchkoľvek nákladov je dôležitá, ba často nevyhnutná. Zbytočné náklady, ktoré navyše zhoršujú pracovné podmienky, sú plytvaním vždy.

Dôvody, prečo sa zúčastniť:

Hluk je aktuálna téma z pohľadu bezpečnosti práce.

Elimináciou hluku znižujete vysoké mzdové náklady.

Zlepšujete pracovnú disciplínu a znižujete choroby z povolania.

Lepšie viete využiť financie na iné benefity.

Efektívna analýza hluku
V úvode sa dozviete, prečo je detailná analýza hluku na pracoviskách potrebná a aké sú jej prínosy. Povieme si nielen o zdravotných, sociálnych, ale aj ekonomických dopadoch „hlučných“ pracovísk. Detailne sa pozrieme na protokol o meraní expozície hluku a na návrhy možných opatrení.

Identifikácia zdrojov hluku, hluková mapa
Nielen merania, ale hlavne identifikácia dominantných zdrojov hluku na celom pracovisku je dôležitá na to, aby sme vedeli navrhnúť konkrétne opatrenia. Presvedčíte sa o dôležitosti hlukovej mapy pracoviska pri rôznych prevádzkových režimoch zariadení.

Návrh protihlukových opatrení
Pozrieme sa na dominantné zdroje hluku, ale aj na tie menšie a prejdeme si možnosti ich eliminácie. Niektoré pokusy sú totiž často unáhlené, zbytočne drahé a v konečnom dôsledku nefunkčné.
Na konkrétnych prípadových štúdiách si ukážeme CEIT prístup k eliminácii hluku.
o Návrh vhodných protihlukových clôn alebo krytov
o Úprava konštrukcie stroja
o Aplikácia akusticko-pohlcujúcich materiálov na vhodné miesto
o Zabránenie šíreniu vibrácií pri činnosti stroja
o Eliminácia zdrojov v rámci údržby

Identifikácia ergo-rizík, zhodnotenie a nápravné opatrenia
Hrozbou pre výrobný proces, pracovisko ale aj pre celú firmu môžu byť aj ergonomické riziká. Na efektívne zhodnotenie fyzickej záťaže pracovníkov dnes existuje mnoho moderných nástrojov, ktoré nám umožňujú hodnotiť, realizovať zmeny a zisťovať ich dopad v bezpečnom prostredí digitálneho sveta, teda ešte skôr, ako budú zavedené do reálnej prevádzky. Ukážeme Vám niektoré z nich.

Príklady z praxe
Celkové zlepšovanie pracovných podmienok je veľmi citlivá téma. Redukcia akýchkoľvek nákladov je preto dôležitá, ba často nevyhnutná. Zbytočné náklady, ktoré navyše zhoršujú pracovné podmienky, sú vždy len plytvaním.

Sociálne siete

Program

8.00 – 9.00
Ranná káva
9.00 – 10.00

Efektívna analýza hluku

Ján Ďungel

špecialista v oblasti analýzy hluku a vibrácií

Ján Hromada

špecialista na inžinierske služby

Milan Švaňa

špecialista na procesné inovácie

10.00 – 11.00

Identifikácia zdrojov hluku, hluková mapa

Ján Ďungel

špecialista v oblasti analýzy hluku a vibrácií

Ľubomír Hagara

špecialista smart senzorické systémy

11.00 – 11.30
Coffee break
11.30 – 12.30

Návrh protihlukových opatrení

Ján Ďungel

špecialista v oblasti analýzy hluku a vibrácií

Ján Hromada

špecialista na inžinierske služby

12.30 – 13.30
Príklady z praxe
13.30 – 14.00
Diskusia

Spíkri

Ján Ďungel

špecialista v oblasti analýzy hluku a vibrácií

Ján Hromada

špecialista na inžinierske služby

Milan Švaňa

špecialista na procesné inovácie

Martina Gašová

ergonóm a predseda

Slovenská ergonomická spoločnosť

Partneri

Usporiadateľ

Odborný garant

Hlavný mediálny partner

Mediálny partner

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME

© Copyright 1997-2021 | Petit Press, a.s.