Doprava 2020

Moderná mobilita je základ prosperity

  • 09:00 - 16:00
  • 01.12.2020
  • Holiday Inn, Žilina, Športová 2

O konferencii

Priority pre nastupujúcu dekádu
Koronavírus možno na čas posilní individuálnu dopravu, pretože ľudia sa budú vyhýbať cestovaniu vo veľkých skupinách. Dlhodobé trendy a priority sa však nemenia – ak má dopravný systém podporovať prosperitu Slovenska, potrebujeme urýchlene rozvíjať dopravnú infraštruktúru, predovšetkým cesty a železnice. Z diaľnice do Košíc sa stal nekonečný príbeh, takmer polovica ciest I. triedy je v nevyhovujúcom stave a kritická situácia s cestami II. a III. triedy je nad sily viacerých žúp. Podiel železníc je stále nízky a ani modernizácia im nepomáha, niektoré projekty sa navyše stali ukážkou premárnených príležitostí.

Aké riešenia ponúka nová vláda a aké priority si stanovila? Ako sa v nich uplatní princíp hodnoty za peniaze, aby sme dosiahli naozaj udržateľný rozvoj infraštruktúry?

Ako zatraktívniť verejnú dopravu?
Aké sú trendy vo verejnej doprave doma i vo svete? Na Slovensku verejná osobná doprava netvorí ucelený systém a problémy sa riešia až vtedy, keď prepuknú. Čo brzdí rozvoj verejnej dopravy na Slovensku a aké kroky by viedli k jej vyššej atraktivite na celoštátnej úrovni?

Integrácia dopravy
Čo bráni dopravcom spájať sily a kooperáciou zlepšovať dopravnú obslužnosť na úrovni regiónov? Ako efektívne motivovať trh k budovaniu funkčnej integrovanej dopravy a vytvoriť čo najväčší prínos pre cestujúcich?

Mobilita v mestách
Vyspelá Európa už roky preferuje verejnú osobnú dopravu, najmä v mestách. Na Slovensku je situácia opačná. Výsledkom je prudký nárast individuálnej dopravy a mestá prepchaté autami, so zápchami, nehodami a problémami s parkovaním. Aké riešenia sa osvedčili a ako môžu doprave v mestách pomôcť moderné technológie?

Inteligentné riadenie dopravy
Digitálne platformy určené na centrálnu navigáciu a riadenie dopravy umožňujú miestnym orgánom monitorovať a optimalizovať využívanie dopravných prostriedkov – áut, autobusov či bicyklov. Poskytujú tiež aplikácie pre občanov, vďaka čomu sa dostanú do cieľa svojej cesty tým najrýchlejším spôsobom a vyhnú sa trasám so zhustenou premávkou. Ako využiť získané dáta pre riadenie dopravy v mestách?

Moderné trendy v doprave

Zdieľaná doprava
Dôležitú úlohu budú zohrávať nové alternatívy dopravy: zdieľanie dostupných dopravných kapacít pri takzvanom ridesharingu, bikesharingu či zdieľaných kolobežkách. Ako by mala vyzerať spolupráca verejnej dopravy so zdieľanou mobilitou?

Ekologizácia
Ekologizácia v doprave zďaleka neznamená len emisné normy vozidiel. Ide o novú komplexnú výzvu, ktorej zvládnutie môže priniesť konkurenčnú výhodu dopravcom. Aký prístup k nej zvoliť a čo všetko by malo byť súčasťou „zelených“ opatrení?

Financie pre verejný záujem
Doprava vo verejnom záujme plní dôležitú úlohu pri každodennej preprave cestujúcich za prácou či do škôl. Nevyhnutnosťou pre efektívny a udržateľný dopravný systém je predvídateľné a transparentné financovanie pri objednávaní dopravných výkonov vo verejnom záujme. Čo sa osvedčilo a čoho sa vyvarovať pri tvorbe dopravných politík na túto tému?

Vzdelávanie a inovácie
Akých ľudí budú potrebovať slovenská doprava a zamestnávatelia? Špecialistov alebo skôr univerzálnych expertov? Ako sa dotkne zamestnávania v doprave automatizácia a umelá inteligencia? Má slovenský výskum a know-how čo ponúknuť Európe a hrozí aj zamestnancom v doprave odlev mozgov?

Sociálne siete

Partneri

Usporiadateľ

Mediálni partneri

Navštívte naše eventy

SME konferencie vytvárajú nezávislú platformu na zdieľanie poznatkov a skúseností z rôznych oblastí spoločenského i ekonomického života. Cieľom je mapovať najnovšie trendy a účastníkom poskytnúť komplexný pohľad na jednotlivé témy. Zároveň sa vytvára užšie prepojenie redakcie a partnerov s čitateľmi denníka SME. SME konferencie organizujú odborné konferencie, semináre, fóra a ďalšie diskusné formáty. Ako eventová agentúra sa tiež venujú odborným podujatiam a spoločensko-športovým eventom podľa potrieb klientov.

Aktuálne témy

Bezchybná organizácia

Kvalitní speakri

Súčasť skupiny SME